Nieuwsflits 21 Zoet en zuur

Openbaringen 6: 5  Toen het derde zegel werd verbroken, hoorde ik het derde wezen zeggen: ‘Kom!’ Ik zag dit: een zwart paard met een ruiter, die een weegschaal in zijn hand hield. 6  Te midden van de vier wezens hoorde ik iets als een stem zeggen: ‘Een dagloon voor een portie tarwe en hetzelfde bedrag voor drie porties gerst. Maar laat wijn en olijfolie ongemoeid.’

Lieve broeders en zusters,

Overdenking

In de preek van vandaag stond onze broeder Oscar Lohuis stil bij vreugde in beproevingen en in het lijden. Dus niet erna maar terwijl je er midden in zit. Een thema dat je niet theoretisch kunt houden, maar wat je moet doorleven. Het evangelie is vreugde en pijn, zingen en huilen, smeken en lofzingen. Of, zoals we het soms zeggen: het zoet en het zuur. We kunnen niet kiezen om het moeilijke aan de kant te schuiven, alsof dat niet bij het leven, het normale menselijke leven en het normale christenleven hoort. Als je alleen de zegen verkondigt, dan is dat een half evangelie. Net als het niet vertellen van het oordeel; waar blijft anders de genade? In het leven is er ook moeite, pijn, en het leven kan soms een tranendal zijn.

In Openbaringen lezen we over de oordelen die over de wereld gaan. Zonder direct alles naar het heden te willen halen, lees ik wel een parallel naar de houding van de westerse mens (ik ook dus). Bovenstaande tekst wijst er namelijk op dat het normale eten onbetaalbaar wordt, maar dat luxe goederen ongemoeid worden gelaten. Het wijst erop dat armen het heel moeilijk krijgen, maar de rijken kunnen doorgaan met hun gerichtheid op weelde. En hoe zit het dan met mij? Raakt het mij als ik weet dat broeders en zusters moeten vechten voor hun normale levensonderhoud? Of richt ik me op mijn luxe als inwoner van het rijke westen en vind ik dat onze levensstijl ongewijzigd moet blijven? Is de coronacrisis geen moment van bezinning over onze levensstijl? Of willen we met elkaar vooral zo snel mogelijk terug naar de oude situatie, met daarin de voortgaande aanval op de gezondheid van de aarde. Niet dat ik zo’n milieufreak ben, sterker, eigenlijk wil ik er niet over nadenken, want dan weet ik dat ik ook bijdraag aan het klimaatprobleem. En dus mede-schuldig en dat wil ik niet. Tegelijk zie ik maar heel weinig mogelijkheden om daarin te veranderen. Ik hoop dat wij met elkaar antwoorden vinden op de moeilijke vragen.

Ik wil alert zijn op wat er speelt en mijn luxe niet voorop stellen. Zeker niet nu ik zie dat de aarde geschud wordt en vooral de kwetsbaren slachtoffer zijn. Zowel qua gezondheid als hun levensomstandigheden. Beide worden aangevallen.

De Heer is Heer over goeden en kwaden, rijken en armen. Zijn Woord blijft eeuwig staan. Dus weten we ook de toekomst: Hij regeert en zal rechtvaardig oordelen. En daarom wil ik recht handelen, ook als dat beproeving oplevert. Hij is Heer. Halleluja!

Hartelijke groet,

Eric

Geplaatst in Nieuws | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Nieuwsflits 20 Regels overtreden

Leviticus 4: 27  Indien iemand uit het volk des lands zonder opzet gezondigd heeft door een van de dingen te doen, die de HERE verboden heeft, en dus schuldig geworden is, 28  dan zal hij, als hem de zonde die hij begaan heeft, bekend geworden is, voor de zonde die hij begaan heeft, als zijn offergave een geit, een gaaf dier van het vrouwelijk geslacht, brengen.

Lieve broeders en zusters,

Overdenking

Waar ligt de grens? Welke vrijheid kan de regering geven aan de bevolking zonder dat dit gaat leiden tot een forse toename van het aantal zieken en een stevige opleving van het virus? Dat is de vraag waarmee momenteel geworsteld wordt. Het blijft een ongrijpbaar fenomeen. Er is een risico dat je ongemerkt het virus draagt en zo een ander kunt besmetten met zelfs de dood tot gevolg. Daarom moeten we voorzichtig zijn en rekening houden met de risicogroepen (en een groot deel van onze gemeente behoort tot die groep!) en dus de regels langzaamaan oprekken. Anderzijds blijft het vreemd om afstand te houden van goede bekenden, zeker als niemand van ons symptomen heeft van ziekte. En het is bijna niet te voorkomen dat je dan zo nu en dan een foutje maakt. Het is ook een soort van zelfbescherming dat we niet bij elkaar op bezoek gaan, ruim afstand houden en heel vaak onze handen wassen.

Het Joodse volk kent ook die reinigingsrituelen. Ook dat kan voor de mensen vreemd en verwarrend zijn geweest. “Waarom moeten wij al die dieren offeren en moet de priester de ene keer het dier volledig verbranden, een andere keer het bloed zeven keer voor het voorhangsel sprenkelen, en een andere keer aan de hoornen van het altaar en ga zo maar door?” (zie de eerste hoofdstukken van Leviticus).

Misschien dacht een Israëliet wel: “Waarom moet ik nu weer offeren, het voelt niet alsof ik iets verkeerd heb gedaan immers.” Maar dat is niet waar het om draait. Het gaat er om of de Heer vindt dat er een zonde is gedaan. In hun en in onze onwetendheid, of soms onvoorzichtigheid, of domheid, of het opzoeken van de grens, kun je ongemerkt die grens overgaan. Maar de Heer wist al van tevoren dat dit regelmatig zou gebeuren. En daarom lezen we in Leviticus 4 dat er ook geofferd moet worden voor de zonde die zonder opzet is gepleegd. Want ook dan is de dader DUS schuldig. Het onpartijdige en betrouwbare oordeel luidt: schuldig!

Maar daar houdt het niet op: via het offer is er vrijspraak van alle zonde, ook van die onopzettelijk begane zonde. Al voor de Joden in de woestijn, maar ook voor ons. En dat is geweldig! Immers, Jezus gaf zichzelf als offer voor al onze zonden. Als wij ons laten leiden door de Heilige Geest, dan willen we niet opzettelijk zondigen. Dus ik mag aannemen dat we ook niet opzettelijk de actuele gezondheidsregels van de overheid gaan overtreden, of denken jullie daar anders over? Maar onopzettelijk maken we nog steeds fouten. En dan geldt wat Johannes schrijft in 1 Joh.1: 8 Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. 9  Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

Deze tekst zou je uit je hoofd moeten leren (uit welke vertaling dan ook). Dat geeft rust en ontspannenheid. En met dat in het achterhoofd, weet ik dat de Heer me ook vergeeft als ik zonder opzet een foutje maak.

Daarbij blijf ik nu voorzichtig, ook om andere mensen niet bang te maken. Want ik denk wel dat ik onbesmet ben en voor zover ik weet ben ik dat; maar wij worden niet getest op het virus. Dus een zuiver en onpartijdig oordeel t.a.v. dat virus ontbreekt. Maar niet voor het zondevirus. Dan luidt het oordeel van God: gereinigd! Halleluja!

Hartelijke groet,

Eric

Geplaatst in Nieuws | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Nieuwsflits 19 Kijkersbedrog?

2 Corinthiërs 5:17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.

Lieve broeders en zusters,

Overdenking

Vandaag was dan de grote dag. Nee, niet morgen; morgen is maar koningsdag. Vandaag is de wekelijkse dag voor de Koning. Wij wilden live een dienst uitzenden, althans minimaal de leiding van dienst, mededelingen, welkom, gebed, zegen en de muziek. Gezien de moeilijkheden die we weleens hebben met de techniek en omdat ik graag een korte preek wil, had ik die thuis tevoren opgenomen. Achteraf maar goed ook, want eerst hadden we geen beeld van de camera (gelukkig wel de liedteksten) en na de preek ook geen geluid meer van de zang en leiding van dienst. Gelukkig heeft Ad dit achteraf meesterlijk hersteld door de losse opnames van de camera te combineren met de preek. En niet te vergeten daarna nog een heel leuk filmpje van twee tieners over hun (t)huiselijke opsluiting. Dit staat nu allemaal op Kerk TV. Dus je kunt nu de hele herstelde dienst terugkijken zoals we bedoeld hadden.

Iemand die hem voor het eerst bekijkt ziet dan niet dat het eerst helemaal mis ging. Is dat dan misschien kijkersbedrog? Moeten we niet gewoon tonen wat er allemaal niet goed ging? Of mogen we tonen wat het werd, nadat de hand van de regisseur eraan heeft gesleuteld?

Ik schat in dat jullie het prima vinden dat je van de dienst alleen het mooie eindproduct toont, of niet? En dat doet me denken aan onze hemelse Regisseur. In ons aardse leven maken we er vaak een grote puinhoop van. Vaak denk ik: “Had ik dat toch maar anders gedaan!” Dan is het geweldig te bedenken dat de Heer onze zonden niet meer gedenkt, of zoals Micha 6:19 zegt: “Hij zal Zich wederom over ons ontfermen, Hij zal onze ongerechtigheden vertreden. Ja, Gij zult al onze zonden werpen in de diepten der zee.” En zoals ik meen Corrie ten Boom al zei, dat Hij er een bord bij zet: Verboden te vissen!

Dus, als wij ons leven aan Jezus gegeven hebben, Hem vergeving hebben gevraagd, en dan bij de Heer komen, dan gedenkt Hij onze zonden niet. Door het bloed van Jezus, zijn we hersteld tot ware Zonen van God. De Vader kijkt alleen naar het eindproduct en dat is perfect! Wij zijn perfect! Hij heeft ons hersteld tot zijn oorspronkelijke plan met ons.

Dus de hindernissen van vandaag waren weer ergens goed voor! Prijs de Heer voor zijn herstel in ons leven. Halleluja!

Overige zaken:

  • Ter info: juist in deze bijzondere tijd, kunnen we wel blijven bidden. Gewoon vanuit ons huis. Want waar we ons ook bevinden, de Here God hoort onze gebeden. Daarom gaat de Nacht van Gebed van Open Doors dit jaar gewoon door, maar op een andere, nieuwe manier. Vanuit huis kun je tijdens een vier uur durende livestream samen met ons bidden, zingen, kijken naar indrukwekkende video’s en luisteren naar korte toespraken. We verbinden ons tijdens de Nacht van Gebed met onze vervolgde broeders en zusters in de wereld, maar juist in deze tijd ook met elkaar. Bid je dit jaar mee? Ga naar opendoors.nl/nacht voor meer informatie en meld je aan. Dan ontvang je voor 12 juni de link naar het gebedsboekje dat gebruikt wordt tijdens de livestream.

Hartelijke groet,

Eric

Geplaatst in Nieuws | Getagged , | Een reactie plaatsen

Nieuwsflits 18 Sabbatsjaar en vertrouwen

Leviticus 25: 1  De HEER zei tegen Mozes, op de Sinai: 2  ‘Zeg tegen de Israëlieten: “Wanneer jullie eenmaal in het land zijn dat ik je zal geven, moet het land rust krijgen, een sabbatsrust gewijd aan de HEER.

Lieve broeders en zusters,

Overdenking

Mozes heeft het Joodse volk zeer veel regels waaraan ze zich moeten gaan houden na de intocht in het land Israël. Veel ervan zijn voorwaarden die ze moeten volgen om als heilig volk van God te leven en in het land te mogen blijven. Die voorschriften gelden niet zomaar voor ons; daar komt bij dat ons land geen theocratie is. Maar de principes achter die wetten, zijn vaak ook een voorbeeld voor ons, waar we een nieuwtestamentische invulling aan kunnen geven.

Sabbatsrust is er één van. Elk zevende jaar het land apart houden, heilig voor de Here. Lev. 25 gaat verder met: 3  Zes jaar achtereen mogen jullie je land inzaaien, je wijngaard snoeien en de oogst binnenhalen. 4  Maar het zevende jaar moeten jullie het land laten rusten. Het is een sabbatsjaar dat aan de HEER gewijd is. Je mag dan je land niet inzaaien, je wijngaarden niet snoeien, 5  het koren dat vanzelf opkomt niet als oogst binnenhalen en niet de druiven oogsten van je ongesnoeide wijnstokken. Het moet een jaar zijn van volstrekte rust voor het land. 6  Wat er in dat jaar op het land groeit is voor jullie allen. Je mag er zelf van eten, maar ook je slaven en slavinnen, je loonarbeiders en de vreemdelingen die bij je te gast zijn; 7  ook voor je veestapel en voor de in het wild levende dieren kan het als voedsel dienen.

Eerst volgen de voorschriften. Nu, dan kan je denken: “Dat is lekker, waar moet ik dan van eten in het zevende jaar. Het land geeft zonder inzaaien en snoeien toch te weinig opbrengst?” Maar dan zien we Gods principe. De Heer belooft: doe dit en dan zal Ik jullie zegenen. In vers 20 staat namelijk: 20  en mochten jullie je afvragen waarvan je het zevende jaar moet leven als je niet mag zaaien en oogsten, 21  bedenk dan dat ik jullie het zesde jaar zal zegenen met een oogst die voor drie jaar toereikend is,

De Heer weet wat Hij doet. Hij vraagt van het volk vertrouwen, toewijding, geloof, gehoorzaamheid. En dan zal Hij zegenen, niet slechts één jaar, maar drie jaar. Precies wat nodig is. Omgekeerd is het ook zo. Niet op de Here vertrouwen leidt tot gebrek aan zegen, moeite, misoogsten en zelfs honger.

Heiligen wij ons leven aan de Here? Ga ik heilig om met mijn geld, met mijn bezit, met mijn tijd, met mijn talenten, met mijn gezin? Durf ik Hem te vertrouwen? Of probeer ik alles “in eigen kracht”. Dat is best een uitdagende vraag in deze tijd. Het principe van de Heer is helder. Zoals ook staat in Psalm 37: 5  Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken. Halleluja!

Overige zaken:

  • Voortdurend gebed om bescherming voor de kwetsbaren en zieken onder ons en de zorgverleners blijft nodig. Gebedsavond (via Skype) vooralsnog elke donderdag. Geef je op dan krijg je een linkje om aan het digitale gesprek mee te doen. Het blijft een mooie ervaring om met zo’n grote groep en de Heer verbonden te zijn.
  • Gebed om volharding voor ons allen. En dat de Here de crisis gebruikt tot zijn eer.
  • Zondag 26 april om 10.00 uur is er op Kerk TV weer een uitzending van een korte dienst. Schakell net als met Pasen Kerk TV in en dan volg je het live. Gebed gevraagd. Ook dat de spullen goed werken; Ad en ik zijn deze week twee keer in de school geweest en alles is nu hersteld. Maar dat moeten we zondag weer opnieuw opbouwen. En er kan altijd iets kapot gaan. Dat kunnen we (de gemeente dus) nu helemaal niet gebruiken.

Hartelijke groet,

Eric

Geplaatst in Nieuws | Getagged , | Een reactie plaatsen

Nieuwsflits 17 Schaap en wolf

Johannes 10: 14  Ik ben de goede herder en Ik ken de mijne en de mijne kennen Mij, 15  gelijk Mij de Vader kent en Ik de Vader ken, en Ik zet mijn leven in voor de schapen.

Lieve broeders en zusters,

Weer een week zonder normale bijeenkomsten. Het blijft lastig. En naarmate de tijd vordert is er enerzijds gewenning, anderzijds raak je het steeds meer beu. Laten we hopen en bidden dat de regels t.a.v. het verplicht fysieke afstand houden binnenkort kunnen worden verminderd. En natuurlijk dat er geen gemeenteleden of naasten ziek worden. Dit geldt vooral de kwetsbaren onder ons, waartoe een groot deel van de gemeente behoort.

Voor komende zondag plannen we een uitzending. Willen jullie bidden voor een goed verloop van de opnames? Komende week gaan we een keer naar de school om onze apparatuur te controleren want we liepen tegen diverse problemen aan met betrekking tot het geluid. Dat zouden we graag oplossen voor zondag. Daarnaast heb ik een paar dagen met zware hoofdpijn rondgelopen; dat komt niet goed uit als je nog een preek wilt maken. Dus ook daar wil ik wel gebed voor vragen. Verder wil ik jullie bedanken voor het sturen van een kaart aan onze (schoon)moeder. Er waren gisteren al een aantal binnengekomen en ze was bijzonder verrast!

Overdenking

Bovenstaande tekst wijst op wie de Here Jezus voor ons is. Een Goede Herder die zijn leven inzet voor zijn schapen. Moet dat dan, vraag ik me af? Moet een herder zijn leven inzetten? Is het gevaar zo groot? Nu las ik onlangs wat over aanvallen van wolven op schapen. En dan kun je inderdaad concluderen dat de schapen hun leven niet zeker zijn, als er een wolf nabij is. Het bizarre is dat een wolf niet slechts één dier aanvalt en meeneemt om op te eten. Nee, hij valt veel meer schapen aan dan hij zou kunnen opeten en doodt er ook veel. En de aanval van de wolf levert nog meer problemen op. De overige schapen van de kudde kunnen last krijgen van stress met daardoor aanverwante problemen, zoals het te vroeg gaan werpen van lammeren. Tenminste dat zeggen de schapenhouders, zo heb ik in de krant gelezen.

De aanval van de wolf is dus een goed beeld van de aanval van de satan op de gemeente. Hij valt aan om te verdelgen, puur om het verderf. Niet alleen de aangevallen schapen last hebben van de wolf, maar ook de rest van hun kudde. Zo hebben wij ook last van de aanvallen van de duivel op onze broeders en zusters. Ik merk dat sommige broeders en zusters op dit moment last hebben van stress. En dat is goed verklaarbaar. Zeker als je hebt meegemaakt dat mensen in je omgeving ziek zijn geworden of mensen kennen die zijn gestorven aan het corona virus.

Het is een feit dat iedereen last kan hebben van (ernstige) spanningen. Ook kinderen van de Heer kunnen hiermee te kampen krijgen. Wat voor de één iets eenvoudigs is, is voor de ander ontzettend moeilijk. En dat geldt ook omgekeerd. Dus we moeten de ander daarom niet veroordelen; binnenkort ben je zelf misschien het slachtoffer van een aanval. Laten we echter allemaal proberen om vooral stil te staan bij de Herder en niet bij de wolf.

De Goede Herder zegt: Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed. De schapen gaan hem juist wel ter harte. Hij zorgt voor ons en heeft werkelijk zijn leven voor ons gegeven. Dat gedachten we met Pasen. Hij zegt: Ik ben met je tot aan de voltooiing van deze wereld. Hij heeft de dood overwonnen. Hij leeft voor ons en met ons en Hij bidt en pleit voor ons. En geen wolf kan voorkomen dat Jezus de overwinnaar is en wij met Hem! Halleluja!

Hartelijke groet,

Eric

Geplaatst in Nieuws | Getagged , , | Een reactie plaatsen