Blijf bidden!

Kol. 4: 2 Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar.

Broeders en zusters,

Blijf bidden en blijf waakzaam en dankbaar. Ik heb al eens genoemd dat ik het afgelopen jaar soms nogal eenzijdige boodschappen tegenkom van voorgangers, die preken over de eindtijd en allerlei actuele gebeurtenissen met grote stelligheid in hun eigen schema toepassen. Ik begrijp het wel, maar kan me er niet in vinden. Vaak preekt men vanuit een schema dat is gebaseerd op een bepaalde bijbeluitleg, die niet zo stellig in het Woord is te vinden. Daarbij wordt aan de gelovigen soms beloofd dat zij binnenkort worden verlost, vóórdat het écht moeilijk wordt op aarde (of moet ik zeggen: in ons luxe westerse wereldje). Dan denk ik: vergelijk ons maar eens met gelovigen in Noord-Korea.

Dit vluchtscenario schetst Jezus zelf niet. En dat zegt Paulus niet. En dat zegt Petrus niet. Het Woord zegt: wij zullen verdrukt worden en we moeten volharden tot het einde. Zie o.a. 1 Tess.3:4. Ook bovenstaande tekst uit Kolossenzen is verbonden met lijden. Paulus schrijft dit vanuit de gevangenis. Kol. 2:3  En bid dan ook voor ons, dat God deuren voor ons opent om het mysterie van Christus te verkondigen waarvoor ik gevangen zit, 4  en bid dat ik het mag onthullen zoals het moet.

De oproep is: Blijf bidden, blijf waakzaam. Deze tijd laat zien dat overheden hun macht kunnen gebruiken, maar ook misbruiken. Bijvoorbeeld met onze gezondheid als drukmiddel. Nu hebben we in Nederland een overheid die het welzijn van haar bevolking voor ogen heeft (en daarin ernstige fouten kan maken, maar veelal niet uit kwade wil). Maar, blijf waakzaam. Immers, partijen die anders denken, of kritisch zijn, worden soms aangevallen of beperkt. Dit zie je in het corona-debat, de gender-discussie, de vrijheid van onderwijs etc. Toch is dit niet volkomen nieuw; maar dit toont de morele lijn van de laatste 50 jaar in dit land. En toch: blijf dankbaar! Er is immers momenteel nog zoveel vrijheid hier!

Het helpt ons vandaag om de geschiedenis over meer eeuwen te bekijken. Vervolgingen waren er ook al bij keizer Nero, of onder de paus, of door lokale heersers in de middeleeuwen, tijdens de laatste oorlog, en ook in de veelgeroemde Gouden Eeuw. Steeds onderdrukten de machthebbers andersdenkenden en de ware gelovigen. Zij die ons voorgingen hadden het al niet makkelijk. Nu leven we in een tijd waarin we met name onder morele overheersing van de liberale meerderheid komen. Denk je niet zoals “wij”, dus de machthebbers of de meerderheid, dan sluiten we je buiten. Hoe moeten we als volgelingen van Jezus daarop reageren?

Blijf bidden, blijf waakzaam en dankbaar en: (Kol.2:5) “Gedraag u wijs tegenover buitenstaanders en benut iedere gelegenheid”. Jezus regeert en Hij zal de aarde vernieuwen. Tot die tijd blijven we waakzaam bidden, dat de Heer ook voor ons deuren opent voor het evangelie.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws met de tags , , . Bookmark de permalink.