Blue Monday, no way!

Blue Monday, no way!

Jeremia 20: 13 Zingt de Here, looft de Here, want Hij bevrijdt het leven van de arme uit de macht van de boosdoeners!

Lieve broeders en zusters,

Gemengde gevoelens, herken je dat?

Volgens de kranten (of de commercie?) is het weer blue Monday, de meest deprimerende dag van het jaar. Het kan zijn dat we ons daardoor wat gedeprimeerd voelen. Er zijn immers voldoende deprimerende omstandigheden waar we in zitten. Maar daar hoeven we niet in mee te gaan, hoewel dat best lastig kan zijn. Iedereen kan een zware tijd hebben, maar we moeten het ons niet laten aanpraten om vervolgens te proberen dat gevoel met allerlei aankopen te laten verdwijnen!

De laatste tijd lees ik regelmatig enkele verzen uit Jeremia, een profeet die mij veel leert en waar ik diep respect voor gekregen heb. In zo’n beetje de moeilijkste tijd van het koninkrijk Juda moet hij profeteren en Gods oordelen aankondigen. En bijna nooit worden zijn woorden, eigenlijk Gods woorden, geloofd, laat staan dat men ernaar luistert. Integendeel, hij wordt bespot, mishandeld, door de machthebbers gevangen gezet en voortdurend bekritiseerd. En toch blijft hij doorgaan met spreken, hoewel hij dat eigenlijk totaal niet meer wil. Maar Gods woord is in zijn hart als een brandend vuur en hij kan het niet binnenhouden. Jeremia had pas recht om te spreken over een blue Monday, sterker nog blue every day, gezien de negativiteit die hij ontmoette. Je leest dat hij het er moeilijk mee heeft. Vreugde, verdriet, ontmoediging en depressie lopen continu door elkaar.

In Jer. 20 lezen we over zijn innerlijke strijd. Nadat hij door de priesters in het gevang gegooid was en men hem verbood te profeteren over het naderende oordeel, roept hij uit dat de Here als een geweldige held met hem is en zijn vervolgers beschaamd zullen staan. Hij was gevangen, men mishandelde hem en hij wist van het naderende onheil van de vernietiging van Jeruzalem en de komende ballingschap naar Babel. Maar toch riep hij dat hem niets kon overkomen. Terwijl hij bedreigd werd, zegt hij: Zingt de Here, looft de Here, want Hij bevrijdt het leven van de arme uit de macht van de boosdoeners!

Looft de Here, letterlijk staat er: halleloe (et JHWH)! Inderdaad, waar het bekende woord halleluja van is afgeleid. Halleluja zingen na de gevangenis. Halleluja zingen in de moeite. Halleluja zingen in de crisis. Hem prijzen terwijl je ziet dat er allemaal onrecht gebeurt en oordeel eraan komt. Niet de ogen dicht doen voor de realiteit, maar weten dat de Here uiteindelijk recht zal verschaffen. Een mooi voorbeeld voor ons voor vandaag.

Niks blue Monday! De Heer regeert en zo heeft elke dag ook een moment van Shiny Sunday!

Geplaatst in Nieuws | Getagged , | Een reactie plaatsen

Videoclip Licht

De kinderen & tieners van de Baptisten Gemeente Leiderdorp hebben een videoclip gemaakt bij het thema ‘Licht’met de Kerstdienst afgelopen 25 december.
Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Losjes zijn

Losjes zijn!

Lukas 6: 37 En oordeelt niet en u zult niet geoordeeld worden. En veroordeel niet en u zult niet veroordeeld worden; laat los en u zult losgelaten worden.

Lieve broeders en zusters,

Komt er dit jaar eindelijk de lang gehoopte omslag naar een “normaal” leven?

Deze tijd is erg lastig omdat we zo enorm geconfronteerd worden met allerlei meningen. Wel of geen scholen dicht voorstander, wel of geen bezorgdheid voor nieuwe corona-mutaties, wel of geen opstappen van het kabinet, en actueel: wel of niet vaccineren. Wat het vooral lastig maakt, is dat de meningen vaak haaks op elkaar staan, met daarbij nogal heftige overtuigingen van het eigen gelijk. Het lijkt wel of we ook hier wat besmet worden door de “Amerikaanse ziekte”, waarin mensen volkomen kritiekloos achter hun leider staan of juist hem tot in het diepst van hun wezen verachten en zijn supporters zien als vijanden.

Het gevaar van het verscherpen van tegenstellingen (polarisatie) bedreigt ook de gemeente van Christus. Zeker wanneer mensen hun eigen mening direct zien als de enige juiste Bijbelse keuze. Of men zegt: lees dit, luister naar die en die en bedenk dat deze broeder heel veel kennis heeft en dan…. bidt er maar voor! Dat klinkt geestelijk maar heeft ook een gevaar in zich: dat die informatie je eerst een bepaalde kant opstuurt en dat de conclusie alleen maar mag zijn, dat je als christen die specifieke visie ook moet volgen.

Paulus doet het anders. Hij zegt in 1 Corintiërs 8:1 dat we allemaal kennis hebben. Ja, we zijn niet dom. Maar het gevaar is dan wel dat we “opgeblazen worden”. En tja, op welk gebied hebben we nu eigenlijk kennis? Alle experts die we raadplegen hebben kennis, soms dezelfde kennis, maar toch maken ook experts niet allemaal dezelfde keuze. Ook niet in de kerk.

Paulus schrijft over zaken waar hij kennis van de Heer van gekregen heeft. En dan laat hij vervolgens ruimte aan ieder. Hij zegt dat niemand bang hoeft te zijn om offervlees te eten, want dit eten zal ons niet bij God brengen of juist van Hem afhouden. Daarbij heeft hij alle begrip voor die broeders en zusters, die dit eten van afgodenvlees niet met hun geweten kunnen verenigen. Hij wil  zelf geen obstakel voor hen zijn en eet het niet.

De komende tijd krijgen wij de vraag of we ons willen laten vaccineren / inenten. Ik vind het accepteren van een vaccin tegen corona niet hetzelfde als het eten van offervlees. Maar voor anderen lijkt dat wel zo te zijn. Paulus leert me een grondhouding: wees voorzichtig met oordelen over zaken waar we beperkt kennis van hebben, en hou rekening met elkaar.

Ik bedoel dit: ik lees berichten van mensen die op de barricaden staan tegen de inenting omdat het middel onethisch zou zijn ontwikkeld (nl. met gebruik van materiaal van foetussen). Ik ken de waarheid niet; veel informatie die ik lees is gekleurd. Ik weet ook niet of er een verschil zit in de ontwikkeling hiervan in vergelijking met bijvoorbeeld de DKTP prik die ieder van ons krijgt, of een willekeurig medicijn. Ik vraag me af: stellen dezelfde mensen zich even consequent op als het gaat om kopen van kleding of andere spullen bij winkels zoals Action, C&A, Zeeman, Primark, Albert Hein, of welke winkel dan ook? Ook daar kan sprake zijn van producten waar bloed aan kleeft. Tot hoever gaat onze plicht tot het inwinnen van informatie? We leven in een gebroken wereld en de werkelijkheid is weerbarstig.

Paulus behandelt een vergelijkbaar thema in Romeinen 14  en roept op de “zwakke” in het geloof te aanvaarden. Want zegt hij in vs.3: Wie alles eet mag niet neerzien op iemand die dat niet doet, en wie niet alles eet mag geen oordeel vellen over iemand die dat wel doet, want God heeft hem aanvaard.

Elkaar niet oordelen, daar begint het mee. Dan kunnen we vervolgens met elkaar over de inhoud in liefde verder spreken. Ik roep op om 2021 te starten met een grondhouding van liefde en respect voor elkaar. Niet in een kramp onze mening geven, maar elkaar de ruimte geven. Alleen dat is al een verademing in onze maatschappij. De grondhouding van het evangelie, als een startpunt voor het nieuwe jaar. Eén zijn, ook als we het niet eens zijn.

Geplaatst in Nieuws | Getagged , | Een reactie plaatsen

Ere zij God!

Lukas 2: 11  U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in de stad van David. 12  En dit zij u het teken: Gij zult een kind vinden in doeken gewikkeld en liggende in een kribbe.

Lieve broeders en zusters,

Overdenking

Kerstdrukte. Dat betekent veelal: nog haastig allerlei kerstinkopen doen. Hebben we genoeg lekker eten in huis? Moeten we nog wat lekkers voor bij de koffie? Een paar kerstkransjes voor in de boom, of een lekkere stol met roomboter, of voor de wat meer Engelsen onder ons: kalkoen en christmas-pudding en mince-pies? O, help, wat voor eten zou ik ook alweer meenemen naar de gemeente? Zouden ze nog wel tiramisu hebben in de winkel? Nou, dat laatste kunnen we inderdaad nu overslaan.

Dit jaar verloopt kerst immers wat anders. Na een jaar dat in teken stond van de pandemie, volgt helaas aan het einde nog een extra heftige ziektegolf met extra maatregelen en kleinschalige kerstbezoeken. Onze maatschappij is volkomen van slag geraakt. En over het algemeen zijn wij dat ook…

Maar dan lees ik weer het verhaal van Lukas 2. Bij voorkeur doe ik dat in de NBG 1951-vertaling, want dat verhaal hoor ik nu al meer dan 50 jaar en die woorden klinken vertrouwd en raken mij het meest (maar welke vertaling je neemt, is niet zo van belang). De woorden die al jarenlang onverstoorbaar hetzelfde goede nieuws uitspreken, ongeacht de omstandigheden.

Precies op het juiste moment, toen alles duisternis leek voor Israël, na ongeveer 400 jaar waarin geen profeten optraden en God leek te zwijgen, toen ineens kwam alles samen! Tijdens de Romeinse bezetting; een betrouwbare rechtschapen man; een jong meisje dat op de Heer vertrouwde; een oude priester met zijn onvruchtbare vrouw, die zwanger werd van een zoon; een goddeloze narcistische wrede heerser, die alle mogelijke concurrenten vermoordde; een Romeinse keizer die zijn macht wilde vastleggen met een volkstelling, oosterse magiërs die de sterren bestudeerden; herders die in het veld lagen, een overbezette herberg. Niets, maar dan ook helemaal niets daarvan was toeval!

God sprak, en het was er!

God sprak, en Hij was er!

God sprak, terwijl niets of niemand leek te luisteren.

God sprak in de komst van Zijn ZOON!

God werd mens.

God werd mens?

God werd MENS!!!

God spreekt ook nu, maar we verstaan nog niet altijd goed zijn stem. Onze God spreekt altijd op het juiste moment! Laten we ervoor zorgen dat tijdens kerst de stem van God onze harten mag beroeren. Dat onze aandacht allereerst naar Hem uitgaat. De God die mens werd om Zich een volk vrij te kopen om zijn lof te verkondigen! Een mens zoals wij, kwetsbaar en klein, maar zonder te zondigen.

Ere zij God in hoge! U komt toe alle lof en ere! In de hemel en op de aarde!

Geplaatst in Nieuws | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Heer, word wakker!

Markus 4: 38  Maar Hij lag achter in de boot op een kussen te slapen.

Lieve broeders en zusters,

Overdenking

Zondag hadden we een mooie doopdienst. Twee jonge mannen toonden hun geloof in de Here Jezus door hun de doop, aan de gemeente, aan de wereld en in de hemelse gewesten. Dankbaar mochten we hier getuige van zijn.

Wat een omschakeling de volgende dag, toen de berichten naar boven sijpelden over een te verwachten complete lock-down. Weer een enorme tegenvaller voor iedereen. Ondernemers die vlak voor hun piekomzet de deuren moeten sluiten, kinderen die abrupt niet meer naar school kunnen gaan en de laatste leuke dingen voor kerst moeten missen. En de verwachting dat met de feestdagen bezoek amper is toegestaan. Ik kan het niet helpen, maar ik begrijp de acties van de overheid niet zo goed en vind dit onverwacht. Natuurlijk ben ik voor het beperken van de druk op de zorg, natuurlijk wil ik niet dat mensen ziek worden, en corona is niet zomaar een griepje. Dat is allemaal duidelijk en dus houden wij ons allen aan de regels. Is dat dan niet genoeg? 

En dan denk ik aan die andere slachtoffers van de pandemie en die door de maatregelen worden getroffen.  Ik denk aan: eenzaamheid, daklozen, uitgestelde zorg, ontslagen, vergroting sociale ongelijkheid, psychische klachten, vergroting van de ongelijkheid in onderwijs en thuissituatie, kinderen in onveilige thuissituaties.

Het voelt bij mij al geruime tijd alsof de deskundigen niet echt weten waar de oorzaak ligt en wat we moeten doen om die aan te pakken. En dus lijken alle acties een beetje op het moeten kiezen uit twee kwaden.

En dan mis ik de echte visie om hieruit te komen, want ook een complete platlegging van de maatschappij en krampachtig wachten op een vaccin voelt niet als een goede oplossing. En ook dan blijven we te maken houden met getroffenen.

U begrijpt, dit roept een enorme mix van emoties op. Dan weer ben ik geneigd te luisteren naar de ene expert, dan weer neig ik naar de ander. Ik ben het nu zelfs vaak eens met politici van partijen waar ik niet veel mee heb, omdat ze nu goede kritische vragen stellen!

Eigenlijk raakt dit ook bij mij een groot gevoel van onvermogen om een zo groot probleem op te lossen. Ik kan het niet, de deskundigen kunnen het niet, we geven graag allemaal een ander de schuld, maar dat lost niks op. Ik weet hierdoor één ding wel heel zeker: wij Nederlanders denken tot op zekere hoogte allemaal in een maakbare samenleving te wonen. Maar de coronacrisis toont aan dat we niets in eigen hand hebben. Dus moeten we leren om alle dingen over te geven aan de Here. Ook onze mening over de beslissingen van de overheid!

Heer, leid ons in de moeite, help ons Uw stem te horen in deze storm. ‘Meester, kan het u niet schelen dat we vergaan?’ riepen de discipelen (Markus 4: 38). En Hij staat op en bestraft de storm en zei tegen hen: ‘Waarom hebben jullie zo weinig moed? Geloven jullie nog steeds niet?’

En dan denk ik: “Vader in de hemel, bewaar ons voor ongeloof. Help ons aan U vast te houden. Deze storm gaat weer voorbij. En nieuwe stormen zullen komen. Geef ons nieuwe moed. Help ons om ons op U te richten, niet op de storm. Zodat wij sterk zijn en in de hemelse gewesten en op aarde tonen dat U in ons de overwinnaar bent en ons door alle stormen heen bewaart”

Geplaatst in Nieuws | Getagged , , | Een reactie plaatsen