Nieuwsflits 11

Johannes 11: 25 Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven, 26 en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven; gelooft gij dat?

Lieve broeders en zusters,

Gisterochtend werden we getroffen door het bericht van overlijden van onze broeder Jan Tissink. Ik dat jullie hem net als wij zullen herinneren als een liefdevolle emotionele man, die altijd voor een ander klaar stond. Ik denk daarbij aan zijn rol als coördinator mienies, hulp aan de Roemeense gemeente, acties voor Israël, bijdrage voor kerstmaaltijd en ga zo maar door.
Ik ben ervan overtuigd dat hij nu de waarheid van bovenstaande woorden van de Here Jezus ervaart. Hij leeft met Hem, ook al is hij gestorven. Ons gebed is voor zijn echtgenote die haar geliefde man nu moet missen.
Bovenstaand Bijbelgedeelte laat zien dat verdriet een plaats heeft in een mensenleven. Vlak voordat Jezus zijn vriend Lazarus opwekt uit de dood, lezen we over de ontmoeting van Jezus en Maria, de zus van Martha en Lazarus in Joh. 11: 33 Toen Jezus haar dan zag wenen en ook de Joden, die met haar medegekomen waren, zag wenen, werd Hij verbolgen in de geest en diep ontroerd, 34 en Hij zeide: Waar hebt gij hem gelegd? Zij zeiden tot Hem: Here, kom en zie.
35 Jezus weende.
Een zeer kort en krachtig Bijbelvers. Jezus huilde. Jezus was mens zoals wij en kon en kan volkomen met ons meevoelen. Zoals we ook lezen in Hebr. 2: 18 Want doordat Hij zelf in verzoekingen geleden heeft, kan Hij hun, die verzocht worden, te hulp komen.
Hij kwam Martha en Maria te hulp. Hij komt ons ook te hulp in al onze moeiten. Daarmee is het verdriet, de pijn, of de strijd niet weg. Maar Hij is erbij. Jezus, de Zoon van God de Vader, de Almachtige. Hij die zichzelf doet kennen als de HERE, oftewel JaHWeH, wat vertaald wordt als: Ik ben die Ik ben, of: Ik ben die Ik zijn zal. Anders gezegd. Ik ben er altijd en Ik ben erbij. Ik ben bij jullie. Ik laat nooit los. Ik ben er altijd. Ik laat mijn kinderen niet alleen. Ik was er in de woestijn, zelfs bij een volk dat Mij uiteindelijk afwees. Maar ik liet hen niet los. En Ik ben bij jullie, mijn kinderen, die aan Mij vastgeklonken zijn door mijn Heilige Geest, die Ik jullie geef om met Mij te leven. Ik hou van jullie en zal jullie bewaren, in elke verzoeking. Ik ben de Here en Ik zal nooit loslaten wat mijn hand is begonnen.
Dank U hemelse Vader!

Overige zaken:
• Met name gebed gevraagd voor mw. J. Tissink. Om kracht, steun, bemoediging, vrede.
• Registreer je bij Kerk TV. Door de uitgebreide handleiding denk je misschien dat het lastig is, maar dat is echt niet zo. Je wordt stap-voor-stap meegenomen. Dan kun je de Goede Vrijdag en Pasen – overdenkingen volgen.
• Voortdurend gebed om bescherming voor de kwetsbaren en zieken onder ons en de zorgverleners blijft nodig.
• Gebed om volharding voor ons allen. En dat de Here de crisis gebruikt tot zijn eer.
• Voor het boodschappen doen is (St. HiP) een vrijwilliger gevonden.

Hartelijke groet,
Eric

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Nieuwsflits 10

1 Johannes 1: 8 Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. 9 Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

Lieve broeders en zusters,

Uitzending Kerk TV
Eerst een mededeling: voor Goede Vrijdag en Pasen gaan we opnames maken van een paar liedjes en een overdenking. Dit wordt beschikbaar gesteld op www.kerkdienstgemist.nl. Iedereen met een internetverbinding kan die volgen. De instructie hiervoor krijg je morgen van Ad via Secretariaat. Het is zeer eenvoudig. In het kort: link aanklikken, aanmelden en registreren en dan password opvoeren. Het is op te voeren voor je mobiele telefoon, tablet en PC. Na aanmelding kun je alles volgen. Ook het Avondmaal van Goede Vrijdag wordt aan bovenstaande uitzending van Goede Vrijdag gekoppeld. Mag ik aannemen dat iedereen zich gaat aanmelden? Degenen die dit in het verleden al hebben gedaan hoeven zich natuurlijk niet opnieuw aan te melden.

Overdenking
Rikkert beschreef eens een karikatuur van een saaie kerkdienst, of naamchristenen (dat blijft de vraag): “Het grootste verschil tussen christenen en de wereld om hen heen is het gebouw waar ze ‘s zondags uitslapen!” Dus in dat geval zou er nu helemaal geen verschil meer zijn, want ‘s zondags zitten wij ook thuis. En helaas voel ik me weleens wereldgelijkvormig, en vraag ik me af waarin ik dan anders ben dan de wereld. Help me Heer! Want dat wil ik niet. Dan kan ik me verplicht voelen om als “goed christen” allerlei praktische hulp te gaan bieden, maar tegelijk weet ik dat veel praktisch werk niet echt bij mij past. En dat voelt dan niet goed en toch knaagt er soms enig schuldgevoel. Herken je dat? Het vergt onderscheid om te weten wat de Heer per situatie van je vraagt. En dan nog weet ik niet altijd of ik Hem wel goed heb verstaan.
Of ik voel me soms niet goed, omdat ik me niet goed heb gedragen. En dan probeer ik dat goed te maken, maar dat mislukt. Dan ben ik helemaal van slag. Gelukkig dat ik mag weten dat mijn eeuwig heil en hoe de Here over mij denkt, niet in de eerste plaats van mijn gedrag afhangt. Niet dat ik niet proberen moet om het goede te doen, maar zelfs het goede dat ik kan doen, is nooit genoeg om volkomen, zonder zonde te zijn. Daarom is de Here Jezus gekomen en voor ons gestorven. En ja, nu ik mijn zonde heb beleden, ben ik rein, heilig en onberispelijk in Gods ogen. Ook als dat niet zo voelt. En ik hoef daar geen handschoentjes voor aan te doen of tig keer mijn handen te wassen met desinfecterende zeep. Dat helpt tegen uitwendige besmetting. Maar Zijn bloed heeft ons rein gemaakt van inwendige besmetting en dat is veel belangrijker. Het hangt daarbij niet af van mij en mijn werk, maar van Zijn trouw. Halleluja!

Overige zaken:
• Vanavond hadden we een gebedsavond via Skype met twaalf mensen, waaronder Leanne uit Moldavië. Ze was beter te verstaan dan sommigen die in Leiderdorp wonen. De crisis heeft dus ook een leuke kant! Je kunt je doorlopend opgeven voor de wekelijkse gebedsbijeenkomst op donderdag. Om online direct mee te doen heb je een PC/laptop of mobieltje nodig en je krijgt dan uitnodiging per mail die je kunt accepteren om verbinding te krijgen. Het is niet nodig om hiervoor het programma Skype te installeren. Graag opgeven aan gebedsteam (gebedsteam@bgldorp.nl) als je mee wilt bidden. Dit kan dus voor elke sessie / week apart.
• Gebed om volharding voor ons allen. En dat de Here de crisis gebruikt tot zijn eer.

Hartelijke groet,
Eric

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Nieuwsflits 9

Mattheus 6: 26 Ziet naar de vogelen des hemels: zij zaaien niet en maaien niet en brengen niet bijeen in schuren, en toch voedt uw hemelse Vader die; gaat gij ze niet verre te boven?

Lieve broeders en zusters,

“Kijk dan, zie je het niet? Daar gaat-ie! Hij heeft weer iets in zijn snavel. Kijk dan wat mooi!”
Zoals gebruikelijk zie ik het weer niet. Ik heb mijn bril niet op, maar ik zie wel wat vliegen (of zie ik ze vliegen?). Het is het ritueel dat wij de laatste jaren gelukkig vaker zien: een paartje koolmeesjes is bezig een nestje te bouwen in het nestkastje aan onze tuinmuur. Ze vliegen weer af en aan met takjes en gras en wat ze maar kunnen gebruiken voor hun nestje. Ik ben met mijn gedachten alweer ergens anders. Gelukkig denk ik er even later aan terug. Wat is dat ongelooflijk mooi! Deze vogels maken zich niet druk om wat er gebeurt met de economie. Ze denken niet aan de capaciteit op de Intensive Care. Nee, ze vliegen en verzamelen en bouwen hun nestje. Nog een paar dagen, en dan is het nestje gereed. En dan is het: eitjes leggen en broeden. Ze doen precies waar ze voor geschapen zijn.
Over enkele weken hopen we weer te genieten van het gevlieg van het ouderpaar met allerlei eten voor de piepende jonkies. Een schitterend gezicht en gehoor. En dan nog weer een paar weken en op een dag vliegen ze allemaal uit. Het is altijd maar de vraag of wij dat kunnen zien, want ineens is het zover en enkele uren later zijn ze vertrokken en moeten we weer een jaar wachten op een nieuw nestje. De kans dat we dit jaar thuis zijn bij die gebeurtenis is natuurlijk vrij groot…
Het doet me denken aan de woorden van Jezus in de bergrede die hierboven staan. Eerst zegt Hij in vers 25 Daarom zeg Ik u: Weest niet bezorgd over uw leven, wat gij zult eten of drinken, of over uw lichaam, waarmede gij het zult kleden. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? 26 Ziet naar de vogelen des hemels: zij zaaien niet en maaien niet en brengen niet bijeen in schuren, en toch voedt uw hemelse Vader die; gaat gij ze niet verre te boven?
Hij roept ons op om niet bezorgd te zijn maar te vertrouwen in Hem. Het is blijkbaar heel menselijk om juist wel bezorgd te zijn. Hij veroordeelt ons niet omdat we bezorgd zijn. Hij zet bezorgdheid in het juiste perspectief. Bezorgdheid over ons leven helpt niet om de situatie te veranderen of op te lossen. Nee, zegt Hij, het leven is meer dan voeding, en kleding is niet direct van belang. Want onze Vader zorgt voor ons, net zoals voor de vogels. Nee, nog veel meer dan voor de vogels! We zijn kostbaar in Zijn ogen.
In Johannes 17: 3 zegt Jezus: Dit nu is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt. Dat is waar het om draait in het leven. In onze westerse maatschappij zijn de meeste mensen eraan gewend dat we binnen bepaalde grenzen “alles” hebben; eten, drinken, woning, medische zorg. En nu ons gewone bestaan wordt ingeperkt, raken sommigen in paniek; misschien wij ook. Niet nodig zegt de Heer. Richt je oog op je hemelse Vader, Hij zorgt toch voor ons. We mogen Hem nu al kennen en eeuwig met Hem leven! Dat gaat het hier-en-nu ver te boven! Kijk naar de vogels om jezelf daaraan te herinneren.
Laten we ook leren van hen, die al die “gewone” zegeningen in onze maatschappij al geruime tijd niet vanzelfsprekend vonden. Ik bedoel degenen, die al lang lijden door ziekte, of omdat ze op de Voedselbank zijn aangewezen, of door het gemis van familieleden. En ja die mensen kennen we in onze gemeente ook. Niet iedereen deelt dit graag. Maar wees open en vertel elkaar hoe je omgaat met bezorgdheid of angst en hoe de Here je hierin steunt, of zelfs hoe je die steun misschien niet ervaart. Want dan kan iemand anders jou misschien bemoedigen. Bidt dat Hij ons helpt vrij als een vogel te zijn.

Afsluiter
Quarantaine is afgeleid van het Italiaanse woord voor veertig, het aantal dagen dat een schip voor anker moest liggen alvorens de bemanning van boord mocht. Het woord klinkt nu wat negatief. Maar Mozes is twee keer in een hemelse quarantaine gegaan op de berg Sinaï. Dat is een geweldige tijd geweest! Wil-ik-ook!

Hartelijke groet,
Eric

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Nieuwsflits 8

Johannes 14: 27 Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd of versaagd.

Lieve broeders en zusters,

Je herkent het misschien wel: je staat bovenop een hele hoge toren staan en kijkt over de stad uit. Beneden lopen mensen schijnbaar doelloos in het rond. Als een soort van mierenhoop, maar dan zonder samenwerking. Ieder vliegt een andere kant uit. En jij staat boven en maakt er even geen deel van uit. Je hebt geen toeristen om je heen en je geniet van het uitzicht, ervaart de rust, hoort de geluiden van beneden niet en alle drukte van het normale leven is even weg. Toch is er eigenlijk niks veranderd. Alleen ben je boven de gewone situatie uitgeklommen. In een paar minuten tijd, met wat hijgen en zweten door de kleine inspanning, beleef je een andere wereld, terwijl je nog helemaal in dezelfde wereld bent. Alleen is het nu net of je exact weet wat belangrijk is en wat niet.
Niet belangrijk is bijvoorbeeld dat je nog even langs de winkel moet voor nieuwe batterijen voor je afstandsbediening. Of dat je nog een mailtje moest sturen naar een collega over het rooster. Of dat je voor zondag nog gebak wilde halen. Maar ineens bedenk je dat het geweldig is dat je mag beleven dat je samen met het gezin een mooie vakantie hebt gehad (ookal zat je op de eerste hulp van het ziekenhuis). Of dat je met een hele goede vriend(in) een fantastische reis hebt ondernomen en zo genoten hebt van het uitzicht, de natuur en de vriendschap. Of je herinnert je exact hoe jouw geliefde je aankeek op een kostbaar moment in jullie leven. Of de blijdschap toen je ineens echt van binnen beleefde dat Jezus ook van jou houdt!
Gelukkig ken ik soms ook die momenten dat het leven als het ware even stil staat en je onderscheiden kunt waar het om draait. Meestal gaan we immers gewoon door en zitten op een rijdende trein maar genieten niet genoeg van de mooie momenten. Vaak waarderen we die pas als we stilgezet worden bij mindere mooie zaken. Iedereen beleeft dit anders; dat kan te maken hebben met ons karakter, maar ook met onze levensfase en onze omstandigheden. Sterker nog, als mijn vrouw en ik dezelfde situatie meemaken, beleven we die beide al anders, want we zijn anders.
De Here Jezus wil ons helpen de wereld meer vanuit zijn perspectief te zien. Hij wil ons optillen uit de situatie om van zijn vergezicht te genieten. Even niet stilstaan bij de waan van de dag maar kijken vanuit de toren. Jezus zegt in Joh. 14: 28 Gij hebt gehoord, dat Ik tot u gezegd heb; Ik ga heen en kom tot u. Indien gij Mij liefhadt, zoudt gij u verblijd hebben, omdat Ik tot de Vader ga, want de Vader is meer dan Ik. 29 En nu heb Ik het u gezegd, eer het geschiedt, opdat gij geloven moogt, wanneer het geschiedt. 30 Niet veel zal Ik meer met u spreken, want de overste der wereld komt en heeft aan Mij niets, 31 maar de wereld moet weten, dat Ik de Vader liefheb en zo doe, als Mij de Vader geboden heeft. Staat op, laten wij vanhier gaan.
Hij vertelt de discipelen als het ware dat ze blij mogen zijn nu Hij ben hen is, maar tegelijk dat Hij vertrekken zal. Later denken ze misschien wel: “Had ik maar meer genoten van die avond, de laatste avond dat Jezus bij ons was!” Daarna gingen ze naar de hof van Gethsemané, waar Hij gevangen genomen werd. Hij wist het al, zij zagen het niet aankomen. Een les die hierin zit is: geniet van het uitzicht en het moment en daal daarna weer van de toren af en neem je plek in de wereld in.
Heer, geef me uw visie op de wereld. Geef ons uw liefde, geef ons uw genade. Geef ons uw vrede, niet die van de wereld, maar die vanuit de troon van God. Om vanuit Uw kracht mijn plek in te nemen en met nieuwe kracht door te gaan.

Overige zaken:
• Gebed om volharding voor ons allen. En dat de Here de crisis gebruikt tot zijn eer.
• Voortdurend gebed om bescherming voor de kwetsbaren en zieken onder ons en de zorgverleners.
• Gebed voor ouders, familieleden van mensen en kinderen die niet in staat zijn door een handicap om te kunnen begrijpen dat bekenden hen niet mogen opzoeken en/of vasthouden.

Ik vind het niet fijn in de digitale trein, maar probeer er maar wat van te maken, om niet het spoor bijster te raken.

Hartelijke groet,
Eric

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Nieuwsflits 7

Filippenzen 1: 9 En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig moge zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid, 10 om te onderscheiden, waarop het aankomt. Dan zult gij rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus, 11 vervuld van de vrucht van gerechtigheid, welke door Jezus Christus is, tot eer en prijs van God.

Lieve broeders en zusters,

Woensdagavond hadden we een huisgroep via Skype. Het is nog wennen en de verbinding valt soms gedeeltelijk weg, maar we konden elkaar goed verstaan. En dat is al heel wat met negen personen (en met de gebedsavond gisteren zelfs met tien). We hebben onze persoonlijke situaties met elkaar gedeeld en daarna tijd genomen voor gebed en dat was goed. Volgende keer zullen we ook de Bijbel weer openen. Als ik tevoren wat vragen uitschrijf, kan ik die via “scherm delen” aan de rest laten zien. Ik zou alleen nog willen dat ik de microfoons van de deelnemers zou kunnen sturen, dan moet het als een goed geoliede machine verlopen . Ik vraag me wel af hoe Paulus dit had moeten doen. Hij had immers hoogstwaarschijnlijk een oogziekte dus al die kleine lettertjes… Aan de andere kant, hij zat op zijn beurt weer aan twee Romeinen vastgeketend, dus het is maar waar je de voorkeur aan geeft!

Ieder beleeft deze tijd anders. De docenten zijn erg druk met lesvoorbereiding. Anderen zitten veelal thuis en moeten hun draai vinden in een soms erg vol huis. Weer anderen zijn gewoon aan het werk, alhoewel gewoon? Denk aan onze gemeenteleden die in het ziekenhuis werken; dat geeft in deze tijd ook extra druk. Of je moet naar je werk, maar bent dan niet in staat om goed afstand te houden en hebt wellicht vragen over de gezondheid van collega’s. En sommigen willen graag werken, maar kunnen momenteel amper wat doen. En wat ik al eerder noemde: mensen met een beperking, die niet kunnen begrijpen waarom er geen bezoek komt, of zij niet hun familie en vrienden mogen bezoeken; ook voor een van ons geldt dat hij niet bij ouders op bezoek mag. Het virus werkt overal op een andere manier door.

Ander belangrijk nieuws: jullie weten dat een van onze gemeenteleden is geopereerd. Vandaag heeft ze uitslag gekregen van de arts. Er is helaas een kleine uitzaaiing in de verwijderde lymfeklier geconstateerd. Er is een kleine kans dat de huidmelanoom verder is uitgezaaid. Dit betekent dat bepaald moet worden of en zo ja, op welke manier, verdere behandeling nodig is. Ze zal hiervoor een afspraak maken met het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Dus de onzekerheid blijft voorlopig zeker aanwezig. Uw gebed voor het hele gezin is dan ook bijzonder welkom.

We zitten ineens als maatschappij in een heel ander leven. Belangrijk is dat we daarin de Here Jezus vragen ons te helpen in deze situatie. Dat deze crisis ons mag zuiveren en dat we Hem beter gaan kennen. Dat we niet bitter worden, maar beter! Dat we werkelijk mogen begrijpen waar het op aankomt. Dat we rein en onberispelijk voor Hem zullen zijn. Zeker, we mogen weten dat God ons nu al ziet als rein en onberispelijk, doordat het bloed van Jezus ons heeft schoon gewassen van alle ongerechtigheid, alle zonde. Zelfs als we lichamelijk onder de corona zitten, zijn we nog rein in Gods ogen. Maar Paulus roept ons ook op dat onze liefde toeneemt, met meer fijngevoeligheid en meer inzicht in wat God belangrijk vindt. Laat dat onze winst zijn van de corona crisis. Een leven waarin we Hem veel meer gaan verheerlijken dan tevoren. Dan kan Hij zijn vrucht in ons laten groeien. En dat gebeurt wanneer we met Hem verbonden zijn, zoals ook Johannes 15: 5 Ik ben de wijnstok en gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen. Gerechtigheid is een leven naar Gods wil, en dat is vrucht. Hij wil het door ons heen werken en geeft ons daarvoor de kracht. Hem zij de eer en de glorie!

• Je kunt je doorlopend opgeven voor de wekelijkse gebedsbijeenkomst. Om online direct mee te doen heb je een PC/laptop of mobieltje nodig en je krijgt dan uitnodiging per mail die je kunt accepteren om verbinding te krijgen. Het is niet nodig om hiervoor het programma Skype te installeren. Graag opgeven aan gebedsteam (gebedsteam@bgldorp.nl als je mee wilt bidden. Dit kan dus voor elke sessie / week apart.
• Avondmaal: Goede Vrijdag is de meest geschikte dag voor het avondmaal. Heeft iemand nog creatieve ideeën om dit zoveel mogelijk samen te beleven, in digitale verbondenheid? Mail of bel mij want twee weten meer dan één.

Tot slot: ik probeer jullie (en mezelf) met deze mails te bemoedigen. En ik weet natuurlijk ook niet alles, maar misschien begrijpen jullie me juist daarom wel . Reacties zijn welkom.

Hartelijke groet,
Eric

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen