Bekleed!

Gal. 3:26  Want gij zijt allen zonen van God, door het geloof, in Christus Jezus.

27  Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed.

Lieve broeders en zusters,

Een mooie bemoediging van Paulus aan de gemeenten in Galatië en aan ons. Na een stuk onderwijs over de wet benadrukt hij dat we rechtvaardig worden door het geloof in Jezus Christus. En wat dit voor ons betekent: allen zijn zonen van (of: kinderen van) God. We hebben ons allemaal bekleed met Christus. Oftewel: Jezus bedekt ons. We hebben als het ware een soort van beschermende jas over ons heen, die bestaat uit Jezus. Daarom kan ik beter zeggen: we dragen een ondoordringbaar harnas: de Here Jezus Christus zelf staat voor ons in. Hij beschermt ons voor het oordeel, door zijn bloed.

Dit is ook een beeld dat verstopt zit in de doop. Zijn bescherming tegen het oordeel. Door zijn dood zijn wij daarvan gered. Hij bekleedt ons met Zijn rechtvaardigheid. Daardoor ziet de Vader ons net zoals Jezus: onberispelijk!

Dat staat vaak in schril contrast met ons leven hier op aarde, wanneer we toch vervallen in onheilig gedrag, of onheilige gedachten. Ik roep wel eens op om voor de regering te bidden, maar moet bekennen dat ik het afgelopen jaar regelmatig het demissionaire kabinet heb uitgescholden om diverse redenen. De aanleiding is vaak wanneer naar mijn mening de overheid onrechtvaardig handelt, of volgens mij grondrechten van burgers aantast. Ik besef wel: het zijn falende mensen, net als ik. Maar ik verwacht blijkbaar meer van hen. Mijn gedrag en gedachten zijn dan toch teveel: “Spiegeltje, spiegeltje aan de wand? Wie is het rechtvaardigst in het land?” En ben ik dan zoveel beter? Jullie weten het antwoord; want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods…

Alleen al daarom is het mooi om te weten dat Hij ons steeds weer wil wassen van zonde en bekleden met Zijn rechtvaardigheid. Dank U Here Jezus!

Geplaatst in Nieuws | Getagged , | Een reactie plaatsen

Bekeert U!

Timoteus 2: 19   Maar het fundament dat God gelegd heeft, ligt onwrikbaar vast en draagt het opschrift: ‘De Heer weet wie hem toebehoren’ en ‘Laat ieder die de naam van de Heer noemt, onrecht uit de weg gaan’.

Lieve broeders en zusters,

Afgelopen zondag hebben we gekeken naar het onderwerp bekering. De conclusie is dat de Heer ons eens voor het eerst en daarna dagelijks vraagt om ons te bekeren. Hij weet hoe we in elkaar steken en dat we het nodig hebben om Hem actief te zoeken.

Bovenstaande tekst laat ook zo mooi zien dat de Heer zijn ogen liefdevol op ons heeft gericht. Eerst zegt Paulus de bemoediging dat de Heer weet wie  Hem toebehoren, dat zijn allen die op Hem vertrouwen. Dat wordt een fundament genoemd, onwrikbaar, een vaste grond onder onze voeten, aardbevingbestendig.

Vanuit die geloofszekerheid volgt de indirecte oproep: ga onrecht uit de weg. Niet omdat dit het fundament zou aantasten dat de Here ons kent, maar om bruikbaar te zijn. Dat werkt Paulus uit in de verzen vanaf vers 20 in de vergelijking met de voorwerpen in een huis die minder eervol (voor dagelijks gebruik) en eervol (voor bijzondere gelegenheden) zijn. Met daarin de oproep: de minder eervolle voorwerpen moeten zich reinigen zodat ze eervol worden.

Kortom: ook als het voorwerp niet gereinigd is, is het nog wel dienstbaar in het huis, maar het kan beter. De toepassing lijkt mij: wij moeten ons laten reinigen!

Want dat is beter voor onszelf en het huis, onze omgeving.

Geplaatst in Nieuws | Getagged , | Een reactie plaatsen

Rise Up! Uit het graf!

2 Korinthiërs 4:13…we geloven 14  en weten dat hij die de Heer Jezus heeft opgewekt ook ons, net als Jezus, zal opwekken en ons samen met u naar zich toe zal voeren.

Lieve broeders en zusters,

Recent hoorde ik weer een aantal keren het fantastische lied: There ain’t no grave. Er bestaan veel uitvoeringen van, maar ik geloof dat die van Johnny Cash een van de mooiste is. Het refrein luidt:

There ain’t no grave

Gonna hold my body down

There ain’t no grave

Gonna hold my body down

When I hear that trumpet sound

I’m gonna rise up outta the ground

There ain’t no grave

Gonna hold my body down

(Vertaling: Er is geen graf dat mijn lichaam erin houdt, wanneer ik de bazuin hoor, dan zal ik oprijzen uit de grond! Er is geen graf dat mijn lichaam erin zal houden!)

Het is een lied van overwinning. Een lied dat ons rechtstreeks bij onze eigen opstanding bepaalt, wanneer de Here Jezus komt om ons tot Hem te nemen. Een lied dat ons bepaalt bij onze verheerlijkte toekomst; uit dit aardse tranendal naar zijn heerlijkheid. Als we ons soms gedeprimeerd voelen, dan is het geweldig dat we ons laten bemoedigen door de Bijbelse verwachting van de opstanding. Jezus leeft en wij zullen met Hem opstaan tot het eeuwige leven!

Hem zij alle eer en glorie! Halleluja!

Geplaatst in Nieuws | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Uitverkoren!

Efeze 1:4 Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren vóór de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht.

Lieve broeders en zusters,

Al voor wij geboren werden heeft Hij ons uitgekozen! Deze zin staat in één van mijn favoriete gedeelten in het nieuwe testament, Efeze 1. Paulus beschrijft daarin de ongelooflijk rijke positie die gelovigen hebben. En één van die aspecten is het feit dat God de Vader ons al voor de schepping in Christus heeft uitverkoren!

Als ik daar over nadenk, dan duizelt het me. Voor de grondlegging der wereld, wat betekent dat dan als het gaat om uitverkiezing, de rol van de vrije wil, de mogelijkheid om niet in te gaan op het aanbod van genade? Dergelijke vragen zijn vaak rationeel, verstandelijk. En interessant en wellicht zelfs noodzakelijk om diep over na te denken.

Maar de nadruk ligt niet op het uitpluizen van Gods alwetendheid en hoe de uitverkiezing werkt, maar op de genade dat we uitverkoren zijn om heilig te worden voor Hem! En dat is alles de genade van Jezus. Zijn sterven betekent alles voor ons. Niks kunnen wij aan onze positie kind van God bijdragen. Het is alles Zijn genade. We mogen gewoon ongelooflijk dankbaar zijn! Christus heeft ons gered, door zijn bloed geheiligd, apart gezet om heilig te leven, door de genade en kracht van God. En dan zijn we onberispelijk (een ander aspect van heiligheid) voor Hem. Beter wordt het niet!

Wat willen we doen komend seizoen, na de vakantie (waar de meesten van jullie nog middenin zitten)? Wat vraagt de baas, welke eisen stelt de school, wat heeft de overheid nog meer in petto aan regels? Komt er een zoveelste corona-golf? Wat moeten we dan weer doen of mogen we niet meer? De nabije toekomst is onzeker. Maar al die vragen en onzekerheden vallen weg in het licht van Gods genade: rust en vrede met onze Heilige Schepper die ons heilig heeft gemaakt en al vóór de schepping heeft uitverkoren! Hij houdt ons in Zijn hand. Halleluja!

Geplaatst in Nieuws | Getagged , | Een reactie plaatsen

Op weg naar Betel!

Genesis 28: 19  Hij gaf die plaats de naam Betel

Lieve broeders en zusters,

Binnenkort vertrekken wij naar camping (de) Bettel(d). Het is wellicht weinig origineel, maar ik moest denken aan Jakob, die op weg was naar zijn oom en ging slapen met zijn hoofd op een steen waarna de Here ’s nachts aan hem verscheen. Daarbij kreeg Jakob die fantastische belofte dat de Here hem het land zou geven en dat met zijn nageslacht alle geslachten van de aarde gezegend zouden worden. Een profetie over de komst van Jezus door wie alle mensen gezegend worden.

Zie Genesis 28 voor het vervolg: 16  Toen werd Jakob wakker. ‘Dit is zeker, ‘zei hij, ‘op deze plaats is de HEER aanwezig. Dat besefte ik niet.’ 17  Eerbied vervulde hem. ‘Wat een ontzagwekkende plaats is dit, ‘zei hij, ‘dit is niets anders dan het huis van God, dit moet de poort van de hemel zijn!’ 18  De volgende morgen vroeg zette Jakob de steen die hij als hoofdsteun had gebruikt rechtop, en wijdde hem door er olie over uit te gieten. 19  Hij gaf die plaats de naam Betel; vroeger heette het daar Luz.

Betel betekent “huis van God”. Jakob zag daar de plaats waar Gods ingang tot de hemel was. Wat een grote rijkdom dat wij nu mogen weten dat elke plek een Betel, een huis van God kan zijn. Want de Here woont daar waar men Hem binnenlaat. In het hoge en heilige en bij de nederige van geest. Jezus is de Weg. Immers Hij zegt in Joh.14: 6  ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.

Dus of we nu in het gebouw zitten waarop staat dat “dit de poort naar de hemel is” (zoals de Hartebrugkerk), of bivakkeren op een camping die zichzelf huis van God noemt (en niet altijd een paradijs vol met wedergeboren mensen is…😉), of we zitten thuis op de bank of we lopen in de natuur: overal is een poort naar de hemel, overal kan een gezalfde plaats zijn. Want Jezus heeft ons thuisgebracht bij de Vader. Dus waar we ook zijn, altijd is er de verbinding met Hem. Laten we in dat besef ook in de vakantieperiode vasthouden. Op reis of niet op reis, we zijn altijd Thuis bij Vader. Maak van elke plek een Betel!

Geplaatst in Nieuws | Getagged , , | Een reactie plaatsen