De Here waakt!

Jeremia 1: 11 En het woord des HEREN kwam tot mij: Wat ziet gij, Jeremia? Toen zeide ik: Ik zie een amandeltwijg. 12  Daarop zeide de HERE tot mij: Gij hebt goed gezien, want Ik waak over mijn woord om dat te doen.

Lieve broeders en zusters,

Vorige week was het even echt voorjaar. Heerlijke zonnestralen en een heerlijke temperatuur. Behalve de hooikoorts (😉) was het bijna perfect! Maar de lente zette niet door. Vandaag en gisteren was het weer compleet winter, en de komende dagen zien er ook niet geweldig uit. De koolmeesjes, die hun vogelhuisje al hadden gecontroleerd om er weer een nestje te bouwen, hebben het abrupt omgebouwd tot een soort van iglo als bescherming tegen de winterkou. 

Ik moest zomaar denken aan deze woorden van Jeremia. De Here toont hem een amandeltwijg. Volgens de deskundigen is de amandelboom de eerste boom die na de winter weer in bloei komt. Anders gezegd: de boom die als eerste uit zijn winterslaap komt, daarom noemt men deze boom ook wel de wakkerboom. Dus in het midden van de kou, is daar het eerste signaal dat de lente komt. Dit teken gebruikt de Here om Jeremia te bemoedigen: Mijn Woord komt uit!

Die bemoediging geldt ook voor ons. De omstandigheden zijn voor velen van ons al geruime tijd niet geweldig. We weten niet welke klappen er nog komen die ons gaan raken in bijvoorbeeld de economie, of in de volksgezondheid, of in (internationale) politieke situaties. En wat dat doet met kerkbezoek in Nederland, of onze vrijheid van geloof. Maar God belooft ons: Ik waak over mijn woord. Dat gold voor Jeremia, die in zijn leven de ellende alleen maar zag toenemen tot aan de vernietiging van Jeruzalem en het begin van de Babylonische ballingschap.  Maar de Here beloofde hem ook zegen, na berouw en bekering van het volk.

Zo ben ik ervan overtuigd dat de Here op ons toeziet en waakt over Zijn woord en dat we uit mogen zien naar de wederkomst van Jezus! Zegen na berouw en bekering. Here help ons om de winter voorbij te zien en de lente te verwelkomen en verwarm ons hart!

Geplaatst in Nieuws | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Leiders

Leviticus 4: 22 Als een vorst gezondigd heeft en zonder opzet tegen een van al de geboden van de HERE, zijn God, iets gedaan heeft dat niet gedaan mocht worden, en dus schuldig geworden is, 23  dan zal hij, als hem de zonde die hij begaan heeft, bekend geworden is, als zijn offergave een geitebok brengen, een gaaf dier van het mannelijk geslacht.

Lieve broeders en zusters,

De verkiezingen zijn geweest. Ons volk heeft voor een groot deel gekozen voor behoud van de huidige leider(s) c.q. politieke partijen. Dat is een beetje vreemd, als je bedenkt dat er tegelijk de laatste jaren nogal wat puinhopen zijn blootgelegd die door de overheid zijn veroorzaakt. Veel burgers zijn genadeloos hard geraakt door aardbevingsschade, of door de manier waarop schulden buitensporig mogen oplopen. De allerergste is natuurlijk de toeslagenaffaire. De verantwoordelijke bewindslieden waren met name van die partijen die hebben gewonnen. De partijen van degenen die de ellende blootgelegd hebben (inderdaad Omtzigt en Leijten van CDA en SP, vooral op persoonlijke titel), hebben daar in de verkiezingsuitslag niet echt van geprofiteerd. Dat roept bij mij de vraag op: hebben de verantwoordelijken soms voldoende schuld beleden? Wordt het hun door de keizers niet aangerekend of vergeven? Is de schade voldoende ongedaan gemaakt en kan dit in de toekomst worden voorkomen? Of zijn de mensen die hen steunen met hun stemgedrag vooral degenen die niet geraakt worden door deze situatie? Zijn deze kiezers misschien onverschillig voor het handelen van de overheid, totdat het hen persoonlijk raakt. Ik ga geen antwoorden geven want ik weet het niet. Dit hele gebeuren is te ingewikkeld en ik wil niet doen alsof ik dat even snel kan oplossen.

Maar er is in Gods woord wel een fantastische les te trekken voor leiders, in politiek en kerk. Die les trek ik me ook persoonlijk aan, dus ik wil niet alleen maar met het vingertje zwaaien.

Ik werd hierop geattendeerd door een beschouwing van een rabijn over Leviticus 4. Daarin staat vermeld hoe en waar offers gebracht moesten worden om vergeving te verkrijgen voor zonde. Vanaf vers 22 staat hoe een vorst dat moet doen. In grote lijnen moet de vorst, de leider, dit op dezelfde manier doen als de gewone man (vanaf vers 27), namelijk in het openbaar, in de tabernakel c.q. tempel. Dus iedereen kan zien dat hij gezondigd heeft en daarvoor verantwoordelijkheid neemt en vergeving vraagt. Openheid, transparantie, schuld belijden. Dit is noodzakelijk voor Gods volk. Dus ook voor ons en ook voor de leiders van de gemeente en van het land.

Laten we bidden voor onze leiders, dat zij niet jarenlang proberen om fouten of misstanden te verhullen, maar die in de openbaarheid brengen en ervan leren. Dat fouten rechtgezet worden. Ook dat is een onderdeel van de wet van God: recht doen. Dat begint in Gods huis, maar we mogen bidden dat dit principe in onze samenleving doorwerkt. Dat politici onze Joods-christelijke wortels niet in de krant benoemen, maar ze zullen belichamen.

En dat niet alleen in Nederland. Ook in Israël zijn komende week weer verkiezingen. Laten we bidden voor de leiders die God wil dat deze Zijn volk leiden in de voortdurende internationale benauwdheid. En dat zij dat doen in oprechtheid, in vrede en met Gods wijsheid.

Geplaatst in Nieuws | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Opinies

1 Johannes 3: 1 Ziet welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden, en wij zijn het ook!

Lieve broeders en zusters,

Onderstaande meningen zou je in een gesprek met vrienden of familie over de coronacrisis zomaar kunnen horen.

De ene zuster meent: “De hele coronacrisis is één groot complot van de Nieuw Orde om de wereld onder de antichrist te brengen. De ziekte is bewust verspreid om daarna met een vaccin de hele wereld onder controle te krijgen. En met het vaccin krijg je direct een soort microchip ingespoten die eigenlijk het teken van het beest is. Niet gevaccineerden worden buitengesloten uit de samenleving. Wat er ook gebeurt, je mag hier niet aan meedoen!”

Maar een broeder meent: “Onze regering is uiterst zorgvuldig bezig met de bestrijding van de corona-crisis. Door een volledige lock-down worden juist de zwakkeren beschermd. Het is goed dat we nergens heen gaan, binnen blijven, mondkapjes dragen, onze handen stuk wassen, ons zo snel mogelijk laten inenten en precies doen wat de overheid zegt. Want anders is de kans groot dat we ernstig ziek worden (ik zit in de risicogroep!) of dood gaan of onze geliefden besmetten. Alle andere problemen die door corona worden veroorzaakt zijn ondergeschikt aan deze maatregelen.”

Weer een andere zuster zegt: “We worden inmiddels geregeerd door een slecht computermodel en een regering die haar verstand uitschakelt! Al maandenlang neemt de regering klakkeloos over wat het RIVM zegt, maar de cijfers corresponderen niet met de werkelijkheid. De besmettingsgraad en het aandeel van de Britse variant worden ernstig overdreven, de gegevens hiervoor zijn zwak, de steekproeven zijn niet representatief voor heel Nederland. Alle maatregelen worden genomen vanwege de derde golf, maar die is er niet. En ondertussen is men blind voor de overige gevolgen van de crisis, zoals psychische ziekten, uitstel operaties, talloze bedrijven die kapot gaan. En dat allemaal omdat dezelfde regering verzuimd heeft om de zorg goed in te richten toen het nog kon!”

Drie uiteenlopende visies. Maar over één ding zijn ze het alle drie roerend eens: de Here Jezus is onze opgestane Heer en Hij heeft de toekomst in zijn hand, wat er ook gebeurt!

Herkenbare beschrijving? Als we alleen met elkaar gaan praten over de coronacrisis, kan er zomaar een verhitte discussie ontstaan. En zijn we allemaal ineens toch wel expert (ik herken die neiging bij mezelf tenminste…). Hoe zorgen we nu dat we onze Heer verheerlijken in deze tijd, waarin we zo fors van mening kunnen verschillen?

Laten we als gemeente van Christus starten om te kijken naar ons fundament en dat is Christus. En dan kunnen we vervolgens rustig doorpraten over de crisis en van mening verschillen. Overigens, als ik die meningen op een rijtje zet, herken ik in alle drie opinies wel onderdelen waarin ik me kan vinden. De werkelijkheid is immers weerbarstig.

Wat zei Jezus nu eigenlijk van de politieke machthebbers van zijn tijd en de manier waarop ze regeerden? Inderdaad: eigenlijk helemaal niets! Ik leer daaruit dat onze prioriteit moet liggen bij het Koninkrijk van God en niet het Koninkrijk der Nederlanden. Niet dat we ons daarvan moeten afsluiten; we moeten zoeken naar het goede voor ieder, ook de overheid. Dat komt ons weer ten goede (1 Tim. 2:2).

Laten we oog hebben voor onze verschillen, maar ervoor zorgen dat die geen muren tussen ons vormen en dat we Gods liefde laten regeren.

Geplaatst in Nieuws | Getagged , | Een reactie plaatsen

Onaantastbaar!

Matt. 16: 16 Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God!

Lieve broeders en zusters,

Zondag 2 februari sprak ik over het wezen van de gemeente. Daarin betrok ik de ongelooflijk bemoedigende woorden van Jezus zelf, die hij sprak tegen Petrus. Het begint ermee dat Petrus belijdt: Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God! En Jezus antwoordt hem: En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen.

Die belijdenis, die paar woorden, (m.i. wordt dit met “petra” bedoeld: niet de persoon Petrus maar zijn uitspraak) bevatten het onwankelbare fundament van de gemeente. Het gaat namelijk om het vertrouwen op de Here Jezus zelf. Hij is de Messias, de Zoon van God. En dan volgt die schitterende belofte. De poorten van het dodenrijk zullen de gemeente niet overweldigen, overwinnen. Dus de gemeente blijft even onaantastbaar als haar fundament, haar Heer, onaantastbaar als Jezus.

Onaantastbaar? Maar de Heer zou nog gaan sterven! Hoezo onaantastbaar?

Omdat we dit moeten zien in het licht van de eeuwigheid. Het hier en nu voorbij kijken. Kijken met Gods ogen. Ja, Hij zal lijden en sterven. Maar Hij overwint de dood en verkrijgt alle heerschappij en macht en heerlijkheid. En zo redt Hij ons en zet Hij alle overheden en machten te kijk! (Kol. 2:5)

En wij dan? Ook wij moeten in dit leven rekening houden met lijden, ons kruis opnemen. Maar ook wij zullen delen in Zijn opstanding en heerlijkheid! En daarmee zullen wij in onze wandel, in onze strijd, in onze moeite, in de geestelijke wereld getuigen dat Christus overwinnaar is. En zo zetten ook wij de overheden en machten te kijk. Maar alleen door de kracht van Christus!

Geplaatst in Nieuws | Getagged , | Een reactie plaatsen

Genadig zijn

Onderstaande quiz bestaat uit meerkeuzevragen. Kruis aan waar u last van hebt. Meerdere antwoorden zijn mogelijk:

 • Angst voor spinnen
 • Angst voor eigen ouderdom en gebreken
 • Angst voor toenemende pijn
 • Angst voor dementie
 • Angst voor kanker
 • Angst voor een conflict
 • Angst voor een scheiding
 • Angst voor viezigheid
 • Angst voor een breuk met kinderen
 • Angst voor ziekte van kinderen
 • Angst voor openbare ruimte
 • Angst dat mensen je niet serieus nemen
 • Angst voor koud water
 • Angst voor het corona-virus
 • Angst voor het mislukken van de studie of schoolopleiding
 • Angst voor alleen zijn
 • Angst voor vaccinatie
 • Angst voor manipulatie door de overheid
 • Angst voor etensgeluiden van anderen
 • Angst voor het journaal
 • Nog niet genoeg? Dan mag je hier een zelf te bepalen andere angst invullen……..

Zit er een herkenbare tussen? Schrik je als ik zeg dat ik alle bovenstaande wel herken bij mezelf of mensen in onze gemeente? Hoe gaan we daar dan mee om?

Ik denk dat we in de basis eerst maar eens moeten beseffen dat ieder zijn eigen angsten (of bezorgdheden) kan hebben, terwijl een ander zich daar niks bij kan voorstellen.

Laten we ons eens proberen in te leven in de ander. Dat is al verschrikkelijk moeilijk. Maar daardoor ontstaat begrip. En we mogen elkaar dan genade schenken. En wellicht helpen om te kunnen gaan met al die moeiten.

Gelukkig mogen we vertrouwen op onze Heer. Hij begrijpt alles en kent ons gevoel en onze angst volledig zoals blijkt uit Hebr. 4:15 Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, doch zonder te zondigen.

Hij geeft ons genade. De Drie-enige God houdt van ons allen. En wij mogen leren om elkaar genade te geven.

Geplaatst in Nieuws | Getagged , | Een reactie plaatsen