Berg beklimmen

Exodus 24: 15  Daarop besteeg Mozes de berg, en de wolk bedekte de berg. 16  De heerlijkheid des HEREN rustte op de berg Sinaï, en de wolk bedekte hem zes dagen lang; op de zevende dag riep Hij tot Mozes midden uit de wolk. 17  De verschijning van de heerlijkheid des HEREN was als verterend vuur op de top van de berg ten aanschouwen van de Israëlieten. 18  Mozes ging de wolk in en besteeg de berg. En hij bleef op de berg veertig dagen en veertig nachten.

Lieve broeders en zusters,

Overdenking

Zes dagen was Mozes al op de berg, een beetje op afstand van de nabijheid van de Heer, nog niet in maar dichtbij de wolk die de Sinaï bedekte, de heerlijkheid van de Heer. En op de zevende dag sprak God tot hem en mocht hij verder naderen, tot in de wolk, tot in de heerlijkheid. Al die dagen ervoor was het voor Mozes voldoende om er alleen maar in de buurt te zijn. Weg van het volk, in de stilte, met zichzelf, zijn gedachten, misschien wel met zijn twijfels en onrust. Maar wellicht ook in serene rust, alleen met de Heer, zonder woorden. Misschien dacht hij nog na over hoe hij verder moest met het volk, welke weg hij door de woestijn moest nemen. Misschien sprak Mozes wel gebeden uit, of zong Hij een lied voor JHWH. Zes dagen lang was hij daar. En op de zevende dag mocht hij als het ware een stap verder komen, de rust van de Heer ingaan, en wel 40 dagen lang.

Het lijkt wel of Mozes een soort voorbereidingstijd nodig had alvorens de Heer vond dat Hij Mozes verder kon toelaten. Dat hij losgemaakt moest worden van de beslommeringen rondom het volk en tijd nodig had om zich volledig op de Here te richten.

Ik denk dat ik ook vaak veel tijd nodig heb om even van de dagelijkse beslommeringen los te komen, om in staat te zijn om Gods stem te verstaan. Er is immers altijd wel werk te doen, ook voor de Heer. Ik wil graag afgestemd zijn op Gods stem. Wat kan ik daar zelf aan doen? Volgens mij kan ik de berg beklimmen en wachten. Hem zoeken. En dat kan best moeilijk zijn, want ik ben geneigd te kijken naar welke dingen allemaal gedaan moeten worden, te worden afgeleid door drukte. Als het ware van de berg af naar beneden te kijken, naar het volk. Maar Mozes moest juist verder omhoog, naar de Here en pas daarna ging de Here spreken met Mozes. Het initiatief voor het spreken van God ligt uiteindelijk altijd bij Hem. Hij weet het beste wanneer we openstaan voor zijn stem. Ik bid dat ik regelmatig de berg op zal gaan, steeds verder, zodat ik Zijn stem goed hoor en ik ook perioden mag meemaken van hemelse heerlijkheid. Veertig dagen? Ja, daar teken ik voor!

Gemeentevergadering

Afgelopen dinsdag hadden we onze vergadering. Daarin namen we afscheid van Dik, Alice en Jaap als raadsleden. Gelukkig hebben zij in deze achterliggende bizarre tijd hun termijn enkele maanden verlengd en hun werk was hard nodig! Tegelijk verwelkomden we Robin en Agnes als nieuw raadsleden. Een andere raad, maar de gemeente blijft die van de Heer en dus gaan we een nieuwe fase in, maar in vast vertrouwen op onze Here Jezus, dat Hij ons leiden blijft.

We hebben in de vergadering lang stil gestaan met wat het met ons doet dat we elkaar zo lang niet hebben gezien en hoe we nu diensten hebben, met allerlei beperkingen. Het was goed om dit met elkaar te delen. Ik denk dat we voorlopig nog niet van beperkingen af zijn. Daarom is het goed dat we blijven zoeken naar mogelijkheden en niet alleen maar kijken naar zoals het was en wat we missen. Misschien komt dat wel nooit meer op die manier terug. Laten we vooruit kijken, en een voorbeeld nemen aan onze vervolgde broeders en zusters, die het veel slechter hebben dan wij.

En dankbaar zijn voor wat we wel hebben. Vergeet niet dat we elkaar kunnen ontmoeten, al dan niet in de buitenlucht, en bedenk dat we in Nederland veel meer vrijheden hadden dan andere landen. Ik moet denken aan de verrassende bezoekjes aan de deur, of kaartjes die we ontvingen. En onverwachte telefoontjes. Ook zo kunnen we gemeente zijn met elkaar.  De gemeente is immers gebouwd op het fundament van de apostelen met Jezus als hoeksteen, niet op de onderlinge knuffels en omhelzingen, hoe fijn die ook zijn.

Heerlijk was het om afgelopen zondag ook te zien dat de kinderen weer samen kwamen. Komende zondag weer! En de oproep voor hulp op alle fronten blijft natuurlijk staan, zeker in deze vakantietijd nu mensen afwezig zijn.

Tot slot wil ik jullie nog uitdagen: bel deze week eens iemand op uit de gemeente, die je al lang niet gezien hebt. Gewoon, om even te horen hoe het met die ander gaat!

Geplaatst in Nieuws | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Gedenk!

Exodus 12: 14  Die dag moet voortaan een gedenkdag zijn, die je moet vieren als een feest ter ere van de HEER. Dit voorschrift blijft voor altijd van kracht, alle komende generaties moeten die dag vieren.

Lieve broeders en zusters,

Samenkomsten

Vandaag hadden we weer onze samenkomst. Er waren ongeveer 35 volwassen bezoekers aanwezig en dit keer ook ongeveer 10 tieners en kinderen van de Fakkels / Parels! Dankzij het geweldige initiatief van een zuster met hulp van derden, heeft zij in de afgelopen week geregeld dat er in de vakantieperiode eigen samenkomsten voor alle kinderen en tieners worden gehouden. Dus ook de kinderen van de leeftijd van de Mienies kunnen er gewoon bij zijn. Helaas waren die er vandaag nog niet, maar in totaal waren er zeker 10 kinderen, en dat is mooi om weer te zien. Het laat zien, dat we weer kunnen opbouwen naar “meer normale” samenkomsten op de zondag.

Dit toont overigens ook dat ieders hulp welkom en nodig is. In de regels omtrent corona is de richtlijn: je doet het niet alleen voor jezelf, maar voor de ander! En in zijn algemeenheid geldt in de gemeente: we kunnen het niet alleen, we doen het met elkaar! Daarom zijn we gemeente, niet voor onszelf, maar we willen een familie zijn zoals de Here Jezus bedoelt, niet met alleen maar gelijkgestemden. Juist door samen te komen met mensen met verschillende meningen, karkaters en eigenaardigheden, leren we om de liefde van Jezus toe te passen. En wees maar eerlijk: lukt het daar niet, dan lukt het je al zeker niet buiten de gemeente. De gemeente is een oefenplaats. Kom daarom vooral mee-oefenen in onze samenkomsten, als je gezondheid het toelaat. En als die het niet toelaat, dan willen de oudsten wel naar jou toekomen om je te zalven en voor je te bidden.

Overigens zijn meer vrijwilligers voor de diverse taken nog steeds van harte welkom. De kosters zijn nog steeds niet op de been. En hulp elders blijft nodig: bij de kinderdiensten en -oppas, maar ook voor bediening beamer, of laptop, begeleiding mensen in de zaal naar eigen plek, kostertaken etc.

We hadden een bijzondere dienst. Zonder zingen, maar met veel mooie liedjes, een filmpje uit Moldavië van Leanne en het avondmaal. Dat laatste is zeker wennen, maar dat zal ook in de toekomst vast beter en “gesmeerder” verlopen. Het was in ieder geval mooi dat we weer samen de maaltijd van de Heer konden vieren.

Overdenking

In Exodus 12 lezen we over de instelling van het Pesach voor de uittocht uit de slavernij van Egypte naar het beloofde land. Vanochtend stond ik stil bij het beeld dat het volk het bloed van een geslacht lam moet strijken aan de deurposten en de bovendorpel van hun huizen. En dan zegt JHWH: 12  Want Ik zal in deze nacht het land Egypte doortrekken en alle eerstgeborenen, zowel van mens als dier, in het land Egypte slaan en aan alle goden van Egypte zal Ik gerichten oefenen, Ik, de HERE. 13  En het bloed zal u dienen als een teken aan de huizen, waar gij zijt, en wanneer Ik het bloed zie, dan ga Ik u voorbij. Aldus zal er geen verdervende plaag onder u zijn, wanneer Ik het land Egypte sla.

God gaat voorbij wanneer het volk schuilt achter het bloed van het lam. Dat geldt vandaag ook voor ons. God gaat ons voorbij met zijn oordeel als we schuilen achter het bloed van ons Paaslam, de Here Jezus Christus. Hij is voor ons tot zonde geworden en droeg het volle oordeel van de Here God.

Het oordeel werd uitgevoerd over de Egyptenaren. Dit beeld roept vaak vragen op over een God die liefde is en toch zoveel mensen doodt. Ik denk dat de focus vooral moet liggen op het feit dat niemand het verdient om bij die heilige God te kunnen zijn. Ieder verdient het te sterven, en het is genade dat er überhaupt nog mensen mogen leven. De Israëlieten waren geen betere mensen dan de Egyptenaren. Ook zij verdienden het oordeel, net zoals wij ook. Alleen God voltrekt het oordeel niet omdat zij schuilen achter het bloed van het lam. God had hen genadig uitgekozen omdat zij het nageslacht zijn van Zijn vriend Abraham. En dit volk de Messias, onze Here Jezus zou voortbrengen. En Jezus droeg het oordeel op de zonde en werd daarmee de oorzaak van eeuwig heil!

God is en blijft rechtvaardig, ook als Hij oordeelt en daar houd ik me aan vast. En ik vraag me naar aanleiding van dit verhaal dan af: zou God de Egyptenaren ook hebben gespaard als zij ook een lam hadden geslacht en het bloed aan de deurposten hadden gestreken? Wat denken jullie?

Geplaatst in Nieuws | Getagged , , | Een reactie plaatsen

U bent weer welkom!

Even op een ander manier maar we kunnen weer samenkomen!
Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Alles voor Hem

Romeinen 14: 8  want als wij leven, het is voor de Here, en als wij sterven, het is voor de Here. Hetzij wij dan leven, hetzij wij sterven, wij zijn des Heren.

Lieve broeders en zusters,

Samenkomsten na 1 juli

Eindelijk hadden we vandaag dan een samenkomst met ongeveer 35 bezoekers, dus iets lager dan normaal en helaas nog geen kinderen van de leeftijd Mienies, Parels en Fakkels erbij. Maar we zijn weer begonnen en gaan hopelijk weer opbouwen naar normale aantallen en diensten, waarin ook zang en muziek weer goed vertegenwoordigd is en zonder dat er sprake is van belemmeringen. Ook zie ik ernaar uit dat we weer samen gaan koffie drinken. We willen dit allemaal stap voor stap weer opbouwen, maar zijn “streng” begonnen in de hoop dat iedereen ervan is doordrongen dat we met elkaar voorzichtig moeten zijn. Niemand zit immers te wachten op een ziekte die ernstige vormen kan aannemen. Daarom zeggen we nu: na de dienst direct rustig de zaal verlaten en buiten met elkaar napraten. Wellicht op korte termijn wel met koffie en thee.

Zoals eerder genoemd is er komende week een samenkomst met viering van het avondmaal. Met als bijzonderheid: we gaan deze dienst niet samen zingen. In de preek van vanochtend ben ik hier op ingegaan. Hoe we het wel gaan doen, daar zijn we nog mee bezig. Je kunt ideeën nog aanreiken. We hebben nog de hele week! Ik heb al een enkele suggestie gekregen en hoor dat er ook ideeën zijn geopperd inzake de kinderen. Zoals bekend zijn meer vrijwilligers voor de diverse taken van harte welkom. Te denken is aan kinderoppas, of kinder-begeleiding, bediening beamer, of laptop, begeleiding mensen in de zaal naar eigen plek, kostertaken etc.

Overdenking

We willen onze Heer grootmaken en aanbidden, elke zondag opnieuw. En dat kan met veel zang en muziek, dat vind ik heerlijk en past bij de gemeente van Christus. Maar het is niet de enige manier om Hem groot te maken. Dat leren we ook van onze broeders en zusters uit de vervolgde kerk. En wie weet, misschien wil de Heer wel dat we creatiever worden dan we al zijn. Misschien zijn we over een aantal jaren (hopelijk maak ik dat niet meer mee, maar…) genoodzaakt zijn om andere vormen te hanteren, omdat een gewone samenkomst wordt verboden. Vervolging van gelovigen is van alle tijden en wij hebben een zeer vrije periode meegemaakt, maar de bakens zijn de laatste tientallen jaren verzet. In ethische kwesties (abortus, euthanasie, huwelijk etc.) kiezen westerse regeringen, waaronder de onze, steeds vaker voor normen en waarden die volgens mij niet met Gods Woord te verenigen zijn. En ik ben bang dat het een kwestie van tijd is voordat kerken die orthodoxe standpunten huldigen het steeds moeilijker gaan krijgen in Nederland. Wij moeten alert zijn. Door de coronacrisis is de overheid ook bezig om meer macht naar zicht toe te trekken, zelfs tot in de kerk. Dat is dus niet, dat wij ons gezonde verstand gebruiken en maatregelen t.a.v. hygiëne volgen. Maar deze zaken staan op gespannen voet met elkaar. Welllicht maken wij het nog mee dat ons het samenkomen wordt verhinderd en dat we moeten uitkijken dat onze buren ons niet aangeven bij de overheid. Dan zal uit volle borst in de huiskamer zingen ook niet handig zijn. Dus is het prima dat we daar al eens over nadenken. Wat blijft er van onze gemeente over als muziek, samenkomen in een gebouw, kinderclubs en overige activiteiten, dus onze vormen van samen kerk zijn, verboden worden?

Hebben wij dan geleerd om te schuilen bij de Heer zelf? Een diepe relatie met Hem persoonlijk te ontwikkelen, zijn stem te verstaan in de stilte temidden van een onrustige wereld? Heeft de coronacrisis ons tot nu toe geholpen om stil te staan bij wat werkelijk belangrijk is in het leven?

Ik weet zeker: ik moet nog veel leren. Want de vormen bepalen mijn geloofsleven meer dan ik eigenlijk wil.

Paulus zegt in Fil. 3: 10  Dit alles om Hem te kennen en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, of ik, aan zijn dood gelijkvormig wordende, 11  zou mogen komen tot de opstanding uit de doden.

Alles is er op gericht om Jezus (beter) te kennen. En laat dat onze wens zijn: Hem beter kennen. Gelukkig geeft Paulus enkele verzen verder deze bemoediging: 15  Laten wij dan allen, die volmaakt zijn, aldus gezind zijn. En indien gij op enig punt anders gezind zijt, God zal u ook dat openbaren; 16  maar hetgeen wij bereikt hebben, in dat spoor dan ook verder!

Geplaatst in Nieuws | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Uitnodiging diensten!

Eindelijk is het dan zover: op zondag 5 juli kunnen we weer met meer dan 30 personen bij elkaar komen en elkaar ontmoeten en samen worden opgebouwd in de kennis van onze Here Jezus. Wij zien ernaar uit!

Helaas is niet alles weer bij het oude. Er is de laatste maanden ongelofelijk veel veranderd. Het coronavirus heeft onze maatschappij compleet op zijn kop gezet. En wij moeten daardoor rekening houden met allerlei nieuwe hygiëneregels.

Sommige gemeenteleden vallen in de risicogroepen en zijn bezorgd of zelfs bang om het virus op te lopen. Anderen vinden het hele virus en de maatregelen van de overheid maar onzin. Als gemeente hebben wij een belangrijke verantwoordelijkheid naar elkaar en willen we een veilige omgeving bieden. Daarom willen wij ons houden aan nieuwe regels omtrent hygiëne. Voor sommigen is dat vooral om zichzelf te beschermen, maar voor ons allemaal geldt: je doet dit niet alleen voor jezelf, maar voor de ander!

Wij willen elkaar toch niet besmetten? Want wat je er ook van vindt, het virus kan leiden tot ernstige ziekte en zelfs de dood. En wij willen niet degene zijn die ervoor zorgt dat een ander ziek wordt.

Daarom houden we onze diensten voorlopig veel afstandelijker dan we gewend zijn en qua tijdsduur zoals bij de uitzendingen van de laatste weken. We hebben regels opgesteld om het ordelijk te laten verlopen. Die vindt u hier:

https://www.dropbox.com/s/ccei3cq84breelv/Veiligheidsregels%20VHL_BGL.docx?dl=0

Schrik er niet van, het valt uiteindelijk wel mee; maar we willen volledig zijn.

De gedachte achter de regels is dat we zo weinig mogelijk “geloop” in de zaal willen, omdat dit de anderhalve meter afstand houden al snel aantast. Daarom komt u aan bij de ingang en wordt u verder naar uw plek gebracht, waar u dan blijft tot na de dienst (toiletbezoek toegestaan). Ontmoeting na de dienst kan buiten op de vlonder. Helaas hebben we voorlopig nog geen koffie en thee. Klik hierna voor een een filmpje met een impressie van wat u zondag aantreft: https://www.dropbox.com/s/zrgtvmd0klp0q6c/VLOG%20Corona.mp4?dl=0

Kinderwerk starten we na de zomervakantie weer op. Voor de Mienies en de Parels is er op zijn vroegst vanaf de 19e juli oppas (afhankelijk van voldoende vrijwilligers). In de zomervakantie kunnen de Parels en eventueel de Fakkels met een of twee vrijwilligers buiten of in de gymzaal spelen.

We doen een dringend beroep op alle gemeenteleden om zich in te zetten, want naast extra mensen voor de Kerk TV uitzendingen, zorgen de coronamaatregelen ervoor dat we veel extra mensen nodig hebben. Velen hebben nu een dubbele taak. Bovendien kampen we nu met uitval van kosters, o.a. door ziekte. We willen de ouders van de Mienies vragen zich periodiek in te roosteren als oppas en aan de ouders van de Parels vragen we periodiek met de kinderen mee naar buiten te gaan (afhankelijk van de groepssamenstelling).

De huidige gang van zaken is zeer bewerkelijk. Om hieraan te wennen, hebben we het avondmaal met één week uitgesteld. En er is nog een reden, maar daar hoort u zondag van!

Op de gemeentevergadering van 14 juli spreken we graag met elkaar door over hoe de diensten gaan en waar we kunnen verbeteren of veranderen. We tellen onze zegeningen, maar hebben nog de nodige uitdagingen te overwinnen.

We hopen jullie allen weer te ontmoeten!

Hartelijke groet van de Raad Baptistengemeente Leiderdorp

Geplaatst in Nieuws | Getagged | Een reactie plaatsen