Hoop op herstel, deel 2

Joh. 5: 6  Jezus zag hem liggen; hij wist hoe lang hij al ziek was en zei tegen hem: ‘Wilt u gezond worden?’

Lieve broeders en zusters,

Overdenking

Een korte dit keer, met zelfspot. Omdat ik nog niet ben hersteld na mijn operatie afgelopen maandag. Ik moest net even denken aan Jer. 10: 19  Wee mij om mijn breuk! Pijnlijk is mijn wonde. Ja, ik zeg: Waarlijk, dit is een lijden, dat ik zal moeten dragen.

Tja, dat klinkt natuurlijk overdreven, en de tekst wordt zo uit zijn verband gerukt, maar ik voel me inderdaad een beetje zielig de laatste paar dagen. Maar goed, dat is in mijn geval hopelijk over een paar dagen voorbij. Ik heb nog steeds pijn en ben moe en voel me nu even nutteloos. Dat leert me echter wel me beter te verplaatsen in mensen die veel meer lichamelijk te verduren hebben. En die hebben wij ook in ons midden. Dus denk eens aan de langdurig zieken! En natuurlijk aan Ria, die herstellend is van haar heupoperatie.

Jezus vroeg: “wil je gezond worden?” Volgens mij is dat een vraag met maar één antwoord: Ja Heer! En dan zien we uit naar wat Hij gaat doen. Misschien is dat in ons leven op aarde geen lichamelijk herstel, maar ik ben ervan overtuigd dat Hij ons geestelijk wil herstellen! Zodat Hij door ons zijn werk kan doen.

Geplaatst in Nieuws | Getagged , | Een reactie plaatsen

Hoop op herstel!

Joh. 5: 5  Er was ook iemand bij die al achtendertig jaar ziek was. 6  Jezus zag hem liggen; hij wist hoe lang hij al ziek was en zei tegen hem: ‘Wilt u gezond worden?’

Lieve broeders en zusters,

Overdenking

Hij was al achtendertig jaar ziek! En waarschijnlijk lag hij al een flink aantal jaren in Bethesda. Had hij dan nog hoop om te genezen? Het verhaal lijkt aan te geven dat hij die hoop al had verloren. Immers, toen Jezus hem vroeg of hij gezond wilde worden zei hij: ‘Heer, als het water gaat bewegen is er niemand om mij erin te helpen; ik probeer het wel, maar altijd is een ander al vóór mij in het water.’

Waarschijnlijk had hij geen sprankje hoop meer. Dus wat was zijn vooruitzicht? Elke dag daar liggen, en dan tot zijn dood toe te zien hoe anderen soms zouden genezen en hij niet!

Deprimerend, en bovendien klinkt er iets in zijn antwoord door, dat hij de schuld voor het feit dat hij niet kon genezen, bij een ander legt. De ander is altijd eerder, sneller en dus…

Wij weten het vervolg al; de verrassing is al weg: Jezus zegt: ‘Sta op, neem uw matras op en wandel.’ Jezus geneest hem wel en al die anderen niet! Is dat niet toch verrassend?

Jezus doet dingen anders dan wij verwachten. Daar wil ik hoop uit putten. Jezus herstelt deze man na 38 jaar, terwijl deze man hopeloos zijn dagen slijt.

Hoe zit het nu met ons? Wat is onze hoop voor de gemeente, voor ons leven, voor onze gezondheid, voor onze relaties? Geven we misschien ook een beetje de schuld aan anderen voor ons eigen gebrek aan een verwachtingsvol uitzien naar wat Jezus kan doen?

Zelfs dan kan de Here Jezus daar aan voorbijgaan en ons toch genezen daar waar we genezing nodig hebben. Zijn genade is verrassingsvol groot! Maar dan moeten we wel doen wat hij tot ons persoonlijk zegt. Onze eigen “matras” opnemen. Laten we bidden dat de Here ons persoonlijk toont welke “matras” we door Zijn kracht moeten opnemen.

Daaraan verbonden is het een mooie uitdaging om straks mee te doen aan onze vastendag met een ontmoeting voor gebed op zaterdag 26 september om 17.00 uur in Visser ’t Hooft. Dat we ons verootmoedigen voor de Heer en Hem vragen of Hij ons zijn wil voor de gemeente in Leiderdorp openbaart.

Geplaatst in Nieuws | Getagged , | Een reactie plaatsen

Herstel!

Jesaja 58: 12  Je eigen mensen zullen weer opbouwen wat al eeuwenlang verwoest ligt; fundamenten, door vroegere generaties gelegd, zullen weer worden hersteld. Dan zal men je noemen ‘Hersteller van muren’, ‘Herbouwer van straten’.

Lieve broeders en zusters,

Overdenking

In dit hoofdstuk spreekt de HERE zelf tot zijn volk met stevige woorden, maar ook geweldige beloften. Kort samengevat wijst Hij het volk erop dat ze liefdevol en rechtvaardig moeten zijn. Dat is de inhoud van zijn geboden. Als dat gebeurt, dan zal Hij zijn zegen uitdelen. Dan zegt Hij: “Hier ben Ik!” Hij verkwikt en geeft zegen en het volk Israël zal volkomen worden hersteld, sterker nog: hun toekomstige heerlijkheid is groter dan de vroegere. De Here herstelt het zichtbare land, maar ook in geestelijk opzicht zal Hij zijn volk herstellen! Wat een concrete belofte.

Mogen wij die belofte op onze gemeente toepassen? Niet zomaar, maar ik denk dat het principe hierin ook voor ons geldt. Als wij doen wat Hij van ons vraagt, dan zal Hij zijn zegen over ons uitstorten. Dan mogen wij herstel verkondingen. Herstel van de relatie met onze Maker, en van daaruit herstel van andere relaties. De belangrijkste daarvan is denk ik de relatie met onszelf. Vaak proberen wij onderlinge relaties te helen, maar dat is zeer moeilijk (of onmogelijk?) als we nog niet een goede relatie met onszelf hebben, onze identiteit in Christus niet kennen. Dan blijven we reageren vanuit onze gekwetstheid en worden we vaak weer gekwetst en sluiten ons af voor de ander. Zo wordt het bijna onmogelijk om onderlinge problemen op te lossen. Zoals problematische relaties met andere mensen, gemeenteleden, familieleden, of wie dan ook. Maar als de Here in ons zijn werk mag doen, als we ons open stellen voor Zijn herstel, dan is er veel mogelijk.

Op aarde blijven we last houden van onze zondige natuur, dus perfect wordt het in ons aardse leven niet. Maar de Here wil heel veel herstellen door Zijn Geest en ons gebruiken als “herstellers van muren.”

Afgelopen zondag zijn wij ingezegend als tijdelijke opzichters in het bouwplan van de Heer voor de Baptistengemeente Leiderdorp. Een taak, waarvoor Hij ons gaven geeft. Niet omdat we meer zijn dan iemand anders, maar omdat we beschikbaar zijn. Net als ieder van ons zich bescjikbaar voor de Here kan stellen.

Ons thema van dit seizoen is nog steeds Herstel. Bouw je mee? Als hersteller van muren, herbouwer van Gods gemeente in Leiderdorp en omgeving!

Geplaatst in Nieuws | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Samen gezin!

Psalm 133: Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het, als broeders ook tezamen wonen.

Lieve broeders en zusters,

Overdenking

De tekst van lied 406 uit Opwekking luidt als volgt:

In uw naam komen wij

Hier bijeen en eren U

Raak ons aan en maak ons één

Kom Heil’ge Geest

En maak ons één in liefde voor U

maak ons één in liefde voor U

Daal neer als de dauw op de bergen van Sion

En maak ons één in liefde voor U

maak ons één in liefde voor U

Want dan geeft de Heer aan ons allen zijn zegen

O hoe goed, hoe lieflijk Heer

Als gezin bijeen te zijn

’t is alsof de olie vloeit

Op Jezus’ hoofd

En maak ons één in liefde voor U

maak ons één in liefde voor U

Daal neer als de dauw op de bergen van Sion

En maak ons één in liefde voor U

maak ons één in liefde voor U

Want dan geeft de Heer aan ons allen zijn zegen

In uw naam spreken wij

Ons verbond van vrede uit.

Leven tot in eeuwigheid

Kom, Heil’ge Geest

En maak ons één in liefde voor U

maak ons één in liefde voor U

Daal neer als de dauw op de bergen van Sion

En maak ons één in liefde voor U

maak ons één in liefde voor U

Want dan geeft de Heer aan ons allen zijn zegen

Een lied dat is geïnspireerd op Ps. 133. Die psalm luidt in zijn geheel:

1   Een bedevaartslied. Van David.

Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het, als broeders ook tezamen wonen.

2  Het is als de kostelijke olie op het hoofd, nedervloeiende op de baard, de baard van Aaron, die nedergolft op de zoom van zijn klederen.

3  Het is als dauw van de Hermon, die nederdaalt op de bergen van Sion. Want daar gebiedt de HERE de zegen, leven tot in eeuwigheid.

De Heer heeft ervoor gekozen zijn liefde via de gemeente, die bestaat uit eigenzinnige, zeer verschillende mensen, op aarde kenbaar te maken. Elkaar liefhebben is meer dan vanaf je bank naar een scherm naar een dienst te kijken, tenminste als je niet door gezondheidsredenen aan huis gekluisterd bent. Het is een uitdaging, soms moeilijk, maar een belangrijke manier om te oefenen in het laten stromen van Gods liefde door ons heen.

We staan aan het begin van een nieuw seizoen, in een wereld die in korte tijd flinke veranderingen doorgemaakt heeft. Als gemeente moeten we hierop inspelen. Komende zondagmiddag zullen we starten met het inzegenen van de nieuwe oudste / diaken / gemeentewerker. Laat dit voor ons allen een moment zijn dat de woorden uit dit lied tastbaar worden: één in liefde voor U!

Geplaatst in Nieuws | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Kom tot Mij!

Kom tot Mij!

Matteüs 11: 28  Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; 29  neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; 30  want mijn juk is zacht en mijn last is licht.

Lieve broeders en zusters,

Een nieuw seizoen, nieuwe start. Vaak een aanmoediging om er met nieuwe kracht tegenaan te gaan. Maar wellicht ook een moment dat je bedenkt dat je in de vakantieperiode totaal niet uitgerust bent, maar nu enorm aan rust toe bent. Of je nu moe bent of uitgerust, in beide gevallen is het mooi dat we in de preek stil stonden bij de woorden van Jezus in Mat. 11: 28  Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven;

Voor hen die ijverig hard willen werken voor de Heer is het goed te beseffen dat onze eigen inspanningen ons niet zullen helpen om zijn rust te ervaren of krachtig voor de Heer te leven. Voor hen die uitgeput zijn is het heerlijk te weten dat Hij oproept om alleen maar bij Hem te komen. De boodschap is voor allen dezelfde: Hij nodigt ons uit. Hij kent ons en weet alles van ons en Hij geeft rust. En vanuit zijn rust, mogen we leven, volkomen in afhankelijkheid van Hem.

Vol verwachting kunnen we dus uitzien naar een onzekere toekomst. Omdat Hij zeker is en Hij zichzelf wil verheelijken door ons heen. Voor ons is het allereerst van belang om in te gaan op zijn uitnodiging: te komen tot Hem. En dan mogen we erop vertrouwen dat Hij ons door alle moeiten heen wil helpen. Ook als je pessimistisch bent over je eigen leven, over de maatschappelijke ontwikkelingen, over je inkomen, over je gezondheid, over relaties met familieleden.

We kunnen beseffen dat we allemaal op onderdelen in ons leven falen, of er zelfs een puinhoop van maken. Maar dat verhindert Hem niet ons zo enorm lief te hebben. Hij blijft ons liefhebben en wil met ons leven. Hij wil rust geven, zelfs als wij maar heel beperkt in staat zijn om die rust te ontvangen. Ook dan blijft Hij zeggen: kom tot Mij! En Hij belooft: gij zult rust vinden voor uw zielen!

Wie Hem zoekt, zal Hem vinden!

Geplaatst in Nieuws | Getagged , | Een reactie plaatsen