Auteursarchief: Eric Poelman

Nieuwsflits 11

Johannes 11: 25 Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven, 26 en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven; … Lees verder

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Nieuwsflits 10

1 Johannes 1: 8 Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. 9 Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en … Lees verder

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Nieuwsflits 9

Mattheus 6: 26 Ziet naar de vogelen des hemels: zij zaaien niet en maaien niet en brengen niet bijeen in schuren, en toch voedt uw hemelse Vader die; gaat gij ze niet verre te boven? Lieve broeders en zusters, “Kijk … Lees verder

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Nieuwsflits 8

Johannes 14: 27 Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd of versaagd. Lieve broeders en zusters, Je herkent het misschien wel: je staat … Lees verder

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Nieuwsflits 7

Filippenzen 1: 9 En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig moge zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid, 10 om te onderscheiden, waarop het aankomt. Dan zult gij rein en onberispelijk zijn tegen de dag van … Lees verder

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen