Nader tot Mij


Hebreeën 10: 22 laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof
 
  Broeders en zusters,
 
De Here heeft deze wereld in zijn hand. Soms moeten we dat even voor onszelf uitspreken, zeker wanneer we dat door omstandigheden even niet zien. Maar in elke omstandigheid kunnen we naderen tot Gods troon. Zoals de Hebreeënbrief ons laat zien in Hebr. 10:19  Daar wij dan, broeders, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus.

Bewust neem ik de NBG vertaling die meer laat zien dat Jezus’ bloed voor ons heeft gevloeid met als gevolg dat wij zonder schaamte, maar in volle vrijmoedigheid naar de Heer mogen gaan.

Dat is in deze 40-dagen tijd iets waar we steeds bij stil mogen staan. Hij heeft ervoor gekozen om voor ons te lijden. Hij legde zijn leven af tot in de dood. Om ons nieuw leven te geven. Prijs de naam van Jezus!

Hij is bekend met alle lijden en zwakte (Jes. 53). Er is niets dat Hij niet kent. Wij moeten vaak leren om ons te verplaatsen in de gevoelens van een ander. Hij kent die gevoelens al en heeft ze zelf doorgemaakt. Hij heeft zich ingeleefd en is in ons lijden gekomen. Onvoorstelbaar!

Daardoor mogen wij naderen tot de troon van genade en al onze gevoelens uitspreken tegen de Vader. De Heer roept ons op om naar Hem toe te gaan: 22  laten wij toetreden met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een hart, dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met een lichaam, dat gewassen is met zuiver water.

Doe dat, zegt de Heer. Treedt toe in het heiligdom. Dat is elke plek waar we bidden. Het heiligdom kan zijn in onze slaapkamer, op de bank, op de fiets, in de natuur, overal waar we ons hart biddend op Jezus richten. Al onze gevoelens voor Hem uitstorten. En dan mogen we ervaren dat de Trooster ons tegemoet komt.
  Gods zegen,
Eric
Dit bericht is geplaatst in Nieuws met de tags . Bookmark de permalink.