Giften

Giften

Giften kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer NL43 ABNA 0441 4673 50
t.n.v. Baptistengemeente Leiderdorp te Leiderdorp

Als Baptistengemeente Leiderdorp zijn wij aangesloten bij het kerkverband ABC-Gemeenten. Via hen loopt onze ANBI-status. Dit houdt in dat we een Algemeen Nut Beogende Instelling zijn. Dientengevolge zijn uw giften aan onze gemeente aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Voor meer informatie over de ANBI status klikt u hier.