Leanne en Marin Paraschivoi

Vanuit onze kerk zijn we betrokken bij de familie Paraschivoi.

Marin en Leanne Paraschivoi wonen met hun 4 zonen in Noord-Moldavië. Zij proberen door hun levenswijze daar te getuigen van Jezus, in een land dat voor 98% Russisch-Orthodox is. Leanne aan het woord: “Doordat mensen ons geloof als een sekte zien, zien wij het als onze roeping om op deze mooie plek, door ons dagelijks leven, van God te getuigen. Ons kerkgebouw is nog niet afgebouwd, maar zodra dat klaar is, hopen we Engelse les te gaan geven en ook daardoor mensen te bereiken en het Evangelie te verspreiden. Met het kleine beetje meer luxe dat we hebben door de banden met Nederland, proberen we zoveel mogelijk arme families te steunen”.