John Boekhout

John Boekhout

John was tot 2001 als bijbelleraar en projectleider actief in Oost Europa, Nederland en Suriname bij het opzetten en verbeteren van predikanten opleiding training. Sinds 2001 mocht hij met Afrikaanse leiders ‘More than a Mile Deep’ opzetten, en is als consulent en coach hier nog steeds nauw bij betrokken. Nog steeds hetzelfde: predikanten training, nu volledig Afrikaans. Uniek is hoe men ontwikkelings problemen en bijbelse waarheden volledig integreert. Kerken die zelf nu aan thuiszorg doen, armoedebestrijding, integriteit in lokale overheden bevorderen, zich ontfermen over straatkinderen…….