Onze Missie

GEZIN

God liefhebben en aanbidden

                                In geest en waarheid God aanbidden

Evangelisatie

                               Mensen leiden tot Jezus

Zorg voor elkaar

                                Onderlinge gemeenschap geleid door de liefde van Christus

Inzet van gaven en talenten

                                Dit tot groei en opbouw van de gemeente

Navolgen van Jezus Christus

                                Als discipelen groeien en helpen groeien naar geestelijke volwassenheid

De missie van onze gemeente hebben we op een simpele, goed te onthouden manier opgeschreven. Hierbij is gebruik gemaakt van het woord GEZIN, als beginletters. In de uitwerking zijn alle aspecten van het grote gebod (Mattheüs 22:37-40) en de grote opdracht (Mattheüs 28:19-20) uit de Bijbel zichtbaar. Iedereen heeft op geloofsgebied z`n eigen achtergrond. Dat zorgt voor veelkleurigheid in de gemeente, maar het is goed dat we weten wat ons samenbindt.

Jezus leert wat bovenaan staat in het christendom: een herstelde liefdevolle relatie met God en de mensen om je heen.  Vanuit die relatie mogen we elkaar corrigeren en opbouwen. Zo staat er in de Bijbel dat we elkaar moeten terechtwijzen, opbeuren, de zwakke beschermen en geduld met elkaar dienen te hebben (1 Tessalonicenzen 5:14-15).
GEZIN, één woord, vijf letters; een makkelijk `ezelsbruggetje` om te onthouden en uit te dragen waar we voor staan en waar we voor gaan!