ANBI

Als Baptistengemeente Leiderdorp zijn wij aangesloten bij het kerkverband ABC-Gemeenten. Via hen loopt onze ANBI-status. Dit houdt in dat we een Algemeen Nut Beogende Instelling zijn. Dientengevolge zijn uw giften aan onze gemeente aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Om aan de ANBI-status te blijven voldoen moeten wij enkele gegevens publiceren.
Deze vindt u hieronder.

ANBI-transparantiegegevens