Over ons…

In dit deel van de site  kun je een aantal stukken vinden die onze gemeente kenmerken. Wat is de kern van het geloof, waar komen we vandaan, waar staan we voor, waar staan we nu en wat willen we zijn.

Als eerste is er een algemeen stuk over de gemeente en wat zij gelooft. Daarna staat er onze grondslag of geloofsbelijdenis. Deze belijdenis is niet meer gewijzigd sinds de start van onze gemeente, daardoor wellicht wat verouderde taal, maar nog steeds actueel.

Na de basis kun je over onze missie lezen en de totstandkoming hiervan. Een missie is een bondige samenvatting over ons doel op aarde en is afgeleid van het grote gebod en de grote opdracht. Vanuit de missie hebben we onze visie gevormd. Dit is het stipje op de horizon dat we als gemeente verlangen te zijn, van dromen, om tot ons doel te komen.

Dan een stukje geschiedenis over hoe het baptisme is ontstaan en de start van onze gemeente, door oliecrisis, in 1974.

Hierboven is een klein raam open gedaan van het grote venster van de gemeente. Er valt zelfs nog veel meer te schrijven. Maar uiteindelijk gaat het niet om de activiteiten. Wij vinden dat de gemeente een organisme is en geen organisatie.

De apostel Paulus schrijft in de brief aan de Romeinen: `Want, gelijk wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden niet alle dezelfde werkzaamheden hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden ten opzichte van elkaar`. En in de eerste brief aan de Korintiërs schrijft hij: `Als één lid lijdt, lijden alle leden mede, als één lid eer ontvangt, delen alle leden in de vreugde. Gij nu zijt het lichaam van Christus en ieder voor zijn deel leden`.
Zo willen we, door lief en leed te delen. met elkaar gezin zijn.
U, jij bent van harte uitgenodigd!