AVG

Voor de Baptistengemeente Leiderdorp is privacy en een veilige omgeving van groot belang. De Baptistengemeente Leiderdorp is geroepen tot dienst aan de wereld waarin omzien naar elkaar, betrokkenheid met elkaar en het vormen van een gemeenschap belangrijke pijlers zijn. De Gemeente is er voor iedereen. Ook zij die geen lid zijn van de Gemeente zijn even welkom. Zij mogen meedoen, pastoraat of diaconale hulp ontvangen en op andere wijze participeren in de Baptistengemeente Leiderdorp.
De onderstaande link naar de privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens. Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen de Gemeente. Betrokkenen kunnen in deze verklaring lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt. Deze verklaring beschrijft tevens de rechten die een betrokkene met betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens heeft en wie daarvoor de contactpersoon in de Gemeente is.

Link naar de privacyverklaring.