Aanmoediging voor gebed en vasten

In onze gemeente willen we mooie en moeilijke zaken met elkaar delen. Mooi is de hulp die sommigen van ons geven aan de Oekraïense vluchtelingen, waarvan een aantal onze gemeente wekelijks bezoeken. Mooi is ook dat we een opdrachtdienst mochten houden. Mooi is het vooruitzicht van een doopdienst op 19 juni (denk je nog na over de doop: bel me!). Mooi is dat we nog altijd in vrijheid ons geloof mogen belijden en de beschikking hebben over een gebouw. Mooi is het aantal mensen dat zich met vreugde inzet in de gemeente. Mooi is dat we de Heilige Geest aan het werk zien.
 
Mooi is ook dat een echtpaar in de dienst van afgelopen zondag heel kwetsbaar met ons deelden dat ze door een moeilijke tijd gaan als echtpaar en daar gebed voor vragen. Niet wetende wat zij wilden delen had ik ook een oproep voor gebed voorbereid voor mensen die met ziekte of andere moeite te maken hebben. Mooi was dat de spreker vervolgens zijn voorbereide preek terzijde schoof en doorgaf wat de Geest hem op dat moment ingaf. Daarin kwam o.a. de tekst naar voren uit Gods spreken tegen Salomo bij de inwijding van de tempel, waarin Hij zegt:

2 Kron. 7:14  en wanneer dan mijn volk, het volk dat mij toebehoort, het hoofd buigt, al biddend mijn aanwezigheid zoekt en terugkeert van zijn dwaalwegen, dan zal ik het aanhoren vanuit de hemel, zijn zonden vergeven en het land genezen. 15  Ja, ik zal opmerkzaam zijn en luisteren naar de gebeden die vanaf deze plaats tot mij worden gericht.
 
Deze tekst sloot aan bij waar we als raad over hebben gesproken: om tijd te nemen voor vasten en gebed. Al eerder heb ik benoemd dat velen van ons kampen met ziekte of daarmee te maken hadden. Afgelopen zondag heb ik velen genoemd, maar ben vast nog niet volledig geweest en ook niet iedereen deelt zijn moeite in het openbaar. Zie onderstaande lijst onder het kopje Zorg voor Elkaar. Natuurlijk is het zo dat we als mensen door de zondeval te maken krijgen met allerlei ziekten. Maar ik meen hierin ook een geestelijke aanval / strijd in te herkennen. Daarom wil ik graag oproepen tot speciaal gebed voor de gemeente en aanmoedigen om hier ook voor te gaan vasten.
 
De periode tussen Hemelvaart en Pinksteren is daar erg geschikt voor. In de kerkgeschiedenis zijn voorbeelden dat men die tien dagen speciaal gebruikt om net als de eerste gemeente in gebed en vasten verwachtingsvol uit te zien naar wat de Heilige Geest wil doen. Een periode van verootmoediging, dat we onze zonden belijden aan de Heer en Hem vragen ons te bekrachtigen met Zijn Geest. Ik wil jullie aanmoedigen om ook één of meer dagen te nemen waarin je extra aandacht geeft aan gebed voor de gemeente en dat zo mogelijk gepaard laat gaan met vasten (op de manier die je zelf invult en die voor jouw werkt).
 
Zelf kies ik voor de dagen dinsdag 31 mei tot en met donderdag 2 juni (afsluiting bij de gebedsavond). Uiteindelijk gaat het niet specifiek om die drie dagen, maar het is prettig dat je samen in gebed en vasten de Heer zoekt. Kies zelf dagen uit en neem op die dagen extra tijd voor gebed, en als het mogelijk is, ook om te vasten. Bidt dat de Heer zijn kracht en zijn specifieke wil voor ons als Baptistengemeente Leiderdorp aan ons kenbaar maakt. Dat Hij ons beschermt, genezingen geeft, en ons vervult met zijn Geest zodat Zijn evangelie krachtig door ons heen kan worden gehoord in Leiderdorp en omgeving.
 
Ooit las ik de aanmoediging: “Vasten, dat smaakt naar meer!”
 
Ik hoop dat wij dat straks ook kunnen zeggen.  
Gods zegen

 
Dit bericht is geplaatst in Nieuws met de tags . Bookmark de permalink.