Nagenieten?!

Filippenzen 3:12  Niet, dat ik het reeds zou verkregen hebben of reeds volmaakt zou zijn, maar ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht, omdat ik ook door Christus Jezus gegrepen ben.

Broeders en zusters,

Het was een schitterende doop vorige week zondag. Jullie kunnen je vast voorstellen dat ik daarvan enorm wilde nagenieten. Toch was dat maar kort. De volgende dag alweer drukte, les geven in Andijk en daarna drie dagen van huis om met andere werkers in gemeenten op het Zeeuwse platteland na te denken over de invloed van ons christen-zijn op ons wereldbeeld en wat dat uitwerkt. Bij thuiskomst direct weer andere leuke drukte.

Tussen de bedrijven door kon ik gelukkig genieten van de schitterende foto’s die Dik had gemaakt en die me in gedachten weer even terug brachten in de zee. Het oude werd afgelegd, het nieuwe leven is gekomen. Dat betekent niet dat we achterover kunnen gaan hangen of dat we na de doop ons einddoel bereikt hebben. Nee, dat doel behalen we als dit sterfelijke lichaam onsterfelijkheid aantrekt, als een nieuwe perfecte jas. Nu hebben de dopelingen een concrete stap gezet en een statement gemaakt in de hemelse gewesten: wij zijn van Christus! En zo leven wij verder.

Dat betekent geestelijke strijd. Zoals de ene dopeling voor en na de doop van haar voeten werd geslagen door de golven van de zee (zie filmpje in de Nieuwsbrief oktober die vorige week is verstuurd), zo worden we allemaal soms overweldigd door golven van problemen die ons onderuit halen.

Maar we mogen steeds weer opstaan. De Vader wil ons weer op de voeten zetten. De Heilige Geest geeft ons de kracht om weer op te krabbelen en Jezus toont ons de weg waarheen we mogen gaan.

We gaan in Zijn kracht en moeten leren waakzaam te zijn op de aanvallen van het kwaad en te leven in de overwinningskracht van onze Heer. En die strijd duurt ons hele aardse leven. Paulus schrijft in Fil.3:13  Broeders, ik voor mij acht niet, dat ik het reeds gegrepen heb, 14  maar een ding [doe ik]: vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus.

Laten we samen naar het doel jagen. Nagenietend van de doop, maar alert in de geestelijke strijd met de blik naar voren gericht.

En die blik naar voren betekent ook: uitzien naar het moment dat ook de twee andere doopkandidaten gedoopt kunnen gaan worden!

Dit bericht is geplaatst in Nieuws met de tags , , . Bookmark de permalink.