Nieuwsflits 15 Wordt nuchter

Prediker 12: 13 De slotsom van al wat door u gehoord is, is dit: Vrees God, en houd u aan Zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen. 14 God zal namelijk elke daad in het gericht brengen, met alles wat verborgen is, hetzij goed, hetzij kwaad.

Lieve broeders en zusters,

Goede Vrijdag en Pasen verliep apart dit jaar. Samen op de bank meezingen en luisteren naar Kerk TV. Ik moet eerlijk bekennen; ik kon me beide keren wel aardig vinden in wat de voorganger vertelde. De uitzending via Kerk TV is een mooie oplossing, maar ik zal blij zijn als we weer een normale dienst kunnen hebben en we niet meer bang hoeven te zijn om een kwetsbaar medemens te kunnen besmetten met het virus.
In de media lees ik natuurlijk van alles over het effect van het coronavirus op onze maatschappij. Sommige mensen lijken er vooral allerlei kansen in te zien. Het lijkt soms wel of ze de ellende bejubelen! Dat vind ik een te optimistische houding. De crisis zet ons wel even stil bij de manier van leven van onze maatschappij en helpt om kritisch te kijken naar wat belangrijk is in het leven. Maar om er nu echt alleen maar blij mee te zijn, vind ik veel te kort door de bocht. Onze economie krijgt immers een enorme klap en dat betekent dat, wanneer de kruitdampen zijn opgetrokken, er waarschijnlijk ook veel negatieve bijverschijnselen komen. Want als Nederland veel minder geld verdient, is er ook minder geld beschikbaar voor de overheid en onze samenleving om te investeren in zaken als zorg en onderwijs. Ik acht in de komende jaren bezuinigingen aannemelijk. Nadat de euforie over de harde werkers in met name de zorg is verdwenen, zal de nieuwe werkelijkheid forse bezuinigingen noodzakelijk maken. Dat zal de regering van de kabinetten van de toekomst sterk beïnvloeden. Zo vind ik het ook denkbaar dat onze privacy verder wordt aangevallen, puur vanuit angst voor ziekten. Dat we gedwongen worden om apps te gebruiken waarin ons persoonlijke leven volkomen kan worden gevolgd, nog veel meer dan nu al het geval is.
Ik ben bezig een boek te lezen dat in 2010 is geschreven. Dus net na de start van de kredietcrisis die begon in 2008. Daarin benoemt de auteur al heel scherp het succes en het falen van het westerse kapitalisme en de negatieve gevolgen ervan op de mensen. Ik noem o.a. het individualisme, de toename van het aantal scheidingen, het aantal kinderen dat opgroeit in een éénouder-gezin, de onzekerheid van kinderen en volwassenen over hun eigen identiteit, de kracht van de leugen van geluk door welvaart, het instorten van sociale structuren en ga maar door. En dat zien we de laatste tientallen jaren alleen maar verder toenemen. Het heeft geleid tot het kiezen van machthebbers zoals we nu zien in de USA en Engeland. En ook die bieden geen oplossingen.
De huidige crisis biedt mensen een mogelijkheid na te denken over het doel van het bestaan, en de manier waarop we willen leven en ons inzetten in de maatschappij. Het bestaan blijkt niet zo maakbaar als vele mensen dachten. Ik hoop dat we als gemeente op de korte termijn veel mensen mogen ontmoeten die op zoek zijn naar betekenis. Dat deze mensen de weg naar de Here Jezus mogen vinden. En dat onze gemeente daar een rol in mag spelen. Maar ik ben bang dat de meeste mensen alleen maar terug willen naar het bekende. Na een crisis is er vaak maar een korte tijd sprake van een opleving. Denk aan alle terroristische aanslagen die de laatste jaren zijn gepleegd. Die hebben maar beperkt geleid tot opnieuw nadenken waarvoor de mens leeft. Vaak is het: huilen, tranen afvegen en verdergaan alsof het niet is gebeurd, alleen dan met extra maatregelen tegen de angst.
Prediker zei het al in Pred. 1: 9 Wat er was, zal er altijd weer zijn, wat er is gedaan, zal altijd weer worden gedaan. Er is niets nieuws onder de zon. 10 Wanneer men van iets zegt: ‘Kijk, iets nieuws, ‘ dan is het altijd iets dat er sinds langvervlogen tijden is geweest.
Ziekten kwamen en gingen. Tijden van economische voorspoed en crisis kwamen en gingen. Generaties groeiden op, werden volwassen, werden oud en stierven. Elke generatie moet steeds weer de zin van haar bestaan vinden. Ook wij. Dan is het goed om te weten dat de Here Jezus ons heden en onze toekomst is. In het leven nu mogen we beseffen dat Hij erbij is. Zodat we ons niet gek laten maken door de crisis, niet door allerlei complottheorieën, en ook niet door allerlei eindtijdscenario’s (uitgesproken door goed bedoelende medegelovigen). Wees nuchter zegt Petrus in 1 Petr. 4:7 Het einde aller dingen is nabijgekomen. Komt dus tot bezinning en wordt nuchter, opdat gij kunt bidden.
Bidden, dat betekent: de opgestane Here willen kennen en Hem laten praten. Hij is ons leven!

Hartelijke groet,
Eric

Dit bericht is geplaatst in Nieuws met de tags , , . Bookmark de permalink.