Heb Lief

Efeziërs 5: 25  Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft, 26  om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord, 27  en zo zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zo dat zij heilig is en onbesmet.

Lieve broeders en zusters,

Overdenking

De vorige nieuwsflits gaf ik aan dat Hebr. 13: 4 handelt over het huwelijk in ere houden en rein leven. Toevallig (nou ja…) hebben Anneke en ik daar de laatste dagen enkele keren over gepraat. Hoe hou je je huwelijk in ere? Eer ik mijn vrouw? Eer ik de Here door mijn huwelijk? Hoe doe ik dat dan?

Ik denk dat een belangrijke sleutel is dat je er in de eerste plaats voor kiest om de Here Jezus in alles te willen eren, en vooral in je persoonlijke leven, dus in je huwelijk, en dat evengoed wanneer je niet-gehuwd bent.

Een keuze maken voor de Here Jezus is niet alleen een verstandelijke keuze. Daarbij is het gevoel evenzeer van belang. Maar het begint niet met gevoel. Wij kozen voor de Here, niet alleen omdat “het goed voelt” om Jezus te volgen. Nee, omdat we begrijpen dat we Zijn genade nodig hebben voor ons heil, maar ook voor ons dagelijks leven.

En dan geeft Hij ons soms grote blijdschap. Maar ook wanneer we ons minder blij of zelfs depressief voelen, is Hij nabij en ons eeuwig heil onveranderlijk. Wij blijven een kind van God. Zoals staat in Joh. 1: 12 Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven.

Van daaruit wil Hij ons verder heiligen. Het begint met geloof, een keuze maken voor Hem, en het gevoel dat volgt. Zo ook in het huwelijk. Kiezen voor een heilig verbond. Het verbond wordt niet verbroken omdat man of vrouw soms wat minder enthousiaste gevoelens voor zijn / haar huwelijkspartner kan opbrengen. Gevoelens alleen zijn slechte raadgevers. Kiezen voor de Here en voor elkaar is allereerst een zaak van trouw. En dan mag je vervolgens ook bidden dat de Heer je zegent met positieve gevoelens voor Hem, voor elkaar, of voor je ongehuwde staat. En God zegent een keuze naar zijn wil. In mijn geval betekent dat: Anneke is de mooiste en liefste vrouw op aarde!

Dit principe is verder door te voeren. De gemeente is de bruid van Christus. Hij heeft zichzelf voor zijn gemeente gegeven. Hou ik van de gemeente?

Bid hier maar eens over door.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws met de tags , , . Bookmark de permalink.