Gods tijd!

Handelingen 7: 25  Hij meende, dat zijn broeders zouden inzien, dat God hun door zijn hand verlossing wilde geven, maar zij zagen het niet in.

Lieve broeders en zusters,

Stefanus verkondigt vol vuur het evangelie en wordt onder valse beschuldigingen voor de Raad gesleept. Hij staat voor de Raad en zij zien tijdens zijn betoog zijn gezicht stralen als van een engel en zijn niet in staat hem te weerspreken. Ze zien het, horen het maar luisteren niet. Erger nog, ze vermoorden Stefanus!

In zijn schitterende betoog verwijst hij naar Mozes, de redder van Israël. We lezen in Hand.7: 22  En Mozes werd onderwezen in alle wijsheid der Egyptenaren en was machtig in zijn woorden en werken. 23  Toen hij nu de leeftijd van veertig jaar bereikt had, kwam het in zijn hart op, naar zijn broeders, de kinderen Israëls, om te zien. 24  En toen hij er een onrechtvaardig zag behandelen, beschermde hij hem en nam het voor hem op, die mishandeld werd, door de Egyptenaar neer te slaan. 25  Hij meende, dat zijn broeders zouden inzien, dat God hun door zijn hand verlossing wilde geven, maar zij zagen het niet in.

Mozes ervoer al vroeg de roeping om voor het volk Israël op te komen. Maar het volk wilde hem niet. Pas veertig jaar later stuurde God hem  om het volk te bevrijden. Zijn roeping was juist, maar pas op het moment dat God bepaalde kon Mozes zijn roeping gaan uitvoeren.

Stefanus hoorde Gods roepstem; hij sprak maar het volk wees hem af en Stefanus werd erom gedood. Mozes hoorde Gods roepstem, maar het volk wees hem af en Mozes moest vluchten; maar God plaatste hem 40 jaar later alsnog op die plek van leider van het volk.

Het is lastig te onderkennen wat we wanneer mogen doen of spreken. Soms ervaren wij Gods roepstem, maar als we er direct daden aan verbinden lijken die toch niet vruchtbaar te zijn. Het is dan misschien nog niet Gods moment om te handelen. Gebed en afstemming op de Heilige Geest is nodig om zijn wil op het juiste moment te doen.

Bidt jij / u mee dat wij als gemeente Gods stem voor ons verstaan?

Dit bericht is geplaatst in Nieuws met de tags . Bookmark de permalink.