Gered door het bad der wedergeboorte!

Titus 3: 5 …heeft Hij, naar zijn ontferming ons gered door het bad der wedergeboorte en der vernieuwing door de Heilige Geest…,

Lieve broeders en zusters,

Overdenking

Paulus is er vol van. Het gaat om Jezus en Jezus alleen. Een nieuw leven is er door Hem. Verzoening met de Vader, alleen door Hem. Vergeving van onze zonde, alleen door Hem; het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. Ons oude leven is met Christus gekruisigd. We mogen het nieuwe leven aandoen, als het ware als een goed zittende jas, die comfortabel zit en warm is. Want de Here heeft het beste met ons voor!

Zijn liefde ging naar ons uit, toen wij nog vijanden waren van God. Hij redde ons! Hij gaf zijn leven, zodat wij een nieuw leven kunnen krijgen. Doordat we ons vertrouwen stellen op de Here Jezus, ons leven aan Hem geven, worden we gered van de eeuwige duisternis. Onze zonden worden van ons afgewassen. En we worden nieuwe mensen, kinderen van de Vader.

Zoals Paulus zegt: we zijn gered doordat we als het ware opnieuw geboren worden. En de Heilige Geest wil de vernieuwing in ons door laten werken, steeds meer en meer. Tenminste als we Hem de ruimte geven in ons leven. En als die uitwerking van de vernieuwing wordt gehinderd, ligt dat niet aan God. Immers, Paulus zegt in vers 6  “die Hij rijkelijk over ons heeft uitgestort door Jezus Christus, onze Heiland,” En dat gaat over de Heilige Geest.

Beseffen we dat? Dat de Geest rijkelijk, dus overvloedig over ons is uitgestort. Niet uitgedruppeld, maar uitgestort. Zoals je een enorme bak met water over iemand kunt uitstorten. Waarbij vergeleken de ice-bucket-challenge slechts een bekertje water is.

Bij de vernieuwing door de Geest gaat het om een enorme doorstromende waterval, die niet tegen is te houden. Met de kracht die onstuitbaar is. We kunnen maar één ding doen om dat tegen te gaan: weglopen!

Mag ik jou en mij uitnodigen om ons beschikbaar te stellen voor het bad van wedergeboorte en vernieuwing door de Heilige Geest die rijkelijk, onuitputtelijk, overvloedig, met enorme kracht, niet te stoppen energie, over ONS is uitgestort.

Loop niet weg. De doop betekent: de start van het nieuwe leven, waarvan de Geest de motor wil zijn. Loop niet weg voor de doop. Loop niet weg voor de Geest.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws met de tags , , . Bookmark de permalink.