Gedenk!

Exodus 12: 14  Die dag moet voortaan een gedenkdag zijn, die je moet vieren als een feest ter ere van de HEER. Dit voorschrift blijft voor altijd van kracht, alle komende generaties moeten die dag vieren.

Lieve broeders en zusters,

Samenkomsten

Vandaag hadden we weer onze samenkomst. Er waren ongeveer 35 volwassen bezoekers aanwezig en dit keer ook ongeveer 10 tieners en kinderen van de Fakkels / Parels! Dankzij het geweldige initiatief van een zuster met hulp van derden, heeft zij in de afgelopen week geregeld dat er in de vakantieperiode eigen samenkomsten voor alle kinderen en tieners worden gehouden. Dus ook de kinderen van de leeftijd van de Mienies kunnen er gewoon bij zijn. Helaas waren die er vandaag nog niet, maar in totaal waren er zeker 10 kinderen, en dat is mooi om weer te zien. Het laat zien, dat we weer kunnen opbouwen naar “meer normale” samenkomsten op de zondag.

Dit toont overigens ook dat ieders hulp welkom en nodig is. In de regels omtrent corona is de richtlijn: je doet het niet alleen voor jezelf, maar voor de ander! En in zijn algemeenheid geldt in de gemeente: we kunnen het niet alleen, we doen het met elkaar! Daarom zijn we gemeente, niet voor onszelf, maar we willen een familie zijn zoals de Here Jezus bedoelt, niet met alleen maar gelijkgestemden. Juist door samen te komen met mensen met verschillende meningen, karkaters en eigenaardigheden, leren we om de liefde van Jezus toe te passen. En wees maar eerlijk: lukt het daar niet, dan lukt het je al zeker niet buiten de gemeente. De gemeente is een oefenplaats. Kom daarom vooral mee-oefenen in onze samenkomsten, als je gezondheid het toelaat. En als die het niet toelaat, dan willen de oudsten wel naar jou toekomen om je te zalven en voor je te bidden.

Overigens zijn meer vrijwilligers voor de diverse taken nog steeds van harte welkom. De kosters zijn nog steeds niet op de been. En hulp elders blijft nodig: bij de kinderdiensten en -oppas, maar ook voor bediening beamer, of laptop, begeleiding mensen in de zaal naar eigen plek, kostertaken etc.

We hadden een bijzondere dienst. Zonder zingen, maar met veel mooie liedjes, een filmpje uit Moldavië van Leanne en het avondmaal. Dat laatste is zeker wennen, maar dat zal ook in de toekomst vast beter en “gesmeerder” verlopen. Het was in ieder geval mooi dat we weer samen de maaltijd van de Heer konden vieren.

Overdenking

In Exodus 12 lezen we over de instelling van het Pesach voor de uittocht uit de slavernij van Egypte naar het beloofde land. Vanochtend stond ik stil bij het beeld dat het volk het bloed van een geslacht lam moet strijken aan de deurposten en de bovendorpel van hun huizen. En dan zegt JHWH: 12  Want Ik zal in deze nacht het land Egypte doortrekken en alle eerstgeborenen, zowel van mens als dier, in het land Egypte slaan en aan alle goden van Egypte zal Ik gerichten oefenen, Ik, de HERE. 13  En het bloed zal u dienen als een teken aan de huizen, waar gij zijt, en wanneer Ik het bloed zie, dan ga Ik u voorbij. Aldus zal er geen verdervende plaag onder u zijn, wanneer Ik het land Egypte sla.

God gaat voorbij wanneer het volk schuilt achter het bloed van het lam. Dat geldt vandaag ook voor ons. God gaat ons voorbij met zijn oordeel als we schuilen achter het bloed van ons Paaslam, de Here Jezus Christus. Hij is voor ons tot zonde geworden en droeg het volle oordeel van de Here God.

Het oordeel werd uitgevoerd over de Egyptenaren. Dit beeld roept vaak vragen op over een God die liefde is en toch zoveel mensen doodt. Ik denk dat de focus vooral moet liggen op het feit dat niemand het verdient om bij die heilige God te kunnen zijn. Ieder verdient het te sterven, en het is genade dat er überhaupt nog mensen mogen leven. De Israëlieten waren geen betere mensen dan de Egyptenaren. Ook zij verdienden het oordeel, net zoals wij ook. Alleen God voltrekt het oordeel niet omdat zij schuilen achter het bloed van het lam. God had hen genadig uitgekozen omdat zij het nageslacht zijn van Zijn vriend Abraham. En dit volk de Messias, onze Here Jezus zou voortbrengen. En Jezus droeg het oordeel op de zonde en werd daarmee de oorzaak van eeuwig heil!

God is en blijft rechtvaardig, ook als Hij oordeelt en daar houd ik me aan vast. En ik vraag me naar aanleiding van dit verhaal dan af: zou God de Egyptenaren ook hebben gespaard als zij ook een lam hadden geslacht en het bloed aan de deurposten hadden gestreken? Wat denken jullie?

Dit bericht is geplaatst in Nieuws met de tags , , . Bookmark de permalink.