De HERE lacht!

Ps. 2:4  Die in de hemel zetelt, lacht; de Here spot met hen.

Broeders en zusters,

Als ik de vele krantekoppen aan me voorbij laat gaan, zie ik veel verwarring en ook angst. Verwarring of angst over de politiek, over Oekraïne, over gezondheid, over de energie, over de economie, etc. En je hebt van die dagen dat je je laat meesleuren met het nieuws, met opwinding over politieke besluiten waar je het niet mee eens bent. Vandaag had ik een beter moment. Ik dacht namelijk aan Psalm 2.

1  Waarom woelen de volken en zinnen de natiën op ijdelheid?

2  De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de HERE en zijn gezalfde:

3  Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen!

4  Die in de hemel zetelt, lacht; de Here spot met hen.

5  Dan spreekt Hij tot hen in zijn toorn, en verschrikt hen in zijn gramschap:

6  Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg.

Wat er ook gebeurt. De Here heeft alles in zijn hand. De macht van aardse leiders is begrensd en de Here laat hun slechts een korte tijd regeren. Ook in onze tijd zien wij machtsverschuivingen. De macht van Amerika taant, de macht van China neemt toe. Sommigen denken dat er geheime machthebbers, een geheime wereldregering achter de regeringen schuilt. Wij hoeven ons niet onnodig druk te maken en mee te laten voeren in complottheorieën over wie er nu de macht heeft. Uiteindelijk is het grote complot dat de satan probeert om zoveel mogelijk mensen bij de Heer vandaan te houden. En daar gebruikt hij alle mogelijke middelen voor. Zijn gedachten zijn ons niet onbekend (2 Cor. 2:11). Maar hij is niet in staat het grote plan van onze Heer tegen te houden: onze Here Jezus komt terug om de aarde in rechtmatigheid vanuit Sion te regeren! Dat is onze troost en verwachting. Zijn Koninkrijk komt! En niet houdt onze Heer tegen; geen corona, geen wel of niet vaccineren, wel of geen crisis, wel of geen nieuwe regering in ons kikkerlandje.

Als we te maken hebben met verwarring in ons persoonlijk leven, bijvoorbeeld vanwege onzekerheid over ons werk, of over onze gezondheid, of hoe we om moeten gaan met allerlei regels, dan kan het helpen om even afstand te nemen van het nu en te kijken naar het eeuwigheidsperspectief. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in alle eeuwigheid! (Hebr. 13:8).

Ook daarom zegt Hebr. 13:9 Laat u niet medeslepen door allerlei vreemde leringen. We mogen nuchter blijven en omhoog kijken, ons oog richten op Jezus (Hebr. 12:2) onze Verlosser. Hij bepaalt onze koers.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws met de tags , , . Bookmark de permalink.