Wat vieren we met Hemelvaart

Afscheid nemen is nooit leuk en toch waren de discipelen blij toen Jezus afscheid nam. Wat vieren we eigenlijk met ‘Hemelvaart’, waarom waren de discipelen blij toen Jezus vertrok?

Nadat Jezus was opgestaan uit de dood, dat we met Pasen vieren, heeft Hij zich levend getoond aan veel mensen. Op een bepaalde dag zelfs aan 500 mensen tegelijk. In de dagen na zijn opstanding heeft hij met Zijn volgelingen gesproken over het Koninkrijk van God. Op een dag, veertig dagen nadat Hij opgestaan was, was het tijd voor afscheid. Jezus gaat weg.

Lukas vertelde het als volgt:
“Luister: Ik zal de Heilige Geest sturen. Hij zal over jullie komen, zoals mijn Vader heeft beloofd. Blijf hier in de stad wachten tot jullie kracht uit de hemel hebben ontvangen”
Toen nam Jezus hen mee naar Bethanië. Hij hief Zijn handen op en zegende hen. Terwijl Hij dat deed, werd Hij opgenomen in de hemel. Zij vielen in aanbidding voor Hem neer. Daarna gingen zij met grote vreugde terug naar Jeruzalem. Ze bleven voortdurend in de tempel om God te eren en te danken.

Markus schreef het volgende hierover:
Nadat Hij met hen gesproken had, werd Jezus opgenomen in de hemel en ging aan de rechterhand van God zitten. De discipelen trokken er op uit om overal het geweldige nieuws te vertellen. En de Here werkte met hen mee. Hij zette hun woorden kracht bij door er wonderen op te laten volgen.

Hoewel ze afscheid genomen hadden waren Zijn volgelingen helemaal niet bedroefd. Ze wisten dat Jezus aan de rechterhand van God de almachtige Vader was gaan zitten. In de oosterse en Romeinse cultuur was het zitten aan de rechterzijde van de keizer hetzelfde als deelnemen aan diens politieke en militaire macht. Deze rol van medeheerser was weggelegd voor de oudste zoon.Diens troonsbestijging was een nationaal feest. Jezus had het niet duidelijker kunnen zeggen; Hij is God. Hierdoor wordt Hij niet langer beperkt door ruimte en tijd zoals bij Zijn leven op aarde. Hij kan nu overal zijn. Verder heeft Hij Zijn volgelingen verteld dat de Heilige Geest naar hun zal worden gezonden, dit vieren we met Pinksteren.

Hemelvaart is dus het feest dat de Here Jezus Zijn plaats heeft gekregen bij God. Hij is God! Daarom gingen Zijn volgelingen heel blij naar huis. Ze wisten dat de Here Jezus hen nooit meer zou verlaten.

Dit bericht is geplaatst in Vragen met de tags , . Bookmark de permalink.