Gebedsavond – Geestelijke Volwassenheid

Broeders en zusters, vanavond dan de laatste gebedsavond van onze gebedsmaand. We hebben het gehad in de inleidingen over aanbidding, over dienen over evangelisatie en toewijding. Vanavond staat geestelijke groei centraal als thema, ofwel discipelschap.

Wat is ” geestelijke volwassenheid” ?

Efeze 4:13 benoemd het zo:
Het doel daarvan is dat wij tenslotte volledig een zullen zijn, door ons gemeenschappelijk geloof en doordat wij de Zoon van God allemaal even goed kennen. Dan zullen wij volledig mens zijn, volwassen geworden door alles wat Christus in ons heeft gedaan. (het boek)

Als je dit zo leest kun je geestelijke volwassenheid in een zin uitdrukken: Geestelijk volwassen zijn is… Zijn als Christus!
Een ander woord voor volwassenheid is het woord ” volheid” van Christus ofwel ” volwassen geworden door alles wat Christus in ons heeft gedaan.”
Dit is altijd al Gods doel geweest in en met ons leven, zoals Romeinen 8 vers 29 dart zo mooi zegt dat het Gods bedoeling is dat wij zijn Zoon zouden weerspiegelen…

Vanaf het begin der tijden in het paradijs, toen God de mens schiep, zei Hij: “Laten wij mensen maken naar ons beeld en gelijkenis.” Op het allereerste moment heeft God al gezegd: Ik wil de mens maken als Mijzelf, niet om goden te zijn, maar wel met Gods karakter. Niet soeverein als God, maar met eigenschappen die God heeft.
Als gevolg van de zonde-zo staat in de bijbel- is het beeld om Gods oorspronkelijke plan mensen naar zijn beeld te maken, aangetast. Adam was geschapen naar het beeld van God, maar hij zondigde en dat beeld werd aangetast. Jezus kwam naar de aarde om aan het kruis te sterven en om voor onze zonden te betalen en ons in de positie terug te brengen zodat het oorspronkelijke doel weer kan worden bereikt. Weerspiegelen is een ander word voor gelijkvormig worden aan de Zoon.

Feiten over geestelijke volwassenheid.

Het is niet automatisch

Met andere woorden, je kunt christen zijn, zonder ooit geestelijk te groeien. Hebreeen 5 vers 12 en 13 verwoord het als volgt: “Nu u al een hele tijd christen bent, zou u eigenlijk anderen moeten onderwijzen. Maar….de eerste beginselen van het christen zijn moeten u weer worden bijgebracht….Als iemand nog op melk moet leven, blijkt daaruit dat hij als christen niet erg ver gevorderd is…Hij is nog een baby'” (het boek)

Het gaat niet vanzelf

Het is een proces.

Spreuken 8 vers 5 verwoord het heel treffend: “Leer volwassen te worden”. Of ‘ U moet in plaats daarvan geestelijk groeien en onze Here en Redder Jezus Christus beter leren kennen”. Zo verwoord de apostel Petrus deze gedachte (2 Petrus 3 vers 18)

Het is duidelijk dat dit wijst op een proces. Dat kost tijd. Dat gebeurt niet ogenblikkelijk. Ten diepste komt het er op neer dat er geen kortere wegen zijn naar geestelijke volwassenheid., Er bestaat niet zoiets als een geestelijke pil waardoor je morgen geestelijk volwassen zult zijn. Het punt is dat mensen juist geneigd zijn de kortere weg te proberen. Er zijn er die zoeken naar een emotionele ervaring; ” Als.ik die “bepaalde ervaring” maar had, dan zou dat de oplossing zijn voor al mijn problemen en wordt ik een volwassen christen. Anderen zeggen weer: als ik nu die cursus volg…..als ik dat boek lees…of als ik dat bandje luister…..Weer anderen zeggen: Als ik me aan die en die regels houd, kan ik worden wat God wil dat ik word.

Maar de bijbel weerspreekt dat, het is een geleidelijk proces. Volwassen worden moet je leren. Maar er zijn wel een aantal vaardigheden aan te leren die je daarbij kunnen helpen.

Het vraagt discipline!

” Benut je tijd en nergie om geestelijk in conditie te blijven zegt 1 Tim. 4 vers 7. Komt lichamelijke conditie vanzelf? Nee, zo is het ook met geestelijke conditie. Het kost tijd en moeite. Voor lichamelijke conditie is oefening nodig en basisgewoonten ontwikkelen. Voor het christelijke leven geld dat ook!

” Oefen jezelf in de godsvrucht, dat vraagt discipline. Spreek je over discipline, dan moet je het ook hebben over discipelschap, omdat die twee bij elkaar horen.

Discipelschap begrijpen

De bijbel leert dat
Volwassen gelovigen worden discipelen genoemd. Die term gebruikt de bijbel voor een volwassen gelovige.

De bijbel leert dat
Ik geen discipel kan zijn zonder gedisciplineerd te zijn. De twee horen eigenlijk bij elkaar-discipel en discipline.

De bijbel leert ook dat
Naarmate ik meer gedisciplineerd ben, God me beter kan gebruiken.
Het kenmerk voor een discipel is dat hij/zij zijn kruis draagt. Niemand kan Mijn discipel zijn als hij niet zijn kruis draagt en Mij volgt, zegt Lukas 14 vers 27
God wil dat we ons kruis dragen. Hoe vaak moeten we dat doen?

De bijbel zegt
Elke dag! Jezus zei: “Wie bij Mij wil horen, moet zichzelf volledig onbelangrijk vinden. Hij moet iedere dag zijn kruis dragen en Mij volgen“.
Wat houdt het in, je kruis dragen? Voorop staat: Christus hoe dan ook op de eerste plaats in je leven stellen

Hoe word ik een discipel?

Ontwikkel de gewoonten van een discipel.

Colossenzen 3 vers 9-10 zegt het als volgt: “Daar u de oude mens met zijn praktijken (gewoonten) afgelegd, en de nieuwe (gewoonten) aangedaan hebt, die vernieuwd wordt tot volle kennis naar het (voor)beeld van zijn Schepper.
God kan ons veranderen als wij ervoor kiezen onze oude gewoonten af te leggen, en ons nieuwe gewoonten eigen te maken. Zo verandert God ons. Voor alles is het Gods doel ons als Christus te laten worden-volwassen, worden als Christus/ Hij zegt hier dat we door de oude gewoonten af te leggen en nieuwe gewoonten aan te nemen, als Hem worden.

Ik noem een aantal gewoonten die we niet van nature bezitten, maar die God ons door zijn Geest wil leren:

 • Tijd met Gods Woord
 • Tijd voor gebed
 • Bereidheid tot offeren (tienden)
 • Gemeenschap

Ik hoop zo dat we verlangen naar verdieping, dat we bereid zijn ter wille van zijn Naam de oude gewoonten af te leggen, en de nieuwe aan te doen. Daar voor is gebed nodig broeders en zusters, dat kunnen we niet uit ons zelf. Daarom is deze avond zo ontzettend belangrijk, biddend voor Hem te komen of Hij ons daarin wil zegenen.

Gebedspunten:

 • Bidt dat u een sterke en volwassen gelovige mag worden
 • Bidt voor eenheid, om gemeenschappelijk geloof, en elkaar daarin meenemend om volwassen te worden
 • Bidt voor genezing van teleurstellingen
 • Bidt om kracht om een gedisciplineerd christen te worden
 • Bidt om bereid het ons kruis op ons te nemen
 • Bidt om kracht en genade de oude gewoonten (praktijken) af te leggen en de nieuwe aan te doen ( tijd met Gods Woord, Gebed, tienden, en Gemeenschap)
 • Geef God de eerste plaats in je leven
Dit bericht is geplaatst in Verslagen met de tags , , , , , , . Bookmark de permalink.