Samen gezin!

Psalm 133: Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het, als broeders ook tezamen wonen.

Lieve broeders en zusters,

Overdenking

De tekst van lied 406 uit Opwekking luidt als volgt:

In uw naam komen wij

Hier bijeen en eren U

Raak ons aan en maak ons één

Kom Heil’ge Geest

En maak ons één in liefde voor U

maak ons één in liefde voor U

Daal neer als de dauw op de bergen van Sion

En maak ons één in liefde voor U

maak ons één in liefde voor U

Want dan geeft de Heer aan ons allen zijn zegen

O hoe goed, hoe lieflijk Heer

Als gezin bijeen te zijn

’t is alsof de olie vloeit

Op Jezus’ hoofd

En maak ons één in liefde voor U

maak ons één in liefde voor U

Daal neer als de dauw op de bergen van Sion

En maak ons één in liefde voor U

maak ons één in liefde voor U

Want dan geeft de Heer aan ons allen zijn zegen

In uw naam spreken wij

Ons verbond van vrede uit.

Leven tot in eeuwigheid

Kom, Heil’ge Geest

En maak ons één in liefde voor U

maak ons één in liefde voor U

Daal neer als de dauw op de bergen van Sion

En maak ons één in liefde voor U

maak ons één in liefde voor U

Want dan geeft de Heer aan ons allen zijn zegen

Een lied dat is geïnspireerd op Ps. 133. Die psalm luidt in zijn geheel:

1   Een bedevaartslied. Van David.

Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het, als broeders ook tezamen wonen.

2  Het is als de kostelijke olie op het hoofd, nedervloeiende op de baard, de baard van Aaron, die nedergolft op de zoom van zijn klederen.

3  Het is als dauw van de Hermon, die nederdaalt op de bergen van Sion. Want daar gebiedt de HERE de zegen, leven tot in eeuwigheid.

De Heer heeft ervoor gekozen zijn liefde via de gemeente, die bestaat uit eigenzinnige, zeer verschillende mensen, op aarde kenbaar te maken. Elkaar liefhebben is meer dan vanaf je bank naar een scherm naar een dienst te kijken, tenminste als je niet door gezondheidsredenen aan huis gekluisterd bent. Het is een uitdaging, soms moeilijk, maar een belangrijke manier om te oefenen in het laten stromen van Gods liefde door ons heen.

We staan aan het begin van een nieuw seizoen, in een wereld die in korte tijd flinke veranderingen doorgemaakt heeft. Als gemeente moeten we hierop inspelen. Komende zondagmiddag zullen we starten met het inzegenen van de nieuwe oudste / diaken / gemeentewerker. Laat dit voor ons allen een moment zijn dat de woorden uit dit lied tastbaar worden: één in liefde voor U!

Dit bericht is geplaatst in Nieuws met de tags , , . Bookmark de permalink.