Onze Start

Eind 60’er jaren kocht de familie de Vries het grote huis aan de Van der Valk Boumanweg. Ze hadden bij die aankoop sterk Gods leiding ervaren en wilden dit mooie huis dan ook gebruiken om God te dienen.

Al gauw werd in de huiskamer op donderdagavond een bijbelstudiekring gehouden. Deze bijbelstudie werd geleid door Johan de Vries en werd bezocht door mensen uit diverse kerken en gemeenten en door geïnteresseerde omwonenden. Zelf bezocht de familie de Vries in deze jaren de baptistengemeente te Alphen aan de Rijn. Het zal ook in deze tijd geweest zijn dat hun vriend Leo Pasman uit Haarlem Johan de Vries, of, zoals velen hem noemden: broeder de Vries, op het hart drukte dat naar zijn overtuiging in Leiderdorp een gemeente zou moeten worden gestart en … dat hij de talenten had om die gemeente te stichten. Hij had immers spreek-ervaring opgedaan bij evangelisatie-samenkomsten in Lisse. Ook had hij de zangleiding gedaan bij Youth for Christ.

Al spoedig werd de huiskamer te klein en liet de familie de Vries de schuur achter hun huis ombouwen tot een samenkomst- en kinderclubruimte. Op dinsdagmiddag na schooltijd werd een kinderclub gestart. Hier hadden de zussen Nettie de Vries en Marijke de Vries de leiding over héél veel kinderen vanaf 4 jaar. Kinderclub ‘de Wegwijzertjes’ kwam op de vrijdagavonden bijeen en werd telkens voor één seizoen geleid door br. de Vries en door diverse jeugsleiders, o.a. Hans van Venema, Frits Lourens en Theo Niemeijer. Zij gaven het evangelie door aan jonge tieners.

In de loop van 1973 zorgde merkwaardigerwijs de buitenlandse politiek opeens voor een directe aanleiding tot het starten van zondagse diensten: de oliecrisis. Door de oliecrisis was benzine in Nederland alleen nog maar op de bon verkrijgbaar. Ook was het enige tijd verboden om op zondag de auto gebruiken. De bezoekers van de bijbelstudiekring, die grotendeels in Alphen aan de Rijn naar de kerk gingen, had een acuut probleem. Tijdens de oliecrisis werd ze daarom min of meer noodgedwongen enkele malen een geïmproviseerde kerkdienst gehouden in het gebouwtje achter de Valk Boumanweg. Vanuit de bezoekers klonk toen de roep om oprichting van een baptistengemeente in Leiderdorp. Na het kerstfeest van 1973 namen deze plannen vaste vorm aan.

Op 6 januari 1974 om 17.00 uur hield de baptistengemeente in oprichting haar 1e officiële kerkdienst en op 12 februari 1974 werden in de eerste ledenvergadering de statuten van de nieuwe gemeente vastgesteld. De Baptistengemeente te Leiderdorp was een feit.

Nadat de huiskamer en later de verbouwde schuur achter het huis te klein waren geworden, verhuisde men voor de zondagse diensten naar Wijkgebouw Zijlkwartier. Hier werd ook jarenlang de Vakantie Bijbel School gehouden.

Na bijna 20 jaar Zijlkwartier betrok de gemeente op 15 september 2002 de aula van het Visser `t Hooft Lyceum aan de Muzenlaan 155 te Leiderdorp.