Nagenieten?!

Filippenzen 3:12  Niet, dat ik het reeds zou verkregen hebben of reeds volmaakt zou zijn, maar ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht, omdat ik ook door Christus Jezus gegrepen ben.

Broeders en zusters,

Het was een schitterende doop vorige week zondag. Jullie kunnen je vast voorstellen dat ik daarvan enorm wilde nagenieten. Toch was dat maar kort. De volgende dag alweer drukte, les geven in Andijk en daarna drie dagen van huis om met andere werkers in gemeenten op het Zeeuwse platteland na te denken over de invloed van ons christen-zijn op ons wereldbeeld en wat dat uitwerkt. Bij thuiskomst direct weer andere leuke drukte.

Tussen de bedrijven door kon ik gelukkig genieten van de schitterende foto’s die Dik had gemaakt en die me in gedachten weer even terug brachten in de zee. Het oude werd afgelegd, het nieuwe leven is gekomen. Dat betekent niet dat we achterover kunnen gaan hangen of dat we na de doop ons einddoel bereikt hebben. Nee, dat doel behalen we als dit sterfelijke lichaam onsterfelijkheid aantrekt, als een nieuwe perfecte jas. Nu hebben de dopelingen een concrete stap gezet en een statement gemaakt in de hemelse gewesten: wij zijn van Christus! En zo leven wij verder.

Dat betekent geestelijke strijd. Zoals de ene dopeling voor en na de doop van haar voeten werd geslagen door de golven van de zee (zie filmpje in de Nieuwsbrief oktober die vorige week is verstuurd), zo worden we allemaal soms overweldigd door golven van problemen die ons onderuit halen.

Maar we mogen steeds weer opstaan. De Vader wil ons weer op de voeten zetten. De Heilige Geest geeft ons de kracht om weer op te krabbelen en Jezus toont ons de weg waarheen we mogen gaan.

We gaan in Zijn kracht en moeten leren waakzaam te zijn op de aanvallen van het kwaad en te leven in de overwinningskracht van onze Heer. En die strijd duurt ons hele aardse leven. Paulus schrijft in Fil.3:13  Broeders, ik voor mij acht niet, dat ik het reeds gegrepen heb, 14  maar een ding [doe ik]: vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus.

Laten we samen naar het doel jagen. Nagenietend van de doop, maar alert in de geestelijke strijd met de blik naar voren gericht.

En die blik naar voren betekent ook: uitzien naar het moment dat ook de twee andere doopkandidaten gedoopt kunnen gaan worden!

Geplaatst in Nieuws | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Nieuw!

2 Cor. 5:17  Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.

Broeders en zusters,

Hoe nieuw voelen wij ons vandaag? Hoe staat het met ons besef dat we een nieuwe schepping zijn?

Ik denk dat we vaak op de automatische piloot leven en niet altijd stil staan bij het grote wonder dat de Here ons nieuw heeft gemaakt. Zeker als ons lichaam ons in de steek laat, vergeten we dat misschien wel eens.

Laten we toch steeds proberen het leven te zien vanuit Gods ogen. Hij heeft ons nieuw gemaakt. De Here heeft ons met God verzoend en rekent ons de overtredingen niet toe. Dat betekent dat wij in Zijn ogen volledig nieuw zijn, ook als wij dat zelf niet voelen.

Maar we mogen uitzien naar de dag dat we dit volledig gaan beleven. En ons momenteel verheugen met de dopelingen die zondag 26 september mochten vieren dat ze een nieuwe schepping zijn. Het oude is voorbij gegaan, het nieuw komt!

Geplaatst in Nieuws | Getagged , | Een reactie plaatsen

Bekleed!

Gal. 3:26  Want gij zijt allen zonen van God, door het geloof, in Christus Jezus.

27  Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed.

Lieve broeders en zusters,

Een mooie bemoediging van Paulus aan de gemeenten in Galatië en aan ons. Na een stuk onderwijs over de wet benadrukt hij dat we rechtvaardig worden door het geloof in Jezus Christus. En wat dit voor ons betekent: allen zijn zonen van (of: kinderen van) God. We hebben ons allemaal bekleed met Christus. Oftewel: Jezus bedekt ons. We hebben als het ware een soort van beschermende jas over ons heen, die bestaat uit Jezus. Daarom kan ik beter zeggen: we dragen een ondoordringbaar harnas: de Here Jezus Christus zelf staat voor ons in. Hij beschermt ons voor het oordeel, door zijn bloed.

Dit is ook een beeld dat verstopt zit in de doop. Zijn bescherming tegen het oordeel. Door zijn dood zijn wij daarvan gered. Hij bekleedt ons met Zijn rechtvaardigheid. Daardoor ziet de Vader ons net zoals Jezus: onberispelijk!

Dat staat vaak in schril contrast met ons leven hier op aarde, wanneer we toch vervallen in onheilig gedrag, of onheilige gedachten. Ik roep wel eens op om voor de regering te bidden, maar moet bekennen dat ik het afgelopen jaar regelmatig het demissionaire kabinet heb uitgescholden om diverse redenen. De aanleiding is vaak wanneer naar mijn mening de overheid onrechtvaardig handelt, of volgens mij grondrechten van burgers aantast. Ik besef wel: het zijn falende mensen, net als ik. Maar ik verwacht blijkbaar meer van hen. Mijn gedrag en gedachten zijn dan toch teveel: “Spiegeltje, spiegeltje aan de wand? Wie is het rechtvaardigst in het land?” En ben ik dan zoveel beter? Jullie weten het antwoord; want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods…

Alleen al daarom is het mooi om te weten dat Hij ons steeds weer wil wassen van zonde en bekleden met Zijn rechtvaardigheid. Dank U Here Jezus!

Geplaatst in Nieuws | Getagged , | Een reactie plaatsen

Bekeert U!

Timoteus 2: 19   Maar het fundament dat God gelegd heeft, ligt onwrikbaar vast en draagt het opschrift: ‘De Heer weet wie hem toebehoren’ en ‘Laat ieder die de naam van de Heer noemt, onrecht uit de weg gaan’.

Lieve broeders en zusters,

Afgelopen zondag hebben we gekeken naar het onderwerp bekering. De conclusie is dat de Heer ons eens voor het eerst en daarna dagelijks vraagt om ons te bekeren. Hij weet hoe we in elkaar steken en dat we het nodig hebben om Hem actief te zoeken.

Bovenstaande tekst laat ook zo mooi zien dat de Heer zijn ogen liefdevol op ons heeft gericht. Eerst zegt Paulus de bemoediging dat de Heer weet wie  Hem toebehoren, dat zijn allen die op Hem vertrouwen. Dat wordt een fundament genoemd, onwrikbaar, een vaste grond onder onze voeten, aardbevingbestendig.

Vanuit die geloofszekerheid volgt de indirecte oproep: ga onrecht uit de weg. Niet omdat dit het fundament zou aantasten dat de Here ons kent, maar om bruikbaar te zijn. Dat werkt Paulus uit in de verzen vanaf vers 20 in de vergelijking met de voorwerpen in een huis die minder eervol (voor dagelijks gebruik) en eervol (voor bijzondere gelegenheden) zijn. Met daarin de oproep: de minder eervolle voorwerpen moeten zich reinigen zodat ze eervol worden.

Kortom: ook als het voorwerp niet gereinigd is, is het nog wel dienstbaar in het huis, maar het kan beter. De toepassing lijkt mij: wij moeten ons laten reinigen!

Want dat is beter voor onszelf en het huis, onze omgeving.

Geplaatst in Nieuws | Getagged , | Een reactie plaatsen

Rise Up! Uit het graf!

2 Korinthiërs 4:13…we geloven 14  en weten dat hij die de Heer Jezus heeft opgewekt ook ons, net als Jezus, zal opwekken en ons samen met u naar zich toe zal voeren.

Lieve broeders en zusters,

Recent hoorde ik weer een aantal keren het fantastische lied: There ain’t no grave. Er bestaan veel uitvoeringen van, maar ik geloof dat die van Johnny Cash een van de mooiste is. Het refrein luidt:

There ain’t no grave

Gonna hold my body down

There ain’t no grave

Gonna hold my body down

When I hear that trumpet sound

I’m gonna rise up outta the ground

There ain’t no grave

Gonna hold my body down

(Vertaling: Er is geen graf dat mijn lichaam erin houdt, wanneer ik de bazuin hoor, dan zal ik oprijzen uit de grond! Er is geen graf dat mijn lichaam erin zal houden!)

Het is een lied van overwinning. Een lied dat ons rechtstreeks bij onze eigen opstanding bepaalt, wanneer de Here Jezus komt om ons tot Hem te nemen. Een lied dat ons bepaalt bij onze verheerlijkte toekomst; uit dit aardse tranendal naar zijn heerlijkheid. Als we ons soms gedeprimeerd voelen, dan is het geweldig dat we ons laten bemoedigen door de Bijbelse verwachting van de opstanding. Jezus leeft en wij zullen met Hem opstaan tot het eeuwige leven!

Hem zij alle eer en glorie! Halleluja!

Geplaatst in Nieuws | Getagged , , | Een reactie plaatsen