Zending

Zending is een belangrijk onderdeel van de gemeente van God. Zo ook in onze gemeente. Dit is bijvoorbeeld verwoord in onze missie GEZIN. Waar de E staat voor Evangelisatie – mensen leiden tot Christus. Hoewel Evangelisatie vooral wordt gebruikt voor het bereiken van mensen in de buurt, gebruiken we dit ook voor het bereiken van mensen buiten Nederland. Dit noemen wij zending.

Vanuit de Baptisten Gemeente ondersteunen we diverse zendelingen!

Leanne en Marin Paraschivoi in Moldavië

Marin en Leanne Paraschivoi wonen met hun 4 zonen in Noord-Moldavië. Zij proberen door hun levenswijze daar te getuigen van Jezus, in een land dat voor 98% Russisch-Orthodox is. Leanne aan het woord: “Doordat mensen ons geloof als een sekte zien, zien wij het als onze roeping om op deze mooie plek, door ons dagelijks leven, van God te getuigen. Ons kerkgebouw is nog niet afgebouwd, maar zodra dat klaar is, hopelijk in het jaar 2023, hopen we diverse projecten te gaan opzetten. We hebben het verlangen om twee keer per week bij ouderen een warme maaltijd langs te brengen, arme kwetsbare kinderen na schooltijd op te vangen en te helpen met huiswerk, en ook hebben we een visie om door sport jongeren uit het dorp te bereiken met het Evangelie.

Linda Smit Adriaens in België

hgb-webshop_log
???????????????????????????????????????????????????????????????

Ger en Linda Smit hebben onze Gemeente gediend als voorgangersechtpaar. In 2004 hebben we hen uitgezonden als zendelingen om voor de BEZ te gaan werken in de Evangelische Boekwinkel Het Goede Boek, te Leuven. In 2011 overleed Ger aan de gevolgen van kanker. We missen hem! Linda heeft het werk in de winkel voortgezet, met een enthousiast team van vrijwilligers. Door ziekte draait Linda inmiddels niet meer mee in de boekwinkel. Lees hier meer over Linda! Of download onderstaand recent interview.

Wilt u het Goede Boek ondersteunen? Dat kan! Ze hebben namelijk sinds 2015 ook een webshop en ze leveren aan België en aan Nederland. Heeft u een Bijbel,boek, liedbundel, dvd of cd nodig? Bestel hem dan voortaan via www.hetgoedeboek.be

John Boekhout in Afrika

Stichting Apollos

Apollos wil dat lokale leiders in Afrika en Latijns-Amerika leren hoe zij zelf, samen met hun gemeente, maatschappelijke problemen kunnen aanpakken.Ze rusten hen toe om daarvoor hun eigen opleidingen te ontwikkelen, omdat die veel beter aansluiten bij de behoeften, mogelijkheden en cultuur van de bevolking.Tegelijk komt zo het eigendom van hun ontwikkelingsprojecten bij henzelf te liggen: het zijn hún problemen die zij zélf oplossen. Dat geeft blijvende duurzaamheid.Lang nadat Appollos uit een gebied is vertrokken gaan de projecten gewoon door.

Zie voor alle info: www.appollos.nl