Zending

Zending is een belangrijk onderdeel van de gemeente van God. Zo ook in onze gemeente. Dit is bijvoorbeeld verwoord in onze missie GEZIN. Waar de E staat voor Evangelisatie – mensen leiden tot Christus. Hoewel Evangelisatie vooral wordt gebruikt voor het bereiken van mensen in de buurt, gebruiken we dit ook voor het bereiken van mensen buiten Nederland. Dit noemen wij zending.

Vanuit de Baptisten Gemeente ondersteunen we diverse zendelingen!

Leanne en Marin Paraschivoi in Moldavië

Marin en Leanne Paraschivoi wonen met hun 4 zonen in Noord-Moldavië. Zij proberen door hun levenswijze daar te getuigen van Jezus, in een land dat voor 98% Russisch-Orthodox is. Leanne aan het woord: “Doordat mensen ons geloof als een sekte zien, zien wij het als onze roeping om op deze mooie plek, door ons dagelijks leven, van God te getuigen. Ons kerkgebouw is nog niet afgebouwd, maar zodra dat klaar is, hopen we Engelse les te gaan geven en ook daardoor mensen te bereiken en het Evangelie te verspreiden. Met het kleine beetje meer luxe dat we hebben door de banden met Nederland, proberen we zoveel mogelijk arme families te steunen”.

Linda Smit Adriaens in België

hgb-webshop_log
???????????????????????????????????????????????????????????????

Ger en Linda Smit hebben onze Gemeente gediend als voorgangersechtpaar. In 2004 hebben we hen uitgezonden als zendelingen om voor de BEZ te gaan werken in de Evangelische Boekwinkel Het Goede Boek, te Leuven. In 2011 overleed Ger aan de gevolgen van kanker. We missen hem! Linda heeft het werk in de winkel voortgezet, met een enthousiast team van vrijwilligers. Door ziekte draait Linda inmiddels niet meer mee in de boekwinkel. Lees hier meer over Linda! Of download onderstaand recent interview.

Wilt u het Goede Boek ondersteunen? Dat kan! Ze hebben namelijk sinds 2015 ook een webshop en ze leveren aan België en aan Nederland. Heeft u een Bijbel,boek, liedbundel, dvd of cd nodig? Bestel hem dan voortaan via www.hetgoedeboek.be

John Boekhout in Afrika

John Boekhout

John was tot 2001 als bijbelleraar en projectleider actief in Oost Europa, Nederland en Suriname bij het opzetten en verbeteren van predikanten opleiding training. Sinds 2001 mocht hij met Afrikaanse leiders ‘More than a Mile Deep’ opzetten, en is als consulent en coach hier nog steeds nauw bij betrokken. Nog steeds hetzelfde: predikanten training, nu volledig Afrikaans. Uniek is hoe men ontwikkelings problemen en bijbelse waarheden volledig integreert. Kerken die zelf nu aan thuiszorg doen, armoedebestrijding, integriteit in lokale overheden bevorderen, zich ontfermen over straatkinderen…….