Onze Visie

Na de missie hebben we gekeken, binnen de context van de bediening van onze gemeente, hoe we als geheel het best kunnen bijdragen aan het plan van God. Een visie is een plek aan de horizon, een plek waar je alleen in de buurt kan komen met veel genade van de Heilige geest. Een plek waar we nog lang niet zijn, maar wel naar verlangen en van dromen.

Ik ken een gezin…

 • dat woont in het levenshuis op de Rots
 • waar je gekend wordt
 • waar jong en oud vol liefde en respect samen optrekken
 • waar de Bijbel de maatstaf is voor denken, handelen, geloven en belijden
 • dat eigentijds is in de traditie van de Nederlandse Baptisten
 • dat elkaar aanmoedigt om Christus te volgen
 • met een aanstekelijke levensstijl naar de omgeving
 • waar iedereen welkom is en zich welkom voelt
 • waar gaven en talenten worden ontplooid
 • dat naastenliefde laat zien tot ver over de grenzen
 • dat zekerheid biedt in een onzekere wereld