Pasen; Hij leeft!

1 Corinthiërs 15:3 (HSV)  Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, 4  en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften!


Broeders en zusters,

Paulus schrijft de gemeente van Corinthe een brief met stevige kritische opmerkingen en liefdevolle aanwijzingen. Aan het slot benadrukt hij de hoofdlijn van het geloof, dat hij zelf van de Heer heeft ontvangen, en waardoor zij tot geloof zijn gekomen. Het gaat allereerst om Christus, gestorven om onze zonden, begraven en opgewekt.

Gestorven om volledig te boeten voor onze schuld en de toorn van God over de gevolgen van de zonde en onze zonden weg te nemen.

Begraven, want hij was daadwerkelijk dood. Niet schijndood, en ook is er geen ander in zijn plaats gedood.

Opgestaan, want doordat Hij niet zelf gezondigd had, had de dood geen macht over Hem.

Hij leeft! Hij leeft. Ik weet dat mijn Verlosser leeft.

Deze week mogen we dat weer gedenken, allereerst op Goede Vrijdag, maar zeker ook met Pasen. De Heer is waarlijk opgestaan. Zoals de hele Bijbel al heeft voorspeld en waar Gods Woord tot op de dag van vandaag van getuigt. Datgene wat ons leven hoop en troost geeft: Jezus is opgestaan en Hij leeft tot in alle eeuwigheid! Halleluja!

Geplaatst in Nieuws | Getagged | Een reactie plaatsen

Nader tot Mij


Hebreeën 10: 22 laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof
 
  Broeders en zusters,
 
De Here heeft deze wereld in zijn hand. Soms moeten we dat even voor onszelf uitspreken, zeker wanneer we dat door omstandigheden even niet zien. Maar in elke omstandigheid kunnen we naderen tot Gods troon. Zoals de Hebreeënbrief ons laat zien in Hebr. 10:19  Daar wij dan, broeders, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus.

Bewust neem ik de NBG vertaling die meer laat zien dat Jezus’ bloed voor ons heeft gevloeid met als gevolg dat wij zonder schaamte, maar in volle vrijmoedigheid naar de Heer mogen gaan.

Dat is in deze 40-dagen tijd iets waar we steeds bij stil mogen staan. Hij heeft ervoor gekozen om voor ons te lijden. Hij legde zijn leven af tot in de dood. Om ons nieuw leven te geven. Prijs de naam van Jezus!

Hij is bekend met alle lijden en zwakte (Jes. 53). Er is niets dat Hij niet kent. Wij moeten vaak leren om ons te verplaatsen in de gevoelens van een ander. Hij kent die gevoelens al en heeft ze zelf doorgemaakt. Hij heeft zich ingeleefd en is in ons lijden gekomen. Onvoorstelbaar!

Daardoor mogen wij naderen tot de troon van genade en al onze gevoelens uitspreken tegen de Vader. De Heer roept ons op om naar Hem toe te gaan: 22  laten wij toetreden met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een hart, dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met een lichaam, dat gewassen is met zuiver water.

Doe dat, zegt de Heer. Treedt toe in het heiligdom. Dat is elke plek waar we bidden. Het heiligdom kan zijn in onze slaapkamer, op de bank, op de fiets, in de natuur, overal waar we ons hart biddend op Jezus richten. Al onze gevoelens voor Hem uitstorten. En dan mogen we ervaren dat de Trooster ons tegemoet komt.
  Gods zegen,
Eric
Geplaatst in Nieuws | Getagged | Een reactie plaatsen

God redt de gekwelde ziel!

2 Petr.2:7  Maar Lot, die rechtvaardig was en zwaar leed onder de losbandige levenswandel van die wettelozen, redde hij. 8  Deze rechtvaardige woonde te midden van hen, en dag in dag uit werd zijn rechtschapen ziel gekweld wanneer hij hoorde en zag hoe ze zich aan God noch gebod stoorden.

Broeders en zusters,

Zien we betere tijden komen, of juist niet? Wel als het gaat om de situatie rondom corona. Besmettingen leiden procentueel tot een zeer laag aantal ziekenhuisopnames en de diverse coronaregels worden hopelijk binnenkort afgeschaft. De maatschappij lijkt open te gaan en dat is mooi.

Maar tegelijk zien we een tijdgeest waarin het recht op maximale individuele vrijheid, recht op zelfbeschikking en de autonome mens bepalend is. En die moraal staat haaks op de waarden in Gods Woord.

Recent schreef mijn vrouw een paar woorden op een digitaal medium over de dubbele moraal in Nederland t.a.v. abortus: zolang een kind in de baarmoeder is, is deze tot 24 weken vogelvrij en mag gedood worden. Maar wanneer een pasgeboren kindje voor dood wordt achtergelaten, dan is het moord. Het is wat zwart-wit weergegeven en vaak ontbreekt ruimte om heel genuanceerd te reageren op digitale media. Maar het was niet zo verwoord dat het een flink aantal heftig agressieve reacties daarop kan rechtvaardigen.

Net zo scheef is het wanneer de wereld moord en brand roept over seksueel overschrijdend gedrag van bekende Nederlanders, maar wel accepteert dat we opgeroepen worden tot overspel en immoreel gedrag via o.a. reclames. Dit is helaas de maatschappij waarin we leven.

Ik kan me vaak voelen als Lot. Dat mijn ziel gekweld wordt door de wereld waarin we leven. Gelukkig weten we dat de Here hem redde EN dat Hij allen wilde en wil redden (1 Tim. 3:4). Dat helpt om soms een gesprekje te hebben en mensen te kunnen wijzen op een rechtvaardige en liefdevolle God. Ook als het wijzen op zondig gedrag ons niet populair maakt.

Geplaatst in Nieuws | Getagged , | Een reactie plaatsen

Hij kijkt naar ons om!

Psalm 24:1 Des Heren is de aarde en haar volheid, de wereld en die daarop wonen.

Broeders en zusters,

We zeggen het makkelijk: de Here houdt de hemel en aarde in zijn hand. Maar ervaren we dat ook dagelijks? Dat Hij het reilen en zeilen van de wereld beheerst? Ondanks alle wereldwijde rampen en politieke ellende, conflicten en oorlogen en alle ramspoed die mensen treft. Hij houdt de wereld in zijn hand. Of twijfelen we daaraan?

Ik beken, ik kan daar gevoelsmatig aan twijfelen. Dan denk ik: waar bent U dan? Waarom zie ik niet dat U de controle hebt? Dat zijn momenten dat we de bemoediging nodig hebben uit Psalm 34:19  Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardige, maar uit die alle redt hem de HERE;

Hij heeft ons rechtvaardig gemaakt door het offer van onze Here Jezus Christus. En daarom is de belofte voor ons dat Hij ons redt uit de rampen. Hoe Hij dat doet, dat weten we niet. Maar Hij zal ons uitredden. Misschien niet eens in dit leven, maar op het moment dat we sterven en bij Hem zullen zijn.

Maar gelukkig ook vaak al in dit leven. Want Hij is betrokken bij het volk dat woont op de aarde. Wij zijn van Hem, en Hij kijkt naar ons om!

Geplaatst in Nieuws | Getagged | Een reactie plaatsen

Welzalig de mens!

Psalm 1:1 Welzalig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit, 2  maar vreugde vindt in de wet van de HEER en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht. NBV (met aanpassing).

Broeders en zusters,

Een nieuw jaar. Echt een moment om te overdenken of je iets anders wilt gaan doen in bepaalde aspecten van je leven. Of even herijken. Waar sta ik, wat wil ik, wat kan ik en belangrijk in dat alles: Heer, wat wilt U dat ik doe?

Psalm 1 toont de mens die zijn prioriteit gesteld heeft bij Gods wil. Het woord “gelukkig” heb ik in bovenstaande vervangen door het veel rijkere oudere woord “welzalig”. Geluk met een hemelse dimensie. Zalig ben je als je vreugde vindt in de wet van de Heer en die overpeinst. En niet weloverwogen meegaat met wie kwaad doen, of spotten.

Het gaat om de keuze die we maken. Immers, we ontmoeten zo vaak goddelozen, en zitten zomaar bij spotters aan tafel in ons dagelijks leven. Maar eraan meedoen, is iets anders dan ermee geconfronteerd worden. Hoe moet ik daar mee omgaan? Door Gods Woord in mijn leven te laten leven. Door met zijn Woord bezig te zijn, kan ik vreugde vinden. Dan werkt de zaligheid door in mijn emoties. Dan merk ik dat ik zalig ben en ervaar ik Gods vreugde!

Rijkdom uit de eerste regels van de eerste psalm. Als eerste bemoediging voor het nieuwe jaar.

Geplaatst in Nieuws | Getagged , , | Een reactie plaatsen