God redt de gekwelde ziel!

2 Petr.2:7  Maar Lot, die rechtvaardig was en zwaar leed onder de losbandige levenswandel van die wettelozen, redde hij. 8  Deze rechtvaardige woonde te midden van hen, en dag in dag uit werd zijn rechtschapen ziel gekweld wanneer hij hoorde en zag hoe ze zich aan God noch gebod stoorden.

Broeders en zusters,

Zien we betere tijden komen, of juist niet? Wel als het gaat om de situatie rondom corona. Besmettingen leiden procentueel tot een zeer laag aantal ziekenhuisopnames en de diverse coronaregels worden hopelijk binnenkort afgeschaft. De maatschappij lijkt open te gaan en dat is mooi.

Maar tegelijk zien we een tijdgeest waarin het recht op maximale individuele vrijheid, recht op zelfbeschikking en de autonome mens bepalend is. En die moraal staat haaks op de waarden in Gods Woord.

Recent schreef mijn vrouw een paar woorden op een digitaal medium over de dubbele moraal in Nederland t.a.v. abortus: zolang een kind in de baarmoeder is, is deze tot 24 weken vogelvrij en mag gedood worden. Maar wanneer een pasgeboren kindje voor dood wordt achtergelaten, dan is het moord. Het is wat zwart-wit weergegeven en vaak ontbreekt ruimte om heel genuanceerd te reageren op digitale media. Maar het was niet zo verwoord dat het een flink aantal heftig agressieve reacties daarop kan rechtvaardigen.

Net zo scheef is het wanneer de wereld moord en brand roept over seksueel overschrijdend gedrag van bekende Nederlanders, maar wel accepteert dat we opgeroepen worden tot overspel en immoreel gedrag via o.a. reclames. Dit is helaas de maatschappij waarin we leven.

Ik kan me vaak voelen als Lot. Dat mijn ziel gekweld wordt door de wereld waarin we leven. Gelukkig weten we dat de Here hem redde EN dat Hij allen wilde en wil redden (1 Tim. 3:4). Dat helpt om soms een gesprekje te hebben en mensen te kunnen wijzen op een rechtvaardige en liefdevolle God. Ook als het wijzen op zondig gedrag ons niet populair maakt.

Geplaatst in Nieuws | Getagged , | Een reactie plaatsen

Hij kijkt naar ons om!

Psalm 24:1 Des Heren is de aarde en haar volheid, de wereld en die daarop wonen.

Broeders en zusters,

We zeggen het makkelijk: de Here houdt de hemel en aarde in zijn hand. Maar ervaren we dat ook dagelijks? Dat Hij het reilen en zeilen van de wereld beheerst? Ondanks alle wereldwijde rampen en politieke ellende, conflicten en oorlogen en alle ramspoed die mensen treft. Hij houdt de wereld in zijn hand. Of twijfelen we daaraan?

Ik beken, ik kan daar gevoelsmatig aan twijfelen. Dan denk ik: waar bent U dan? Waarom zie ik niet dat U de controle hebt? Dat zijn momenten dat we de bemoediging nodig hebben uit Psalm 34:19  Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardige, maar uit die alle redt hem de HERE;

Hij heeft ons rechtvaardig gemaakt door het offer van onze Here Jezus Christus. En daarom is de belofte voor ons dat Hij ons redt uit de rampen. Hoe Hij dat doet, dat weten we niet. Maar Hij zal ons uitredden. Misschien niet eens in dit leven, maar op het moment dat we sterven en bij Hem zullen zijn.

Maar gelukkig ook vaak al in dit leven. Want Hij is betrokken bij het volk dat woont op de aarde. Wij zijn van Hem, en Hij kijkt naar ons om!

Geplaatst in Nieuws | Getagged | Een reactie plaatsen

Welzalig de mens!

Psalm 1:1 Welzalig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit, 2  maar vreugde vindt in de wet van de HEER en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht. NBV (met aanpassing).

Broeders en zusters,

Een nieuw jaar. Echt een moment om te overdenken of je iets anders wilt gaan doen in bepaalde aspecten van je leven. Of even herijken. Waar sta ik, wat wil ik, wat kan ik en belangrijk in dat alles: Heer, wat wilt U dat ik doe?

Psalm 1 toont de mens die zijn prioriteit gesteld heeft bij Gods wil. Het woord “gelukkig” heb ik in bovenstaande vervangen door het veel rijkere oudere woord “welzalig”. Geluk met een hemelse dimensie. Zalig ben je als je vreugde vindt in de wet van de Heer en die overpeinst. En niet weloverwogen meegaat met wie kwaad doen, of spotten.

Het gaat om de keuze die we maken. Immers, we ontmoeten zo vaak goddelozen, en zitten zomaar bij spotters aan tafel in ons dagelijks leven. Maar eraan meedoen, is iets anders dan ermee geconfronteerd worden. Hoe moet ik daar mee omgaan? Door Gods Woord in mijn leven te laten leven. Door met zijn Woord bezig te zijn, kan ik vreugde vinden. Dan werkt de zaligheid door in mijn emoties. Dan merk ik dat ik zalig ben en ervaar ik Gods vreugde!

Rijkdom uit de eerste regels van de eerste psalm. Als eerste bemoediging voor het nieuwe jaar.

Geplaatst in Nieuws | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Leef vroom en waardig!

1 Timoteus 1: 2  Bid voor alle koningen en gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid en waardigheid.

Broeders en zusters,

Een Zweedse hoogleraar vergelijkt in een boek de coronapandemie met eerdere pestepidemieën. De pestepidemieën eisten vele malen meer slachtoffers dan welke andere ziekte dan ook. De actuele ellende door corona is erg, maar vele malen minder erg dan bij die ernstige ziektes uit het verleden, ondanks het aantal slachtoffers. Volgens wat tabelletjes ligt de coronasterfte in Nederland zo rond de 0,7% en wereldwijd onder de 2%. Maar in Amsterdam stierf tijdens de pest van 1536 ongeveer één op de tien (10%) inwoners! En in de 14e eeuw stierf mogelijk een derde tot de helft van de bevolking in Europa! Gruwelijke getallen!

Desondanks zijn er opvallende overeenkomsten in met name de manier waarop mensen reageren op ziekte. Vooral de angst is de grote gemene deler van alle ziekte-uitbraken. Mensen zoeken een zondebok (de Joden werden helaas meerdere keren aangewezen), mensen geloven allerlei complottheorieën en zijn bang voor hun eigen gezondheid. Ook zijn er mensen die geloven dat de ziekte een straf van God is, die Hij gebruikt om mensen op te roepen zich te bekeren.

In onze tijd valt vooral op dat mensen worden geraakt in hun beeld dat het leven maakbaar is. Vreemd eigenlijk omdat we al zo lang weten dat we allemaal ineens ernstig geraakt kunnen worden. Zoals in onze gezondheid, of economische omstandigheden, of in ons persoonlijke of nationale gevoel van veiligheid. Al jaren hebben we immers ook in Nederland te maken met rampen: de tweede wereldoorlog, overstromingen (Zeeland, Betuwe, Limburg), Tsjernobyl kernramp, aardbevingen (Groningen), recessies, explosie van kanker en andere ernstige ziekten, de wachtlijsten vanwege psychische problemen zijn enorm en onuitroeibaar, en ga zo maar door. Het is nooit rustig geweest.

Als gelovige weten we dat de wereld doortrokken is van zonde die zich op allerlei manieren uit en dat zal niet veranderen. Dus is de oproep aan ons om de gebrokenheid te accepteren en ons toe te vertrouwen aan de Here Jezus om in deze maatschappij zijn liefde te delen. Dat omvat ook opstaan tegen onrecht; maar ook bidden voor de overheid. Opdat wij rustig en ongestoord kunnen leven! Want de overheid reageert sterk op de angst en projecteert die continu op ons. Angst is een hele slechte raadgever, heb ik altijd geleerd en ervaren! Dat wil niet zeggen dat we de overheid niet moeten gehoorzamen, of onvoorzichtig moeten zijn. Maar ons vertrouwen is in de eerste plaats op Jezus Christus, of we nu ziek of niet ziek zijn, gevaccineerd of niet.

Ik vind het lastig om daarin balans te vinden. Maar de sleutel is gebed. Paulus schrijft: 1 Tim.2:1  Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt, dat er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken. 2  Bid voor alle koningen en gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid en waardigheid. 3  Dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze redder, 4  die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen.

In rust en vroomheid kan de Heer ons gebruiken om zijn wil in praktijk te brengen tot redding van mensen die de waarheid over Jezus leren kennen.

Geplaatst in Nieuws | Getagged , , | Een reactie plaatsen

De HERE lacht!

Ps. 2:4  Die in de hemel zetelt, lacht; de Here spot met hen.

Broeders en zusters,

Als ik de vele krantekoppen aan me voorbij laat gaan, zie ik veel verwarring en ook angst. Verwarring of angst over de politiek, over Oekraïne, over gezondheid, over de energie, over de economie, etc. En je hebt van die dagen dat je je laat meesleuren met het nieuws, met opwinding over politieke besluiten waar je het niet mee eens bent. Vandaag had ik een beter moment. Ik dacht namelijk aan Psalm 2.

1  Waarom woelen de volken en zinnen de natiën op ijdelheid?

2  De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de HERE en zijn gezalfde:

3  Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen!

4  Die in de hemel zetelt, lacht; de Here spot met hen.

5  Dan spreekt Hij tot hen in zijn toorn, en verschrikt hen in zijn gramschap:

6  Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg.

Wat er ook gebeurt. De Here heeft alles in zijn hand. De macht van aardse leiders is begrensd en de Here laat hun slechts een korte tijd regeren. Ook in onze tijd zien wij machtsverschuivingen. De macht van Amerika taant, de macht van China neemt toe. Sommigen denken dat er geheime machthebbers, een geheime wereldregering achter de regeringen schuilt. Wij hoeven ons niet onnodig druk te maken en mee te laten voeren in complottheorieën over wie er nu de macht heeft. Uiteindelijk is het grote complot dat de satan probeert om zoveel mogelijk mensen bij de Heer vandaan te houden. En daar gebruikt hij alle mogelijke middelen voor. Zijn gedachten zijn ons niet onbekend (2 Cor. 2:11). Maar hij is niet in staat het grote plan van onze Heer tegen te houden: onze Here Jezus komt terug om de aarde in rechtmatigheid vanuit Sion te regeren! Dat is onze troost en verwachting. Zijn Koninkrijk komt! En niet houdt onze Heer tegen; geen corona, geen wel of niet vaccineren, wel of geen crisis, wel of geen nieuwe regering in ons kikkerlandje.

Als we te maken hebben met verwarring in ons persoonlijk leven, bijvoorbeeld vanwege onzekerheid over ons werk, of over onze gezondheid, of hoe we om moeten gaan met allerlei regels, dan kan het helpen om even afstand te nemen van het nu en te kijken naar het eeuwigheidsperspectief. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in alle eeuwigheid! (Hebr. 13:8).

Ook daarom zegt Hebr. 13:9 Laat u niet medeslepen door allerlei vreemde leringen. We mogen nuchter blijven en omhoog kijken, ons oog richten op Jezus (Hebr. 12:2) onze Verlosser. Hij bepaalt onze koers.

Geplaatst in Nieuws | Getagged , , | Een reactie plaatsen