Opinies

1 Johannes 3: 1 Ziet welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden, en wij zijn het ook!

Lieve broeders en zusters,

Onderstaande meningen zou je in een gesprek met vrienden of familie over de coronacrisis zomaar kunnen horen.

De ene zuster meent: “De hele coronacrisis is één groot complot van de Nieuw Orde om de wereld onder de antichrist te brengen. De ziekte is bewust verspreid om daarna met een vaccin de hele wereld onder controle te krijgen. En met het vaccin krijg je direct een soort microchip ingespoten die eigenlijk het teken van het beest is. Niet gevaccineerden worden buitengesloten uit de samenleving. Wat er ook gebeurt, je mag hier niet aan meedoen!”

Maar een broeder meent: “Onze regering is uiterst zorgvuldig bezig met de bestrijding van de corona-crisis. Door een volledige lock-down worden juist de zwakkeren beschermd. Het is goed dat we nergens heen gaan, binnen blijven, mondkapjes dragen, onze handen stuk wassen, ons zo snel mogelijk laten inenten en precies doen wat de overheid zegt. Want anders is de kans groot dat we ernstig ziek worden (ik zit in de risicogroep!) of dood gaan of onze geliefden besmetten. Alle andere problemen die door corona worden veroorzaakt zijn ondergeschikt aan deze maatregelen.”

Weer een andere zuster zegt: “We worden inmiddels geregeerd door een slecht computermodel en een regering die haar verstand uitschakelt! Al maandenlang neemt de regering klakkeloos over wat het RIVM zegt, maar de cijfers corresponderen niet met de werkelijkheid. De besmettingsgraad en het aandeel van de Britse variant worden ernstig overdreven, de gegevens hiervoor zijn zwak, de steekproeven zijn niet representatief voor heel Nederland. Alle maatregelen worden genomen vanwege de derde golf, maar die is er niet. En ondertussen is men blind voor de overige gevolgen van de crisis, zoals psychische ziekten, uitstel operaties, talloze bedrijven die kapot gaan. En dat allemaal omdat dezelfde regering verzuimd heeft om de zorg goed in te richten toen het nog kon!”

Drie uiteenlopende visies. Maar over één ding zijn ze het alle drie roerend eens: de Here Jezus is onze opgestane Heer en Hij heeft de toekomst in zijn hand, wat er ook gebeurt!

Herkenbare beschrijving? Als we alleen met elkaar gaan praten over de coronacrisis, kan er zomaar een verhitte discussie ontstaan. En zijn we allemaal ineens toch wel expert (ik herken die neiging bij mezelf tenminste…). Hoe zorgen we nu dat we onze Heer verheerlijken in deze tijd, waarin we zo fors van mening kunnen verschillen?

Laten we als gemeente van Christus starten om te kijken naar ons fundament en dat is Christus. En dan kunnen we vervolgens rustig doorpraten over de crisis en van mening verschillen. Overigens, als ik die meningen op een rijtje zet, herken ik in alle drie opinies wel onderdelen waarin ik me kan vinden. De werkelijkheid is immers weerbarstig.

Wat zei Jezus nu eigenlijk van de politieke machthebbers van zijn tijd en de manier waarop ze regeerden? Inderdaad: eigenlijk helemaal niets! Ik leer daaruit dat onze prioriteit moet liggen bij het Koninkrijk van God en niet het Koninkrijk der Nederlanden. Niet dat we ons daarvan moeten afsluiten; we moeten zoeken naar het goede voor ieder, ook de overheid. Dat komt ons weer ten goede (1 Tim. 2:2).

Laten we oog hebben voor onze verschillen, maar ervoor zorgen dat die geen muren tussen ons vormen en dat we Gods liefde laten regeren.

Geplaatst in Nieuws | Getagged , | Een reactie plaatsen

Onaantastbaar!

Matt. 16: 16 Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God!

Lieve broeders en zusters,

Zondag 2 februari sprak ik over het wezen van de gemeente. Daarin betrok ik de ongelooflijk bemoedigende woorden van Jezus zelf, die hij sprak tegen Petrus. Het begint ermee dat Petrus belijdt: Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God! En Jezus antwoordt hem: En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen.

Die belijdenis, die paar woorden, (m.i. wordt dit met “petra” bedoeld: niet de persoon Petrus maar zijn uitspraak) bevatten het onwankelbare fundament van de gemeente. Het gaat namelijk om het vertrouwen op de Here Jezus zelf. Hij is de Messias, de Zoon van God. En dan volgt die schitterende belofte. De poorten van het dodenrijk zullen de gemeente niet overweldigen, overwinnen. Dus de gemeente blijft even onaantastbaar als haar fundament, haar Heer, onaantastbaar als Jezus.

Onaantastbaar? Maar de Heer zou nog gaan sterven! Hoezo onaantastbaar?

Omdat we dit moeten zien in het licht van de eeuwigheid. Het hier en nu voorbij kijken. Kijken met Gods ogen. Ja, Hij zal lijden en sterven. Maar Hij overwint de dood en verkrijgt alle heerschappij en macht en heerlijkheid. En zo redt Hij ons en zet Hij alle overheden en machten te kijk! (Kol. 2:5)

En wij dan? Ook wij moeten in dit leven rekening houden met lijden, ons kruis opnemen. Maar ook wij zullen delen in Zijn opstanding en heerlijkheid! En daarmee zullen wij in onze wandel, in onze strijd, in onze moeite, in de geestelijke wereld getuigen dat Christus overwinnaar is. En zo zetten ook wij de overheden en machten te kijk. Maar alleen door de kracht van Christus!

Geplaatst in Nieuws | Getagged , | Een reactie plaatsen

Genadig zijn

Onderstaande quiz bestaat uit meerkeuzevragen. Kruis aan waar u last van hebt. Meerdere antwoorden zijn mogelijk:

 • Angst voor spinnen
 • Angst voor eigen ouderdom en gebreken
 • Angst voor toenemende pijn
 • Angst voor dementie
 • Angst voor kanker
 • Angst voor een conflict
 • Angst voor een scheiding
 • Angst voor viezigheid
 • Angst voor een breuk met kinderen
 • Angst voor ziekte van kinderen
 • Angst voor openbare ruimte
 • Angst dat mensen je niet serieus nemen
 • Angst voor koud water
 • Angst voor het corona-virus
 • Angst voor het mislukken van de studie of schoolopleiding
 • Angst voor alleen zijn
 • Angst voor vaccinatie
 • Angst voor manipulatie door de overheid
 • Angst voor etensgeluiden van anderen
 • Angst voor het journaal
 • Nog niet genoeg? Dan mag je hier een zelf te bepalen andere angst invullen……..

Zit er een herkenbare tussen? Schrik je als ik zeg dat ik alle bovenstaande wel herken bij mezelf of mensen in onze gemeente? Hoe gaan we daar dan mee om?

Ik denk dat we in de basis eerst maar eens moeten beseffen dat ieder zijn eigen angsten (of bezorgdheden) kan hebben, terwijl een ander zich daar niks bij kan voorstellen.

Laten we ons eens proberen in te leven in de ander. Dat is al verschrikkelijk moeilijk. Maar daardoor ontstaat begrip. En we mogen elkaar dan genade schenken. En wellicht helpen om te kunnen gaan met al die moeiten.

Gelukkig mogen we vertrouwen op onze Heer. Hij begrijpt alles en kent ons gevoel en onze angst volledig zoals blijkt uit Hebr. 4:15 Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, doch zonder te zondigen.

Hij geeft ons genade. De Drie-enige God houdt van ons allen. En wij mogen leren om elkaar genade te geven.

Geplaatst in Nieuws | Getagged , | Een reactie plaatsen

Houdt stand!

Hebr. 12: 2  Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof!

Lieve broeders en zusters,

Vanochtend sprak ik enkele voorgangers uit Leiden / Oegstgeest. Eén merkte op dat hij veel vermoeidheid opmerkte om zich heen en bij zichzelf. Vermoeidheid van degenen die hele dagen achter hun computer zitten in digitaal overleg, vermoeidheid van alle berichten over de crisis, vermoeidheid van de beperkingen, vermoeidheid van het aanhoren van complottheorieën, vermoeidheid over nieuw opgestarte activiteiten die weer stil liggen, vermoeidheid dat veel dingen niet kunnen.

Daarbij signaleerde hij enerzijds dat mensen in een winterslaap lijken te zitten, anderzijds dat mensen energie stoppen in verkondigen van hun visie op de pandemie (en soms verdeeldheid zaaien als die niet wordt gedeeld). Hoe heerlijk is het dan dat we nu even een onderbreking hebben in de vorm van een sneeuwpauze! De omstandigheden zijn hetzelfde maar we richten ons even op iets anders, namelijk een helder wit geschenk van boven.

Klonk herkenbaar. Ik ben daarover aan het nadenken. En ik zie één onderliggende factor die in de kern hetzelfde is, maar verschillend naar boven komt. En dat is angst. Soms is het de angst voor de ziekte zelf. Soms is het angst voor de overheid, of instanties die als de boosdoener worden getypeerd. Soms is het ook de angst dat onze gemeenten zo onder vuur liggen dat we kapot gemaakt worden en na de crisis de helft van de gemeente weg is.

Angst, angst, angst. Misschien vind je het woord angst te sterk, laat ik het dan bezorgdheid noemen. Bij mezelf herken ik vooral bezorgdheid dat broeders of zusters, of de jeugd, de gemeente van Christus verlaten. En die bezorgdheid is er overigens ook zonder coronacrisis.

Toen dacht ik terug aan de preek van Jurgen Lindenhols bij ons op 24 januari. Hij startte met Ef. 6:12 Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. En hij verwees naar het begin van die brief waarin staat: “In Christus zijn we immers uitgekozen om heilig en zuiver te zijn. Onze hoop en bestemming is in Hem.” Ja, alleen daarom al is er uitzicht! Hij vertelde nog veel meer rijkdommen uit die brief. Maar alleen hierom al hebben we de hoop. En mogen we kracht vinden bij Hem om vol te houden. Zijn oproep was: kijk naar Hem! Je moet kijken naar waar je naartoe wil. Dus niet kijken naar de bezorgdheid of angst. Nee, zoals staat in Hebr. 12: 2  Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof!

We moeten blijven kijken naar Jezus! Hij is onze hoop, ons doel. Hij blijft onwankelbaar. Hij is de werkelijk stralende, in het wit gehulde, zegen van boven.

Gods zegen,

Geplaatst in Nieuws | Getagged , | Een reactie plaatsen

Dorst!

Dorst!

Psalm 84: 3 Van verlangen smacht mijn ziel naar de voorhoven van de HEER. Mijn hart en mijn lijf roepen om de levende God.

Lieve broeders en zusters,

Herkennen we dat verlangen naar God? Dat we net als de Korachieten het kunnen uitroepen dat we zo’n dorst hebben naar de woning van de levende God! De eerste verzen van deze psalm (in de NBV) zijn:

Psalm 84:

1 Voor de koorleider. Op de wijs van De Gatitische. Van de Korachieten, een psalm.

2 Hoe lieflijk is uw woning, HEER van de hemelse machten.

3 Van verlangen smacht mijn ziel naar de voorhoven van de HEER. Mijn hart en mijn lijf roepen om de levende God.

4 Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest waarin ze haar jongen neerlegt, bij uw altaren, HEER van de hemelse machten, mijn koning en mijn God.

5 Gelukkig wie wonen in uw huis, gedurig mogen zij u loven.

Maar hoe is dan mijn praktijk? Als ik ’s ochtends uit bed stap verlangt mijn lichaam vaak simpelweg naar koffie. En dan heb ik het nog even nodig om wakker te worden alvorens mijn hersenen gaan draaien. Het is nog net niet zo erg als bij pubers waar hun brein op “uit” staat totdat de school is afgelopen, maar ik herken dat helaas wel!

Gelukkig heb ik na een korte tijd van bijkomen meestal wel dat mijn verlangen uitgaat naar het lezen van Zijn Woord, het tijd nemen voor rust, gebed, lezen. En dan groeit daarmee ook dat verlangen: Here ik wil in Uw woning zijn! In ons geval is dat niet meer de aardse tempel; en dat is een voorrecht! Wij kunnen immers elke dag, elk moment van de dag bij Hem binnenstappen! Wij worden niet door het voorhangsel in de tempel van Hem gescheiden. Wij mogen direct naderen tot de troon van genade. Wat een ongelooflijk voorrecht. Of er nu sprake is van een lock-down of niet, of we door wat dan ook aan huis gekluisterd zitten of dat we op pad zijn. Altijd kunnen we naderen tot Gods troon en altijd kunnen we Hem loven, ook als we in de gemeentelijke samenkomsten onze mond houden. Ook als we niet meer zuiver kunnen zingen, ook als we doof worden, ook als we… vul maar in.

Ik bid dat dit verlangen ons hele wezen doortrekt, het verlangen om met Hem te zijn!

Geplaatst in Nieuws | Getagged , | Een reactie plaatsen