Kerst & Nieuwjaarsviering voor Oekraïners

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Kerst Viering

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Doopdienst in Zee

Van harte welkom bij de doopdienst in Tripodia Katwijk om 14.00 uur! De doopkandidaten worden na de dienst aan het strand in zee gedoopt. Overweegt u-jij ook de doop? Neem dan contact op via secretariaat@bgldorp.nl

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Vasten en bidden

In de nieuwsflits van 20 mei riep ik op om te gaan bidden en vasten. Speciaal vanwege de aanhoudende hoge aantallen zieken in de gemeente. In de dienst van 15 mei hebben we speciaal aandacht gegeven aan deze zaken na de mooie openhartige getuigenis van een echtpaar uit onze gemeente over de situatie waar ze zich in bevinden.
 
Het is goed om moeilijkheden met elkaar te delen juist als we erin zitten en niet te wachten tot we iets hebben overwonnen. Het kan zelfs demotiverend werken voor sommige mensen als we alleen maar  “succesverhalen” met elkaar delen. Het leven is niet maakbaar en we kampen allemaal met moeilijkheden en sommige zullen ons hele leven blijven.
 
Daarnaast mogen we ons ook uitstrekken naar Gods genade om ons te genezen, of extra kracht te geven om in de moeiten staande te blijven. Daarom willen we de komende dagen speciaal tijd nemen voor gebed en indien je dat wilt, ook om te vasten. Dit wil ik zelf doen op de dagen dinsdag 31 mei tot en met donderdag 2 juni. Maar je kunt ook een ander moment uitzoeken.
 
Waarom dan bidden èn vasten? Ik noem enkele redenen: In het Nieuwe Testament lezen we voorbeelden van de gemeente of oudsten die vasten om Gods wil te verstaan. Handelingen 13 en 14 (aanstelling van Paulus en Barnabas voor de dienst).

Vasten toont de strijd tussen het natuurlijke en geestelijke. Als we vasten protesteert ons lichaam omdat we het iets onthouden dat voor het natuurlijke nodig is. Maar daarentegen kunnen we dan in het geestelijke ons meer richten op God en niet op onszelf. Met als doel om de relatie met Hem te verstevigen.

Via vasten verootmoedigen we ons voor de Heer. Dat is exact wat vele voorbeelden uit Gods Woord ook deden. Ik noem Ezra, Nehemia, Daniël.

De kerkgeschiedenis kent talloze voorbeelden van gelovigen die de Heer zochten onder gebed en vasten. De Here antwoordde op dat gebed met aanwijzingen, wijsheid en soms wonderen. Het is niet zo dat vasten bijdraagt aan onze redding, dat is puur genade. Het gaat om het verstevigen van de band met Hem en het beter horen van zijn stem. Bovendien gebeurt er in de geestelijke wereld iets wanneer wij vasten. Dat leert het verhaal van Daniël (Dan.10) ons. We weten niet wat er gebeurt, maar de Heer werkt.

De schrijver van de brief aan de Hebreeën zegt in Hebr. 11:16 Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken. Ik geloof dat vasten een vorm is van ernstig zoeken en vertrouw erop dat Hij zal antwoorden.

Natuurlijk moet je alleen vasten als je dat fysiek aankunt. Pas op wanneer je medicijnen slikt en kijk of vasten dan wel mag. Jezelf verootmoedigen voor God kan ook op andere manieren die je een vorm van vasten kunt noemen. Denk aan soberheid: geen snoepjes, koekjes. Of tijdelijk geen social media, of verzin maar wat.

De oproep is in ieder geval: maak extra tijd voor gebed. Bid voor de zieken en degenen met moeite. Bid voor de gemeente en onze plek in Leiderdorp. 

Gods zegen,

Geplaatst in Nieuws | Getagged , | Een reactie plaatsen

Aanmoediging voor gebed en vasten

In onze gemeente willen we mooie en moeilijke zaken met elkaar delen. Mooi is de hulp die sommigen van ons geven aan de Oekraïense vluchtelingen, waarvan een aantal onze gemeente wekelijks bezoeken. Mooi is ook dat we een opdrachtdienst mochten houden. Mooi is het vooruitzicht van een doopdienst op 19 juni (denk je nog na over de doop: bel me!). Mooi is dat we nog altijd in vrijheid ons geloof mogen belijden en de beschikking hebben over een gebouw. Mooi is het aantal mensen dat zich met vreugde inzet in de gemeente. Mooi is dat we de Heilige Geest aan het werk zien.
 
Mooi is ook dat een echtpaar in de dienst van afgelopen zondag heel kwetsbaar met ons deelden dat ze door een moeilijke tijd gaan als echtpaar en daar gebed voor vragen. Niet wetende wat zij wilden delen had ik ook een oproep voor gebed voorbereid voor mensen die met ziekte of andere moeite te maken hebben. Mooi was dat de spreker vervolgens zijn voorbereide preek terzijde schoof en doorgaf wat de Geest hem op dat moment ingaf. Daarin kwam o.a. de tekst naar voren uit Gods spreken tegen Salomo bij de inwijding van de tempel, waarin Hij zegt:

2 Kron. 7:14  en wanneer dan mijn volk, het volk dat mij toebehoort, het hoofd buigt, al biddend mijn aanwezigheid zoekt en terugkeert van zijn dwaalwegen, dan zal ik het aanhoren vanuit de hemel, zijn zonden vergeven en het land genezen. 15  Ja, ik zal opmerkzaam zijn en luisteren naar de gebeden die vanaf deze plaats tot mij worden gericht.
 
Deze tekst sloot aan bij waar we als raad over hebben gesproken: om tijd te nemen voor vasten en gebed. Al eerder heb ik benoemd dat velen van ons kampen met ziekte of daarmee te maken hadden. Afgelopen zondag heb ik velen genoemd, maar ben vast nog niet volledig geweest en ook niet iedereen deelt zijn moeite in het openbaar. Zie onderstaande lijst onder het kopje Zorg voor Elkaar. Natuurlijk is het zo dat we als mensen door de zondeval te maken krijgen met allerlei ziekten. Maar ik meen hierin ook een geestelijke aanval / strijd in te herkennen. Daarom wil ik graag oproepen tot speciaal gebed voor de gemeente en aanmoedigen om hier ook voor te gaan vasten.
 
De periode tussen Hemelvaart en Pinksteren is daar erg geschikt voor. In de kerkgeschiedenis zijn voorbeelden dat men die tien dagen speciaal gebruikt om net als de eerste gemeente in gebed en vasten verwachtingsvol uit te zien naar wat de Heilige Geest wil doen. Een periode van verootmoediging, dat we onze zonden belijden aan de Heer en Hem vragen ons te bekrachtigen met Zijn Geest. Ik wil jullie aanmoedigen om ook één of meer dagen te nemen waarin je extra aandacht geeft aan gebed voor de gemeente en dat zo mogelijk gepaard laat gaan met vasten (op de manier die je zelf invult en die voor jouw werkt).
 
Zelf kies ik voor de dagen dinsdag 31 mei tot en met donderdag 2 juni (afsluiting bij de gebedsavond). Uiteindelijk gaat het niet specifiek om die drie dagen, maar het is prettig dat je samen in gebed en vasten de Heer zoekt. Kies zelf dagen uit en neem op die dagen extra tijd voor gebed, en als het mogelijk is, ook om te vasten. Bidt dat de Heer zijn kracht en zijn specifieke wil voor ons als Baptistengemeente Leiderdorp aan ons kenbaar maakt. Dat Hij ons beschermt, genezingen geeft, en ons vervult met zijn Geest zodat Zijn evangelie krachtig door ons heen kan worden gehoord in Leiderdorp en omgeving.
 
Ooit las ik de aanmoediging: “Vasten, dat smaakt naar meer!”
 
Ik hoop dat wij dat straks ook kunnen zeggen.  
Gods zegen

 
Geplaatst in Nieuws | Getagged | Een reactie plaatsen