Vasten en bidden

In de nieuwsflits van 20 mei riep ik op om te gaan bidden en vasten. Speciaal vanwege de aanhoudende hoge aantallen zieken in de gemeente. In de dienst van 15 mei hebben we speciaal aandacht gegeven aan deze zaken na de mooie openhartige getuigenis van een echtpaar uit onze gemeente over de situatie waar ze zich in bevinden.
 
Het is goed om moeilijkheden met elkaar te delen juist als we erin zitten en niet te wachten tot we iets hebben overwonnen. Het kan zelfs demotiverend werken voor sommige mensen als we alleen maar  “succesverhalen” met elkaar delen. Het leven is niet maakbaar en we kampen allemaal met moeilijkheden en sommige zullen ons hele leven blijven.
 
Daarnaast mogen we ons ook uitstrekken naar Gods genade om ons te genezen, of extra kracht te geven om in de moeiten staande te blijven. Daarom willen we de komende dagen speciaal tijd nemen voor gebed en indien je dat wilt, ook om te vasten. Dit wil ik zelf doen op de dagen dinsdag 31 mei tot en met donderdag 2 juni. Maar je kunt ook een ander moment uitzoeken.
 
Waarom dan bidden èn vasten? Ik noem enkele redenen: In het Nieuwe Testament lezen we voorbeelden van de gemeente of oudsten die vasten om Gods wil te verstaan. Handelingen 13 en 14 (aanstelling van Paulus en Barnabas voor de dienst).

Vasten toont de strijd tussen het natuurlijke en geestelijke. Als we vasten protesteert ons lichaam omdat we het iets onthouden dat voor het natuurlijke nodig is. Maar daarentegen kunnen we dan in het geestelijke ons meer richten op God en niet op onszelf. Met als doel om de relatie met Hem te verstevigen.

Via vasten verootmoedigen we ons voor de Heer. Dat is exact wat vele voorbeelden uit Gods Woord ook deden. Ik noem Ezra, Nehemia, Daniël.

De kerkgeschiedenis kent talloze voorbeelden van gelovigen die de Heer zochten onder gebed en vasten. De Here antwoordde op dat gebed met aanwijzingen, wijsheid en soms wonderen. Het is niet zo dat vasten bijdraagt aan onze redding, dat is puur genade. Het gaat om het verstevigen van de band met Hem en het beter horen van zijn stem. Bovendien gebeurt er in de geestelijke wereld iets wanneer wij vasten. Dat leert het verhaal van Daniël (Dan.10) ons. We weten niet wat er gebeurt, maar de Heer werkt.

De schrijver van de brief aan de Hebreeën zegt in Hebr. 11:16 Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken. Ik geloof dat vasten een vorm is van ernstig zoeken en vertrouw erop dat Hij zal antwoorden.

Natuurlijk moet je alleen vasten als je dat fysiek aankunt. Pas op wanneer je medicijnen slikt en kijk of vasten dan wel mag. Jezelf verootmoedigen voor God kan ook op andere manieren die je een vorm van vasten kunt noemen. Denk aan soberheid: geen snoepjes, koekjes. Of tijdelijk geen social media, of verzin maar wat.

De oproep is in ieder geval: maak extra tijd voor gebed. Bid voor de zieken en degenen met moeite. Bid voor de gemeente en onze plek in Leiderdorp. 

Gods zegen,

Dit bericht is geplaatst in Nieuws met de tags , . Bookmark de permalink.