Kom tot Mij!

Kom tot Mij!

Matteüs 11: 28  Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; 29  neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; 30  want mijn juk is zacht en mijn last is licht.

Lieve broeders en zusters,

Een nieuw seizoen, nieuwe start. Vaak een aanmoediging om er met nieuwe kracht tegenaan te gaan. Maar wellicht ook een moment dat je bedenkt dat je in de vakantieperiode totaal niet uitgerust bent, maar nu enorm aan rust toe bent. Of je nu moe bent of uitgerust, in beide gevallen is het mooi dat we in de preek stil stonden bij de woorden van Jezus in Mat. 11: 28  Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven;

Voor hen die ijverig hard willen werken voor de Heer is het goed te beseffen dat onze eigen inspanningen ons niet zullen helpen om zijn rust te ervaren of krachtig voor de Heer te leven. Voor hen die uitgeput zijn is het heerlijk te weten dat Hij oproept om alleen maar bij Hem te komen. De boodschap is voor allen dezelfde: Hij nodigt ons uit. Hij kent ons en weet alles van ons en Hij geeft rust. En vanuit zijn rust, mogen we leven, volkomen in afhankelijkheid van Hem.

Vol verwachting kunnen we dus uitzien naar een onzekere toekomst. Omdat Hij zeker is en Hij zichzelf wil verheelijken door ons heen. Voor ons is het allereerst van belang om in te gaan op zijn uitnodiging: te komen tot Hem. En dan mogen we erop vertrouwen dat Hij ons door alle moeiten heen wil helpen. Ook als je pessimistisch bent over je eigen leven, over de maatschappelijke ontwikkelingen, over je inkomen, over je gezondheid, over relaties met familieleden.

We kunnen beseffen dat we allemaal op onderdelen in ons leven falen, of er zelfs een puinhoop van maken. Maar dat verhindert Hem niet ons zo enorm lief te hebben. Hij blijft ons liefhebben en wil met ons leven. Hij wil rust geven, zelfs als wij maar heel beperkt in staat zijn om die rust te ontvangen. Ook dan blijft Hij zeggen: kom tot Mij! En Hij belooft: gij zult rust vinden voor uw zielen!

Wie Hem zoekt, zal Hem vinden!

Dit bericht is geplaatst in Nieuws met de tags , . Bookmark de permalink.