Nieuwsflits 7

Filippenzen 1: 9 En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig moge zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid, 10 om te onderscheiden, waarop het aankomt. Dan zult gij rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus, 11 vervuld van de vrucht van gerechtigheid, welke door Jezus Christus is, tot eer en prijs van God.

Lieve broeders en zusters,

Woensdagavond hadden we een huisgroep via Skype. Het is nog wennen en de verbinding valt soms gedeeltelijk weg, maar we konden elkaar goed verstaan. En dat is al heel wat met negen personen (en met de gebedsavond gisteren zelfs met tien). We hebben onze persoonlijke situaties met elkaar gedeeld en daarna tijd genomen voor gebed en dat was goed. Volgende keer zullen we ook de Bijbel weer openen. Als ik tevoren wat vragen uitschrijf, kan ik die via “scherm delen” aan de rest laten zien. Ik zou alleen nog willen dat ik de microfoons van de deelnemers zou kunnen sturen, dan moet het als een goed geoliede machine verlopen . Ik vraag me wel af hoe Paulus dit had moeten doen. Hij had immers hoogstwaarschijnlijk een oogziekte dus al die kleine lettertjes… Aan de andere kant, hij zat op zijn beurt weer aan twee Romeinen vastgeketend, dus het is maar waar je de voorkeur aan geeft!

Ieder beleeft deze tijd anders. De docenten zijn erg druk met lesvoorbereiding. Anderen zitten veelal thuis en moeten hun draai vinden in een soms erg vol huis. Weer anderen zijn gewoon aan het werk, alhoewel gewoon? Denk aan onze gemeenteleden die in het ziekenhuis werken; dat geeft in deze tijd ook extra druk. Of je moet naar je werk, maar bent dan niet in staat om goed afstand te houden en hebt wellicht vragen over de gezondheid van collega’s. En sommigen willen graag werken, maar kunnen momenteel amper wat doen. En wat ik al eerder noemde: mensen met een beperking, die niet kunnen begrijpen waarom er geen bezoek komt, of zij niet hun familie en vrienden mogen bezoeken; ook voor een van ons geldt dat hij niet bij ouders op bezoek mag. Het virus werkt overal op een andere manier door.

Ander belangrijk nieuws: jullie weten dat een van onze gemeenteleden is geopereerd. Vandaag heeft ze uitslag gekregen van de arts. Er is helaas een kleine uitzaaiing in de verwijderde lymfeklier geconstateerd. Er is een kleine kans dat de huidmelanoom verder is uitgezaaid. Dit betekent dat bepaald moet worden of en zo ja, op welke manier, verdere behandeling nodig is. Ze zal hiervoor een afspraak maken met het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Dus de onzekerheid blijft voorlopig zeker aanwezig. Uw gebed voor het hele gezin is dan ook bijzonder welkom.

We zitten ineens als maatschappij in een heel ander leven. Belangrijk is dat we daarin de Here Jezus vragen ons te helpen in deze situatie. Dat deze crisis ons mag zuiveren en dat we Hem beter gaan kennen. Dat we niet bitter worden, maar beter! Dat we werkelijk mogen begrijpen waar het op aankomt. Dat we rein en onberispelijk voor Hem zullen zijn. Zeker, we mogen weten dat God ons nu al ziet als rein en onberispelijk, doordat het bloed van Jezus ons heeft schoon gewassen van alle ongerechtigheid, alle zonde. Zelfs als we lichamelijk onder de corona zitten, zijn we nog rein in Gods ogen. Maar Paulus roept ons ook op dat onze liefde toeneemt, met meer fijngevoeligheid en meer inzicht in wat God belangrijk vindt. Laat dat onze winst zijn van de corona crisis. Een leven waarin we Hem veel meer gaan verheerlijken dan tevoren. Dan kan Hij zijn vrucht in ons laten groeien. En dat gebeurt wanneer we met Hem verbonden zijn, zoals ook Johannes 15: 5 Ik ben de wijnstok en gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen. Gerechtigheid is een leven naar Gods wil, en dat is vrucht. Hij wil het door ons heen werken en geeft ons daarvoor de kracht. Hem zij de eer en de glorie!

• Je kunt je doorlopend opgeven voor de wekelijkse gebedsbijeenkomst. Om online direct mee te doen heb je een PC/laptop of mobieltje nodig en je krijgt dan uitnodiging per mail die je kunt accepteren om verbinding te krijgen. Het is niet nodig om hiervoor het programma Skype te installeren. Graag opgeven aan gebedsteam (gebedsteam@bgldorp.nl als je mee wilt bidden. Dit kan dus voor elke sessie / week apart.
• Avondmaal: Goede Vrijdag is de meest geschikte dag voor het avondmaal. Heeft iemand nog creatieve ideeën om dit zoveel mogelijk samen te beleven, in digitale verbondenheid? Mail of bel mij want twee weten meer dan één.

Tot slot: ik probeer jullie (en mezelf) met deze mails te bemoedigen. En ik weet natuurlijk ook niet alles, maar misschien begrijpen jullie me juist daarom wel . Reacties zijn welkom.

Hartelijke groet,
Eric

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.