Nieuwsflits 6

2 Cor. 4: 16 Daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. 17 Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te boven gaand eeuwig gewicht van heerlijkheid, 18 daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare; want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig.

Lieve broeders en zusters,

Ik sta direct stil bij deze gekke tijd. Immers, Leanne en Marin en hun gezin zijn ineens eigenlijk net zo dichtbij of veraf als de mensen die in Leiderdorp wonen. Want met iedereen hebben we momenteel zo ongeveer alleen maar contact via mail, Skype, Whatsapp of telefoon. De ervaring van dichtbij of veraf wordt bepaald naar de mate waarop iemand reageert op zijn telefoon of mail. De digitale samenleving heeft versneld toegeslagen. En natuurlijk zitten daar ook goede kanten aan, ondanks dat het nooit het normale contact kan vervangen. Zo las ik dat er op de wegen de laatste weken de helft minder ongelukken zijn! Gisteren zaten er een aantal christenen bij het TV programma Op 1 en die getuigden dat hun kracht in deze corona crisis ligt in de God van de Bijbel!
En praktisch: ik ben weinig geld kwijt aan benzine deze dagen. “Elk nadeel heb zijn voordeel” zei een bekende voetballer al eens. We hoeven ook niet naar de kapper, nieuwe kleren zijn niet nodig, deodorant is overbodig, want we komen toch niet buiten en als we naar de winkel gaan willen we ruimte om ons heen! Dus ik begin al wat meer op Catweazle te lijken…

Paulus zei al dat het gaat om de innerlijke mens en niet de uiterlijke. De uiterlijke vervalt maar de innerlijke wordt van dag tot dag vernieuwd (2 Cor. 4: 16). De context van die tekst is schitterend. Het begint in 2 Cor. 4 met de opmerking dat wij de moed niet verliezen. Want wij zijn niet meer verblind door de god van deze eeuw (de duivel), maar wij brengen de waarheid aan het licht. Het evangelie van de heerlijkheid van Christus. God heeft het licht in ons hart doen schijnen, aangezet, met de kennis van zijn heerlijkheid. En dan geeft hij aan in vers 8: in alles zijn wij in de druk, doch niet in het nauw; om raad verlegen, doch niet radeloos; 9 vervolgd, doch niet verlaten; ter aarde geworpen, doch niet verloren; 10 te allen tijde het sterven van Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus zich in ons lichaam openbare.
Het gaat daar in de eerste plaats om Paulus en zijn metgezellen, die aan het strijden zijn voor het evangelie, maar we kunnen die woorden ook op onszelf toepassen. In elke situatie kunnen we de schijnwerper verplaatsen. Niet op ons zelf gericht, niet op onze situatie, maar op Jezus Christus. Dan zullen we mogen ervaren dat Zijn kracht in ons werkt. En dan ervaren we dat de kracht die Jezus heeft opgewekt uit de dood ook ons zal opwekken. Hi wil ons bemoedigen, in alle moeiten. Hem komt toe alle dank, lof en eer. Hij is onze eeuwige toekomst! Halleluja!

Hartelijke groet,
Eric

Dit bericht is geplaatst in Blog. Bookmark de permalink.