Nieuwsflits 8

Johannes 14: 27 Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd of versaagd.

Lieve broeders en zusters,

Je herkent het misschien wel: je staat bovenop een hele hoge toren staan en kijkt over de stad uit. Beneden lopen mensen schijnbaar doelloos in het rond. Als een soort van mierenhoop, maar dan zonder samenwerking. Ieder vliegt een andere kant uit. En jij staat boven en maakt er even geen deel van uit. Je hebt geen toeristen om je heen en je geniet van het uitzicht, ervaart de rust, hoort de geluiden van beneden niet en alle drukte van het normale leven is even weg. Toch is er eigenlijk niks veranderd. Alleen ben je boven de gewone situatie uitgeklommen. In een paar minuten tijd, met wat hijgen en zweten door de kleine inspanning, beleef je een andere wereld, terwijl je nog helemaal in dezelfde wereld bent. Alleen is het nu net of je exact weet wat belangrijk is en wat niet.
Niet belangrijk is bijvoorbeeld dat je nog even langs de winkel moet voor nieuwe batterijen voor je afstandsbediening. Of dat je nog een mailtje moest sturen naar een collega over het rooster. Of dat je voor zondag nog gebak wilde halen. Maar ineens bedenk je dat het geweldig is dat je mag beleven dat je samen met het gezin een mooie vakantie hebt gehad (ookal zat je op de eerste hulp van het ziekenhuis). Of dat je met een hele goede vriend(in) een fantastische reis hebt ondernomen en zo genoten hebt van het uitzicht, de natuur en de vriendschap. Of je herinnert je exact hoe jouw geliefde je aankeek op een kostbaar moment in jullie leven. Of de blijdschap toen je ineens echt van binnen beleefde dat Jezus ook van jou houdt!
Gelukkig ken ik soms ook die momenten dat het leven als het ware even stil staat en je onderscheiden kunt waar het om draait. Meestal gaan we immers gewoon door en zitten op een rijdende trein maar genieten niet genoeg van de mooie momenten. Vaak waarderen we die pas als we stilgezet worden bij mindere mooie zaken. Iedereen beleeft dit anders; dat kan te maken hebben met ons karakter, maar ook met onze levensfase en onze omstandigheden. Sterker nog, als mijn vrouw en ik dezelfde situatie meemaken, beleven we die beide al anders, want we zijn anders.
De Here Jezus wil ons helpen de wereld meer vanuit zijn perspectief te zien. Hij wil ons optillen uit de situatie om van zijn vergezicht te genieten. Even niet stilstaan bij de waan van de dag maar kijken vanuit de toren. Jezus zegt in Joh. 14: 28 Gij hebt gehoord, dat Ik tot u gezegd heb; Ik ga heen en kom tot u. Indien gij Mij liefhadt, zoudt gij u verblijd hebben, omdat Ik tot de Vader ga, want de Vader is meer dan Ik. 29 En nu heb Ik het u gezegd, eer het geschiedt, opdat gij geloven moogt, wanneer het geschiedt. 30 Niet veel zal Ik meer met u spreken, want de overste der wereld komt en heeft aan Mij niets, 31 maar de wereld moet weten, dat Ik de Vader liefheb en zo doe, als Mij de Vader geboden heeft. Staat op, laten wij vanhier gaan.
Hij vertelt de discipelen als het ware dat ze blij mogen zijn nu Hij ben hen is, maar tegelijk dat Hij vertrekken zal. Later denken ze misschien wel: “Had ik maar meer genoten van die avond, de laatste avond dat Jezus bij ons was!” Daarna gingen ze naar de hof van Gethsemané, waar Hij gevangen genomen werd. Hij wist het al, zij zagen het niet aankomen. Een les die hierin zit is: geniet van het uitzicht en het moment en daal daarna weer van de toren af en neem je plek in de wereld in.
Heer, geef me uw visie op de wereld. Geef ons uw liefde, geef ons uw genade. Geef ons uw vrede, niet die van de wereld, maar die vanuit de troon van God. Om vanuit Uw kracht mijn plek in te nemen en met nieuwe kracht door te gaan.

Overige zaken:
• Gebed om volharding voor ons allen. En dat de Here de crisis gebruikt tot zijn eer.
• Voortdurend gebed om bescherming voor de kwetsbaren en zieken onder ons en de zorgverleners.
• Gebed voor ouders, familieleden van mensen en kinderen die niet in staat zijn door een handicap om te kunnen begrijpen dat bekenden hen niet mogen opzoeken en/of vasthouden.

Ik vind het niet fijn in de digitale trein, maar probeer er maar wat van te maken, om niet het spoor bijster te raken.

Hartelijke groet,
Eric

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.