Hemels herstel!

Hemels herstel!

Filippenzen 3: 20  Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel, en van daar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus. 21  Met de kracht waarmee hij in staat is alles aan zich te onderwerpen, zal hij ons armzalig lichaam gelijk maken aan zijn verheerlijkt lichaam.

Lieve broeders en zusters,

Overdenking

De Heer antwoordt ons gebed! Dat was de laatste zin van de overdenking van vorige week. En dat mogen we nu ook zien in het herstel van enkele zieken en de wens van enkelen om gedoopt te worden!

De Heer is erbij. Zoals ook een lied zegt: Hoe het ook zij, hoe het ook zij, Hij is erbij! In goede momenten en in moeilijke momenten. Hij is er altijd bij.

De Here beschermt ons. Zijn eeuwige armen zijn onder ons. Hij beschermt en bewaart zijn kinderen. Dat betekent niet dat lijden ons bespaard blijft. Maar ook dan is Hij erbij. Hij zegent ons en is ons ook in deze tijd tot een God, die dichtbij wil zijn. In Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij (Hand. 17:28). Ons leven is met Hem versmolten, omdat Hij ons zo lief heeft gehad, dat de Here Jezus voor ons is gestorven en opgestaan uit de dood. Door onze doop zijn wij met Jezus begraven en opgewekt om in een nieuw leven te mogen wandelen met Hem (Rom. 6: 4). En Jezus is betrokken bij elk detail in ons leven.  

Begrijpen ik dat laatste eigenlijk wel? Hij is betrokken in elk detail van ons leven. Niet om ons een makkelijk leven te geven, rijk, altijd gezond, een goed betaalde baan, zonder problemen met andere mensen, zonder moeiten in de levens van onze kinderen of anderen die we lief hebben. Pas in de hemel zal ons armzalig lichaam (ik herken me volledig in die beschrijving😉) volledig worden hersteld. Maar nu wil Hij erbij zijn en ons helpen te volharden in alle moeiten. Hij is zooooo liefdevol!

Paulus zegt: de kennis van Christus Jezus, mijn Here, gaat alles te boven! (Fil. 3: 8). Willen we Hem kennen? Verlangen we daar intens naar? Naar Hem?!

En gunnen we dan een ander niet ook een leven met Hem en willen we dat ze Hem ook leren kennen?

Praktische zaken

Doopdienst!

Momenteel zijn er twee doopkandidaten. Op korte termijn zullen we met hen praten en de gemeente verder op de hoogte brengen. Als raad hebben we al contact gelegd met de buurgemeente in Leiden. De Kooikapel is op 13 december beschikbaar, dus we willen dit regelen. Laten we allemaal bidden dat de corona-regels de doop niet zullen verhinderen.

Wil jij ook gedoopt worden? Neem contact op met een raadslid.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws met de tags , , . Bookmark de permalink.