De HERE antwoordt!

Psalm 4: 2  Antwoord mij als ik roep, God die mij recht doet.

Geef mij ruimte als ik belaagd word, wees genadig, hoor mijn gebed.

Lieve broeders en zusters,

Overdenking

Hoe vaak denken we niet dat de Here toch niet luistert? Hoe vaak hebben we niet het idee dat onze woorden blijven hangen bij het plafond van onze kamer en niet doordringen tot in de hemel? Hoe vaak hebben we niet het idee dat de Here het veel te druk heeft met “echte” problemen, om ook naar ons te luisteren? Hoe vaak denken we niet dat als Hij ons hoort, Hij er niks mee doet?

Luisterde Hij maar naar mij, net als Hij vroeger ook naar David luisterde…

Maar dit zijn woorden uit een psalm  van David. Ook hij kende deze gevoelens. Hij vraagt ook of de Here hem wil antwoorden. En na een tijd van strijd kan hij zeggen: 7  In u vindt mijn hart meer vreugde dan zij in hun koren en wijn. 8  In vrede leg ik mij neer en meteen slaap ik in, want u, HEER, laat mij wonen in een vertrouwd en veilig huis.

De Heer is genadig en Hij hoort naar ons gebed. Op sommige momenten ervaren we dat niet, maar er komen tijden dat we dat wel zullen ervaren. Blijf Hem aanroepen! Hij zal antwoorden!

Dat mogen we nu ook ervaren. Kijk naar het herstel van onze zieken en kijk vooruit naar het vieren van een doopdienst waarin we zien dat mensen hun leven volkomen aan de Heer willen geven! De Heer antwoordt ons gebed!

Praktische zaken

Doopdienst!

Zondag 1 november hielden we met de D-Light Crew de doopstudie. Na afloop vroeg ik wie zich wilde laten dopen. En ik geloof dat ik van allemaal (of bijna allemaal) de handen de lucht in zag gaan! Toen ik vervolgens vroeg wie zich op 13 december wilde laten dopen, waren dat er nog twee. De rest wil daar nog meer tijd voor nemen. En dat is prima. Een enkeling wilde geloof ik buiten gedoopt worden; ook mooi! 😊
Als raad hebben we al contact gelegd met de buurgemeente in Leiden. De Kooikapel is op 13 december beschikbaar, dus we gaan dit regelen. En ja, er zijn nog meer dopelingen welkom!
Bid maar dat de corona-regels de doop niet zullen verhinderen.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws met de tags , , . Bookmark de permalink.