Gebedsavond – Dienen

Efeze 2:8-10
“Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme. Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.”
Johannes 17:4
“Ik heb U verheerlijkt op de aarde door het werk te voleindigen, dat Gij Mij te doen gegeven hebt.”

Als je deze teksten goed tot je door laat dringen, ze niet oppervlakkig leest, kom je tot ene bijzondere gedachte die geweldige consequenties heeft voor ieders leven. We zijn hier niet om – God heeft ons niet alleen geschapen om – te ontvangen, te genieten, alles eruit te halen wat er in zit, passief te zijn, kort gezegd te consumeren. Maar God heeft u, heeft jou, gemaakt om iets met je leven te betekenen. U bent geschapen om iets aan het leven op aarde toe te voegen, niet alleen om ervan te profiteren. God wil dat we iets teruggeven. We noemen dat dienstbaarheid of bediening. In de Bijbel wordt gedetailleerd beschreven wat bediening inhoudt.

Je bent dus volgens Ef.2:8-10 geschapen om te dienen, “Waartoe dan?”, “Wat dan?“, er staat: om het goede werk te doen dat Hij heeft voorbereid. Dit goede werk vormt onze dienstbaarheid, op welke manier dan ook. God heeft ons (vs. 10) voor dit doel gevormd. Wat God tegen Jeremia zei geldt ook voor jou 1:5. Je bent met een specifieke opdracht op aarde geplaatst.

2 Tim. 1:9 zegt het volgende: God heeft ons geroepen, Hij heeft ons gered om ons aan Hem toe te wijden, niet omdat wij zo goed zijn, zo knap, intelligent of handig, maar omdat het Zijn besluit was zodat je kan gaan doen wat Hij wil. Je bent niet gered door te dienen, je bent gered om te dienen. Je hebt een plaats in Gods koninkrijk, een doel, een functie om te vervullen. Dat is wat je leven enorm veel betekenis en waarde geeft.

Rom. 12 leert: gebruik ieder deel van je lichaam om God de eer te geven, niet uit schuldgevoel of angst, zelfs niet uit plichtsbesef maar uit blijdschap en dankbaarheid. God roept ons op om onszelf aan te bieden als een levende en heilige offergave die Hij graag aanvaardt. Dat is jouw ware dienst!

Johannes leert ons dat liefdevolle dienstbaarheid aan anderen laat zien dat we werkelijk gered zijn => 1Joh. 3:14. Als er geen verlangen is om anderen te dienen, is er geen liefde. Als ik alleen maar bezig ben met mijn eigen behoeften, dan moet ik me afvragen of Christus echt een plek in mijn leven inneemt. Een verlost hart is een hart dat wil dienen. Als christen ben je dienstbaar en heb je een bediening.
Voorbeeld Matt. 8:15 => zodra we verlost zijn wil God ons voor Zijn doelen gebruiken. Hij heeft een bediening voor ons in Zijn gemeente en een missie voor ons in de wereld.

God heeft ons berijd en voor Zijn Heilig werk uitgekozen, niet omdat wij dat verdienen, maar omdat Hij volgens onze tekst in Ef. 2 dat vanaf het allereerste begin al van plan was. Petrus voegt daaraan toe: “U bent, jij bent, gekozen, uitverkoren om de heilsdaden te verkondigen van Hem die u geroepen heeft”. Met andere woorden elke keer, wanneer u/jij je aanleg en vermogens die je van God hebt gekregen gebruikt om anderen te helpen, geef je gehoor aan je roeping.
Ik las pas in een boek; In sommige gemeenten in China worden nieuwe gelovigen verwelkomt met de mededeling: Nu heeft Jezus er weer een nieuw paar ogen bij om mee te kunnen zien, een nieuw paar handen om mee te helpen en een nieuw hart om anderen mee lief te hebben.

Jezus liet er geen misverstand over bestaan in Matt. 20:27,28. Het is voor christenen niet slechts een optie om te dienen, iets dat we een plekje geven in onze agenda. Dienstbaarheid vormt de kern van het leven van een christen. Jezus kwam om te dienen en te geven. De vraag is niet: Wie zal er in mijn behoeften voorzien, maar in wiens behoeften kan ik voorzien?

Gebedspunten

 1. Het bewust worden van onze gaven
 2. Wat heeft God mij gegeven
 3. Bereidheid om te dienen
 4. Liefde voor de ander / voor de gemeente
 5. Gezindheid van Christus: de een achte de andere uitnemender dan zichzelf
 6. Overgave
 7. Trouw zijn en blijven
 8. Onze wil ondergeschikt maken aan Gods wil
 9. Reiniging van onze wil
 10. God verdient het beste van ons
 11. Openstaan voor de leiding van de Heilige Geest
Dit bericht is geplaatst in Verslagen met de tags , , , , , . Bookmark de permalink.