Gebedsavond – Evangelisatie

Inleiding

Nadat we in de vorige avonden nagedacht hebben over het grote gebod – aanbidden en dienen -zijn we nu aangekomen bij het zendingsbevel. Ik wil dit er toch nog even bij halen. Het zendingsbevel is op meerder plekken in de Bijbel te vinden: één in elk Evangelie en één in het boek Handelingen. In handelingen 1:8 staat: “maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.” Dit doel noemen we evangelisatie, het thema van vanavond.

Evangelisatie

Alle christenen hebben de verantwoordelijkheid om overal waar ze ook heen gaan te vertellen van de komst van Christus, Zijn dood aan het kruis, Zijn opstanding en Zijn belofte dat Hij zal terugkeren. Er zal een dag komen waarop we allemaal voor God zullen moeten verantwoorden hoe serieus we met deze verantwoordelijkheid zijn omgegaan. Hier kom ik dan tot het eerste gebedspunt: “Heer vergeef ons al die keren dat we de kans hadden om U te verkondigen en dit hebben nagelaten.”

Maar evangelisatie is meer dan een verantwoordelijkheid; evangelisatie is een geweldig voorrecht. We worden uitgenodigd eraan bij te dragen dat mensen een plek krijgen in Gods gezin, dat eeuwig zal blijven bestaan. Ik zou zo niet weten wat meer waard is om ons leven en onze tijd aan te geven. Tijdens de Olympische spelen hebben we gezien wat de sporters voor inspanning door het jaar heen hebben geleverd om een gouden plak te veroveren. Nummer één van de wereld, een droom isin vervulling gegaan. Maar hebben wij niet iets dat veel beter is? Wij hebben het goede nieuws van eeuwig leven ontvangen om door te geven en dat is de allermooiste medaille die er bestaat! Dit leidt tot het tweede gebedspunt van deze avond: “Vader dank U wel dat we dit geweldige nieuws hebben gehoord en mogen doorgeven aan onze buren!”

Zolang er nog één persoon op aarde is die Jezus niet kent, heeft de gemeente de opdracht om te groeien. We moeten gemeentegroei niet najagen om er zelf beter van te worden, maar omdat God wil dat mensen gered worden!

Handelingen 1 vers 8 zou je vrij kunnen vertalen met: “maar jullie zullen kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest in jullie komt wonen, en jullie zullen Mijn getuigen zijn in Leiderdorp en in heel Zuid Holland en de rest van Nederland en in de hele wereld”. Als we het over visie hebben ligt het ons op het hart om deze volgorde aan te houden. Eerst een goed getuigenis geven in Leiderdorp, zodat we inhoud kunnen geven in wat de Here Jezus zegt in de Bergrede, Matteüs 5:14Gij zijt het licht der wereld. Een stad, die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.” Dit brengt ons dan naar het derde gebedspunt van deze avond: “Here Jezus help de Baptistengemeente Leiderdorp een licht te zijn in Leiderdorp.”

Vissen

En Hij zeide tot hen: Komt achter Mij en Ik zal u vissers van mensen maken.Matteüs 4:19. Als ik vroeger ging vissen had ik niet bepaald een strategie. Ik las geen boeken over vissen en vroeg geen raad bij gewiekste vissers. Helaas kunnen we deze houding ook vaak zien wanneer we vissen naar mannen en vrouwen. Er zijn een aantal principes te noemen betreffende het vissen, zoals de Here Jezus en Zijn discipelenons voorgedaan hebben.

Weten waarop we vissen

De vissoort die we willen vangen bepaalt onze strategie. Toen Jezus Zijn discipelen uitzond op hun eerste evangeliereis gaf Hij heel specifiek de doelgroep aan: “Deze twaalf heeft Jezus uitgezonden en Hij gebood hun, zeggende: Wijkt niet af op een weg naar heidenen, gaat geen stad van Samaritanen binnen; begeeft u liever tot de verloren schapen van het huis Israëls.Matteüs 10:5,6.

“Vader, maak ons de doelgroep bekent die U aan ons toegewezen hebt.”

Naar de plek gaan waar de vis bijt

Het is tijdverspilling wanneer we gaan vissen op een plek waar de vis niet bijt. De ene keer staan ongelovigen meer open voor de waarheid dan de andere keer. We moeten ervan profiteren wanneer de Heilige Geest harten voorbereidt en ontvankelijk maakt. De instrukties die Jezus geeft in Matteüs 10:14 zijn wat dit betreft duidelijk: “En indien iemand u niet ontvangt of uw woorden niet hoort, verlaat dat huis of die stad en schudt het stof uwer voeten af.“. Jezus zei tegen Zijn discipelen dat ze niet bij mensen moesten blijven die niet openstonden voor wat ze te zeggen hadden.

Leren denken als vissen

Om vis te kunnen vangen moeten we weten wat hun gewoonten, voorkeuren en eetpatronen zijn. Bepaalde vissoorten houden van kalm, rustig water, terwijl andere soorten liever rondzwemmen in een kolkende rivier. Paulus leefde zich in in zijn doelgroep zoals te lezen valt in 1 Korintiërs 9:22Ik ben voor de zwakken zwak geworden, om de zwakken te winnen; voor allen ben ik alles geweest, om in elk geval enigen te redden.“. In Kolossenzen 4:5 leren we dat als we ongelovigen willen bereiken, we moeten denken als zij: “Gedraagt u als wijzen ten opzichte van hen die buiten staan, maakt u de gelegenheid ten nutte.“.

Vissen vangen op hun voorwaarden

Jezus zei tegen Zijn discipelen: “En als gij in een stad komt, waar men u ontvangt, eet wat u wordt voorgezet,” (Lukas 10:8). Jezus gaf hier niet slechts een voedingsadvies; Hij zei tegen Zijn discipelen dat ze gevoelig moesten zijn voor de plaatstelijke cultuur. Ze moesten de plaatstelijke cultuur en gewoonten overnemen, zolang te niet in strijd waren met bijbelse principes.
Paulus liet zijn doelgroep bepalen wat de aanpak was. In 1 Korintiërs 9:19-22 beschrijft hij zijn strategie: “Want hoewel ik vrij sta tegenover allen, heb ik mij allen dienstbaar gemaakt, om er zoveel mogelijk te winnen; en ik ben voor de Joden geworden als een Jood, om Joden te winnen; hun, die onder de wet staan, als onder de wet – hoewel persoonlijk niet onder de wet – om hen, die onder de wet staan, te winnen; hun, die zonder wet zijn, ben ik geworden als zonder wet – hoewel niet zonder de wet van God, want ik sta onder de wet van Christus – om hen, die zonder wet zijn, te winnen. Ik ben voor de zwakken zwak geworden, om de zwakken te winnen; voor allen ben ik alles geweest, om in elk geval enigen te redden.
Altijd wanneer Jezus een onmoeting had met mensen, begon Hij met hun pijn, hun behoeften en hun interesses. Toen Hij zijn disipelen uitzond droeg Hij hun op hetzelfde te doen: “Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet.” Hier staat dat de behoeften en pijn centraal staan.

“Heer help ons oog te hebben voor de behoeften en gevoelens van de Leiderdorpers.”

Meer dan één haak gebruiken

Tegenwoordig leven we in een consumptiemaatschappij, waar iedereen op alle gebieden kan kiezen. Wanneer het op onze diensten aankomt zijn er slechts twee keuzes: graag of helemaal niet! Wie ’s morgens om tien uur niet kan komen heeft pech gehad. Wanneer we verschillende diensten of zelf diensten met verschillende stijlen aanbieden, dan betekent dat niet dat we toegeven aan onze consumptiemaatschappij. We handelen dan strategisch en onzelfzuchtig. We brengen er de boodschap mee over dat we alles zullen doen wat in ons vermogen ligt om meer mensen voor Christus te bereiken. Het doel is niet om het zo moeilijk mogelijk, maar om het zo makkelijk mogelijk te maken voor niet-kerkelijken om over Christus te horen.

“Vader leer ons onze eigen stokpaardjes, voorkeuren encultuur op zij te zetten om zo onze buurtgenoten voor U te winnen.”

Heer mag ik doen wat U zegent

In plaats van een zegen te vragen over wat we doen, willen we graag dat doen wat de Here zegent. Zo paste Paulus ook zijn schema aan aan de zegeningen van de Heer, zoals in 1 Korintiers 16:8,9 staat: “Maar ik zal nog tot Pinksteren te Efeze blijven; want mij is een grote en machtige deur geopend en er zijn vele tegenstanders.” Dit leidt ons naar het laatste gebedspunt van deze avond: “Vader help ons met het doen van die dingen die U zegent.”

Gebedspuntenoverzicht

  • Heer vergeef ons al die keren dat we de kans hadden om U te verkondigen en dit hebben nagelaten.
  • Vader dank U wel dat we dit geweldige nieuws hebben gehoord en mogen doorgeven aan onze buren!
  • Here Jezus help de Baptistengemeente Leiderdorp een licht te zijn in Leiderdorp.
  • Vader maak ons de doelgroep bekend die U aan ons toegewezen hebt.
  • Heer help ons oog te hebben voor de behoeften en gevoelens van de Leiderdorpers.
  • Vader leer ons onze eigen stokpaardjes, voorkeuren en cultuur opzij te zetten om zo onze buurtgenoten voor U te winnen.
  • Vader help ons met het doen van die dingen die U zegent.

Literatuur

Bijbel: NBG-vertaling 1951
Doelgerichte gemeente – Rick Warren

Dit bericht is geplaatst in Verslagen met de tags , , , , , . Bookmark de permalink.