Nieuwsflits 11

Johannes 11: 25 Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven, 26 en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven; gelooft gij dat?

Lieve broeders en zusters,

Gisterochtend werden we getroffen door het bericht van overlijden van onze broeder Jan Tissink. Ik dat jullie hem net als wij zullen herinneren als een liefdevolle emotionele man, die altijd voor een ander klaar stond. Ik denk daarbij aan zijn rol als coördinator mienies, hulp aan de Roemeense gemeente, acties voor Israël, bijdrage voor kerstmaaltijd en ga zo maar door.
Ik ben ervan overtuigd dat hij nu de waarheid van bovenstaande woorden van de Here Jezus ervaart. Hij leeft met Hem, ook al is hij gestorven. Ons gebed is voor zijn echtgenote die haar geliefde man nu moet missen.
Bovenstaand Bijbelgedeelte laat zien dat verdriet een plaats heeft in een mensenleven. Vlak voordat Jezus zijn vriend Lazarus opwekt uit de dood, lezen we over de ontmoeting van Jezus en Maria, de zus van Martha en Lazarus in Joh. 11: 33 Toen Jezus haar dan zag wenen en ook de Joden, die met haar medegekomen waren, zag wenen, werd Hij verbolgen in de geest en diep ontroerd, 34 en Hij zeide: Waar hebt gij hem gelegd? Zij zeiden tot Hem: Here, kom en zie.
35 Jezus weende.
Een zeer kort en krachtig Bijbelvers. Jezus huilde. Jezus was mens zoals wij en kon en kan volkomen met ons meevoelen. Zoals we ook lezen in Hebr. 2: 18 Want doordat Hij zelf in verzoekingen geleden heeft, kan Hij hun, die verzocht worden, te hulp komen.
Hij kwam Martha en Maria te hulp. Hij komt ons ook te hulp in al onze moeiten. Daarmee is het verdriet, de pijn, of de strijd niet weg. Maar Hij is erbij. Jezus, de Zoon van God de Vader, de Almachtige. Hij die zichzelf doet kennen als de HERE, oftewel JaHWeH, wat vertaald wordt als: Ik ben die Ik ben, of: Ik ben die Ik zijn zal. Anders gezegd. Ik ben er altijd en Ik ben erbij. Ik ben bij jullie. Ik laat nooit los. Ik ben er altijd. Ik laat mijn kinderen niet alleen. Ik was er in de woestijn, zelfs bij een volk dat Mij uiteindelijk afwees. Maar ik liet hen niet los. En Ik ben bij jullie, mijn kinderen, die aan Mij vastgeklonken zijn door mijn Heilige Geest, die Ik jullie geef om met Mij te leven. Ik hou van jullie en zal jullie bewaren, in elke verzoeking. Ik ben de Here en Ik zal nooit loslaten wat mijn hand is begonnen.
Dank U hemelse Vader!

Overige zaken:
• Met name gebed gevraagd voor mw. J. Tissink. Om kracht, steun, bemoediging, vrede.
• Registreer je bij Kerk TV. Door de uitgebreide handleiding denk je misschien dat het lastig is, maar dat is echt niet zo. Je wordt stap-voor-stap meegenomen. Dan kun je de Goede Vrijdag en Pasen – overdenkingen volgen.
• Voortdurend gebed om bescherming voor de kwetsbaren en zieken onder ons en de zorgverleners blijft nodig.
• Gebed om volharding voor ons allen. En dat de Here de crisis gebruikt tot zijn eer.
• Voor het boodschappen doen is (St. HiP) een vrijwilliger gevonden.

Hartelijke groet,
Eric

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.