Heer herstel ons!

Jesaja 64 (NBV): 6 Er is niemand die uw naam aanroept, die zich ertoe zet uw hand te grijpen. U hebt uw gelaat voor ons verborgen, u hebt ons moedeloos gemaakt en ons overgeleverd aan ons eigen wangedrag. 7  Toch, HEER, bent u onze vader, wij zijn de klei, door u gevormd, wij zijn het werk van uw handen. 8  Laat uw grote toorn toch varen, HEER, houd onze schuld niet steeds in gedachten, maar zie ons aan: wij zijn toch uw volk?

Lieve broeders en zusters,

Overdenking

In een schitterend tekstgedeelte benoemt de profeet al in Jes. 63 de roemrijke daden van de Heer. Dat Hij van oudsher de Verlosser was voor het volk Israël. Maar ook dat het volk Hem verliet en de Heilige Geest bedroefde! Vanuit die situatie roept hij de Here aan met alles wat in hem is.

Op meer manieren beschrijft de profeet de situatie dat God ver weg lijkt te zijn en noemt de oorzaak. Hij beschrijft de wisselwerking van het volk dat de Here niet aanroept, Hem niet dient, en de reactie van de Heer. De Heer trekt zich terug. Logisch toch?

Maar de profeet wil het daar niet bij laten. Hij erkent de treurige situatie maar gaat op de bres staan. Hij ontkent de schuld van het volk niet, maar roept de Here aan en herinnert Hem eraan dat Hij toch de Vader en Formeerder van het volk is. En hij pleit op Gods genade en dat eindigt in vers 11 (vers 12 in NBG vertaling) Laat dit alles u onbewogen, HEER? Blijft u zwijgen en laat u ons zozeer lijden?

En daar eindigt dit hoofdstuk. Er is geen garantie dat de Here op dit moment positief antwoordt…

Hoe de Here reageert lezen we verder in hoofdstuk 65. Voor nu blijft de spanning in de lucht hangen.

Steeds als ik naar onze maatschappij kijk, constateer ik dat gedurende mijn leven, onze Nederlandse wereld de Here steeds meer de rug heeft toegekeerd. Ernstige zonde, zoals overspel, vrije seks en onbegrensde begeerte op allerlei terrein, wordt dagelijks openlijk gepromoot in de media. Talloze mensen kennen de Bijbel niet en weten eigenlijk niks van de Here. Wat ze weten bestaat vaak uit flarden onjuiste informatie. Daarin kunnen we onze maatschappij vergelijken met het Israël dat zich van de Here afkeerde. De Here geeft ons over aan eigen wangedrag.

Daarom is er de oproep om Hem te zoeken met vasten en gebed. Net als vele andere kerken die deze tijd een vastentijd houden. We willen bidden, ons verootmoedigen voor Hem. Hem vragen om zijn genade uit te storten over Nederland en over onze gemeente. Zodat we in deze lastige tijd weten hoe wij als lokale gemeente Zijn glorie tonen. Want Here, ook wij zijn toch uw volk!

Je bent van harte welkom zaterdag 26 september om 17.00 uur in Visser ’t Hooft voor een gebedssamenkomst. En / of breng deze dag als vastendag door. Zoek Gods aangezicht.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws met de tags , , . Bookmark de permalink.