Reinig mij!

Hand. 2: 2  En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis, waar zij gezeten waren; 3  en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen; 4  en zij werden allen vervuld met de heilige Geest.

Lieve broeders en zusters,

Blinde vlekken. We weten allemaal dat ze bestaan maar zijn er blind voor, juist bij onszelf. O ja, dat is immers een blinde vlek 😊. Ik verbaas me er regelmatig over dat ik soms jarenlang een bepaald beeld heb van een Bijbelse situatie en als iemand anders dan daar wat over zegt, ik verrast ben dat ik dat zelf nooit eerder zo gezien heb. Ik zal maar zeggen: het “kinderbijbel-effect” werkt jarenlang door. Soms positief, in de vorm van een onbegrensd vertrouwen op de Heer. Soms negatief als het gaat om bijvoorbeeld het beeld van alle farizeeërs.

Ik was jaren geleden erg verrast toen ik voor het eerst de uitleg las dat de uitstorting van de Heilige Geest hoogstwaarschijnlijk in de tempel plaatsvond. In Hand. 1:13 wordt een bovenzaal genoemd en in Hand. 2:2 wordt het woord “huis” gebruikt. Daarom denken wij snel aan een gewone woning in Jeruzalem. Maar dat is niet aannemelijk. Immers, in Lukas 24:53 lezen we dat de discipelen na de hemelvaart voortdurend eendrachtig in de tempel bijeen waren. En in Hand. 1:15 lezen we dat er ongeveer 120 volgelingen bijeen waren. Die passen niet in een tussenwoning in een buitenwijk van Jeruzalem. De huisjes waren toen niet zo groot. Het woord huis kan net zo goed de tempel, of meer specifiek een zaal in de tempel, betekenen. De tempel was enorm groot en had meerdere ruimtes.

Maar meer nog: de discipelen waren gelovige Joden. Pinksteren is het Joodse wekenfeest: dus dat vier je in de tempel. Daarom waren al die duizenden mensen bijeen en konden er op de eerste dag van de uitstorting van de Geest al 3000 tot geloof komen. Iedereen was getuige van de neerdaling van de Geest die gepaard ging met een heftige stormwind en tekenen van vuur. Het was in de hele tempel te ervaren! Die tempel was een enorm complex, de muur die er nu van over is, is maar een heel klein stukje. Kijk maar eens op dit filmpje met een schitterende impressie van de bouw en omvang van de tempel ten tijde van Jezus: https://www.youtube.com/watch?v=ElAMqb5Jc78&t=10s.

Uiteindelijk is het niet het belangrijkste waar de uitstorting van de Heilige Geest plaatsvond, maar dát het is gebeurd en Hij ons eigen levenshuisje kan vullen en onze geestelijke blinde vlekken wil reinigen! Ben jij ook zo dankbaar voor de Geest? Vraag jij je ook af: welke ruimte mag de Geest in mijn huis innemen? Heer vul mij met Uzelf!

Dit bericht is geplaatst in Nieuws met de tags , , . Bookmark de permalink.