Pasen; Hij leeft!

1 Corinthiërs 15:3 (HSV)  Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, 4  en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften!


Broeders en zusters,

Paulus schrijft de gemeente van Corinthe een brief met stevige kritische opmerkingen en liefdevolle aanwijzingen. Aan het slot benadrukt hij de hoofdlijn van het geloof, dat hij zelf van de Heer heeft ontvangen, en waardoor zij tot geloof zijn gekomen. Het gaat allereerst om Christus, gestorven om onze zonden, begraven en opgewekt.

Gestorven om volledig te boeten voor onze schuld en de toorn van God over de gevolgen van de zonde en onze zonden weg te nemen.

Begraven, want hij was daadwerkelijk dood. Niet schijndood, en ook is er geen ander in zijn plaats gedood.

Opgestaan, want doordat Hij niet zelf gezondigd had, had de dood geen macht over Hem.

Hij leeft! Hij leeft. Ik weet dat mijn Verlosser leeft.

Deze week mogen we dat weer gedenken, allereerst op Goede Vrijdag, maar zeker ook met Pasen. De Heer is waarlijk opgestaan. Zoals de hele Bijbel al heeft voorspeld en waar Gods Woord tot op de dag van vandaag van getuigt. Datgene wat ons leven hoop en troost geeft: Jezus is opgestaan en Hij leeft tot in alle eeuwigheid! Halleluja!

Dit bericht is geplaatst in Nieuws met de tags . Bookmark de permalink.