Nieuwsflits 24 Sigaar uit eigen doos

Mattheus 13: 52  Hij zeide tot hen: Daarom is iedere schriftgeleerde, die een discipel geworden is van het Koninkrijk der hemelen, gelijk aan een heer des huizes, die uit zijn voorraad nieuwe en oude dingen te voorschijn brengt.

Lieve broeders en zusters,

Allereerst wil ik jullie vertellen dat we als raad aan het nadenken zijn op welke manier we na 1 juli kunnen samenkomen. Tenminste als de aangekondigde verruiming van de regels volgens de planning door de overheid zal worden besloten. Daarbij denken we in de maand juni al weer met een kleine groep samen te komen (binnen de maximering van 30 personen) om alvast ervaring op te doen met de nieuwe regels, zoals minimaal anderhalve meter afstand houden. Een klein groepje zal hiervoor een plan maken, dat rekening houdt met een protocol dat is opgesteld door het CIO, het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken, waar wij via de ABC bij zijn aangesloten. Het CIO vertegenwoordigt de kerken in een periodiek overleg met minister Grapperhaus. Als de planning van de overheid doorgezet wordt, en groepen tot 100 personen weer kunnen samenkomen, dan kunnen we in juli ook onze gemeentevergadering houden. Ook kunnen we dan stemmen over nieuwe raadsleden. Dit is allemaal nog met mitsen en maren omgeven. Laten we bidden dat de verruiming van de regels verantwoord kan gebeuren en er intussen geen tweede golf van corona-zieken ontstaat, die Nederland plat legt.

Overdenking

Vroeger rookten veel mensen sigaren. We vergeten het gezondheidsaspect even; daar is al genoeg over bekend. Het gaat me om het gebruik. Ik kan me nog herinneren dat mijn opa er een opstak en ik de geur ervan dagen later nog rook. Mensen boden elkaar sigaren aan om als ultiem genot van gastvrijheid samen na de maaltijd heerlijk een sigaartje te roken, bij voorkeur onderuit hangend in een ouwe rookstoel. Een goede gastheer bood zijn gast dan een heerlijke grote (dure) sigaar aan. Maar ja, als die dan uit de kist van de gast kwam, had de gast er zelf voor betaald en kreeg hij eigenlijk niets nieuws. Hij kreeg gewoon zijn eigen spullen, maar gepresenteerd als een cadeau. Vandaar de uitdrukking sigaar uit eigen doos. Wat heb je daar nu aan?

Niks zou je zeggen, maar toch, soms kan dat waardevol zijn. Jezus maakt die heerlijke vergelijking dat een schriftgeleerde die een volgeling wordt van het Koninkrijk van God, dus in wezen een volgeling van Jezus, nieuwe en oude dingen haalt. De oude dingen worden nu veel waardevoller. Ze waren er al, maar krijgen nu door de verbinding met Jezus nieuwe betekenis, nieuwe waarde.

In het voorbeeld van de sigaren: “Heerlijk, die sigaar, waar komt die vandaan?” Niet wetend dat het je eigen bezit is.

Zo is het ook fantastisch om soms in ons leven schatten te ontdekken die we al hadden, maar waarvan we de waarde mogelijk niet meer zo scherp op ons netvlies hadden. Dat kan zijn, het samen een spelletje doen omdat je ineens veel thuis zit. Of een boek lezen, wat je al lang niet meer deed (de TV is immers zo makkelijk). Soms lees ik iets in de Bijbel en dat lees ik echt niet voor het eerst, maar dan word ik getroffen door die woorden, alsof het compleet nieuw is. Dat is dus een vorm van schatgraven in mijn eigen schatkamer; en wat is die ongelooflijk gevuld met ware rijkdom.

Binnenkort is het weer Pinksteren. Ik bid dat de Heilige Geest ons Zijn rijkdom weer opnieuw toont en we merken dat er een fontein van levend water door ons heen wil stromen!

Dit bericht is geplaatst in Nieuws met de tags , , . Bookmark de permalink.