Nieuwsflits 16 Waar moet ik heengaan?

Mattheüs 17: 5 Terwijl hij nog sprak, zie, daar overschaduwde hen een lichtende wolk, en zie, een stem uit de wolk zeide: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb; hoort naar Hem!

Lieve broeders en zusters,

Terugblik Goede Vrijdag en Pasen
Veel van jullie vonden de opnames van Goede Vrijdag en Pasen erg leuk. We willen de komende weken vaker een korte dienst uitzenden op zondag om 10.00 uur. We denken dit niet wekelijks te kunnen doen, maar gaan kijken wat haalbaar is. De eerstvolgende dienst plannen we op zondag 26 april (zondag over een week dus). Je kunt overigens de diensten ook nu nog “terugkijken”.
Aan het einde van de paasdienst kon je genieten van leuke filmpjes van het uitdelen van de bloemen en paaseitjes. Maar niet alle gemeenteleden waren daarop zichtbaar. Sommigen waren gewoon niet thuis.
Enkele kijkers vroegen zich af of wij bij de opnames van de liedjes wel voldoende afstand hadden gehouden. Het lijkt op het beeld soms of we onvoldoende rekening hielden met een afstand van minimaal 1,5 meter. Ik kan jullie gerust stellen. De afstand hielden we wel degelijk, maar dat is op de video niet goed te zien omdat we schuin achter elkaar staan en op beeld zie je de diepte niet. En alle flesjes ontsmettingsmiddel voor de microfoons hebben we buiten beeld gehouden .
Het paasdankoffer is dit jaar bedoeld voor Moldavië. U kunt uw bijdrage storten op de rekening van de Penningmeester (rekeningnummer NL43 ABNA 0441 4673 50 t.n.v. Baptistengemeente Leiderdorp te Leiderdorp).

Overdenking
Vorige keer eindigde ik met de opmerking: bidden, dat betekent: de opgestane Here willen kennen en Hem laten praten. En daar dacht ik nog eens over na. Hem laten praten. Dat is een andere omschrijving voor “luisteren”. En luisteren is best moeilijk. Luisteren begint bij stil zijn. Maar luisteren is iets anders dan stil zijn. In een gesprek met iemand anders merk je dat al. Hoe vaak betrap ik mezelf er niet op dat ik de ander wat hoor zeggen en wacht tot die is uitgesproken om in de allereerste seconde of adempauze, al te reageren. En dan geef ik mijn advies, goed bedoeld, en misschien ook nog wel een goed advies. Maar in hoeverre heb ik nu echt goed geluisterd?
Het valt me helaas op dat ik niet goed luisteren vooral opmerk bij andere mensen. En bij mezelf dan? Mmm, mijn directe naasten geven me daarin regelmatig liefdevol (?) opbouwende kritische feedback. Mooi gezegd, of niet? Je kan het ook anders omschrijven: “Hou je nou eens even stil, want je luistert niet naar me!”
Au…ik heb dus weleens moeite met goed luisteren naar een ander. Heb ik dat dan ook met het luisteren naar Jezus? Hoe luister ik dan naar Hem? Laat ik maar beginnen met stil zijn. Dat is al lastig genoeg. Stil zijn zonder dat mijn gedachten alle kanten op schieten, valt zeker niet mee. Maar als dat is gelukt en ik stil ben, hoor ik Jezus dan wel? En luister ik dan vervolgens ook?
Laat ik me in stilte eerst richten op zijn Woord. Immers Jezus is het levende Woord. Hij is het vleesgeworden Woord van God. En Hij spreekt door Zijn Woord, de Bijbel. Dus door te lezen kan ik Zijn stem horen. Ja, dat weet ik al jaren, maar doe ik dat dan ook? Of laat ik andere stemmen de boventoon voeren? Lees ik boeken over Jezus, of lees ik Woorden van Jezus? En hoor ik Hem dan spreken? Verlang ik om te luisteren naar zijn liefdevolle stem? De Vader zegt immers: hoort naar Hem. En Simon Petrus bevestigt in Joh. 6: 68 ‘Naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven, 69 en wij geloven en weten dat u de Heilige van God bent.’
Ik hoop dat we ons uitstrekken naar Hem en verlangen om Zijn Woorden dagelijks te horen.

Hartelijke groet,
Eric

Dit bericht is geplaatst in Nieuws met de tags . Bookmark de permalink.