Knielen of kruisigen!

Knielen of kruisigen?

Markus 1: 27  En allen werden zeer verbaasd, zodat zij elkander vroegen, zeggende: Wat is dit? Een nieuwe leer met gezag! Ook de onreine geesten geeft Hij bevelen en zij gehoorzamen Hem!

Lieve broeders en zusters,

Het aantal ziektegevallen in de gemeente is al enige maanden schrikbarend hoog. Dit weekend werden we overvallen door de ziekenhuisopname van een van onze broeders, een val van een oudere zuster, en een coronabesmetting van een heel gezin. Ik vraag jullie bijzondere aandacht hiervoor. Bid mee voor bescherming van ons allen. Zie voor meer informatie verderop in deze nieuwsbrief.

Overdenking

Het contrast is ongelooflijk groot. In de eerste hoofdstukken van het evangelie van Markus blijft Jezus de mensen verbazen door wat Hij doet. Hij geneest zieken, werpt demonen uit, onderwijst hen met gezag. Later geeft hij duizenden mensen te eten, en toont Hij dat Hij macht heeft over de natuur. Het houdt maar niet op. Eén grote aaneenschakeling van wonderen en tekenen. Deze man toont zo overduidelijk dat Hij de Zoon van God is! Nooit en nimmer is er iemand geweest die zoveel wonderen deed. Zelfs Mozes niet, zelfs Elia niet. Het kan niet anders, dit is de langverwachte Verlosser, de Messias, de Gezalfde Knecht des Heren. Hier hebben generaties Joden op gewacht. Nu breekt de tijd aan dat de Zoon van David zal heersen in Jeruzalem.

Maar wat lezen we in Mark. 15: 13  En zij schreeuwden wederom: Kruisig Hem!

Hoe kan dit? Iedereen zag toch wel dat Jezus de almachtige Zoon was, of niet? En de menigte liep met Hem weg! Waarom dan deze ommezwaai? Wat is er intussen gebeurd dat de mensen zich van Hem hebben afgekeerd?

Was Hij toch niet zoals ze verwachtten? Deed Hij niet wat ze van Hem wilden? Vervulde Hij hun wensen niet? Gaf Hij hun geen brood toen zij het wilden? Genas Hij niet op commando? Was Hij in een andere stad toen zij wilden dat Hij bij hen was? Gaf Hij aandacht aan mensen waarvan “men” vond dat er geen aandacht aan mocht worden gegeven?

Het grote drama: de Koning wordt afgewezen door Zijn volk. Hij kwam om te redden, maar men wilde niet door Hem gered worden op de manier die Hij voor ogen had.

Hoe vaak voldoet Jezus niet aan mijn beeld? Ik weet dat Hij de Verlosser is, de Zoon van God. Maar wil ik hem nog dienen als Hij mij niet vandaag geeft wat ik hebben wil? De gezondheid die ik denk nodig te hebben? De financiën die ik denk nodig te hebben? De vrienden die ik denk nodig te hebben? De huwelijksrelatie op de manier zoals ik denk dat ik nodig heb (of waarvan ik denk dat dit het “christelijk huwelijk” weerspiegelt)? De vrijheid in de maatschappij die ik denk nodig te hebben?

Wat is dan mijn reactie als Hij niet doet wat ik wil? Heb ik de neiging me van de Here Jezus af te keren of accepteer ik de weg die Hij voor me heeft in overgave en dankbaarheid voor zijn redding. En accepteer ik dat Hij ons door lijden heen wil volmaken (1 Petr. 5: 10) net zoals Jezus zelf door lijden heen moest gaan?

Ik ben dankbaar dat de Heer geduld met mij heeft, en met ons allemaal en ons kracht geeft!

Dit bericht is geplaatst in Nieuws met de tags , . Bookmark de permalink.