Het fundament van liefde

Efeze 3: 17 Geworteld en gegrond in de liefde, 18  zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, 19  en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods.

Lieve broeders en zusters,

Overdenking

Paulus zegt in Ef. 3: 14  Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, 15  naar wie alle geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, 16  opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in de inwendige mens, 17  opdat Christus door het geloof in uw harten woning make. Geworteld en gegrond in de liefde, 18  zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, 19  en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods.

Ik overdenk regelmatig wat de gevolgen zijn van de corona crisis op de gemeente in Nederland en onze eigen gemeente. Ik zie twee uitersten: ten eerste mensen die in angst gevangen zitten. En aan het andere uiterste mensen die doen alsof corona niet bestaat en dit niet erger is dan een verkoudheid. En alles ertussen in. Wat moet dan onze houding zijn in deze tijd?

Ik denk dat de gemeente geroepen is om niet de ernst van het virus te bagatelliseren (“weg-redeneren alsof het er niet is”), niet om te schreeuwen (zoals Viruswaanzin doet), ook niet om door te schieten in Bijbelse inlegkunde, niet om respectloos te zijn, niet om te oordelen over degenen die meer angst hebben, ook niet om te oordelen over degenen die vinden dat corona niet bestaat. Maar om liefdevol te wijzen op de Here Jezus die ons wil bijstaan in alle nood. Dat we zelf gesterkt mogen worden door de Heilige Geest, zodat op die manier Christus woning maakt in ons hart. Dus niet dat Christus als het ware even op de koffie komt, maar in ons woont, zijn thuis in ons heeft. Dan zullen we wortelen en gronden, dus gevoed worden door en sterk staan in Hem en in Zijn liefde. En die wordt zichtbaar in ons gedrag.

Zodat we als gemeente begrip hebben voor angsten van mensen en geroepen zijn hen bij te staan om de angst bij de Heer te brengen in plaats van te provoceren. Dat we als gemeente begrijpen dat we een veelkleurige bonte verzameling van mensen zijn die SAMEN met alle heiligen, met al onze uiteenlopende visies, God willen groot maken. Dus niet alleen met gelijkgestemden op alle terreinen, maar juist ook met degenen die anders denken. Jong en oud, gehuwd en alleenstaand, man en vrouw, uitbundig en introvert, rationeel en emotioneel. En dat is een enorme uitdaging!  

Maar alleen dan kunnen we ervaren dat door zijn kracht, die doorwerkt in liefde en respect, wij SAMEN zijn heerlijkheid tonen.

Paulus vervolgt: 20  Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, 21  Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws met de tags , , . Bookmark de permalink.