Bruikbaar?

Hand. 2: En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis, waar zij gezeten waren; 3  en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen; 4  en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken.

Lieve broeders en zusters,

Overdenking

God kwam in het midden van zijn volgelingen, als een onverwachte rukwind, een hevige storm, een geweldig gedreven adem (!), een hevige windvlaag, een geweldige gedreven wind, om maar even diverse vertalingen te citeren. En hun leven was nooit meer hetzelfde!

Stel je bent een van de onbekende volgelingen van Jezus. Eén van die 120 zal ik maar zeggen (Hand. 1:15). Als je denkt dat je als discipel van Jezus alles al hebt gehad: eerst zijn sterven, dan de opstanding, dan de verschijningen van Jezus, zomaar ineens, in afgesloten ruimten, maar ook buiten, in Galilea, en daarna de hemelvaart. En nu al 10 dagen uitzien naar zijn wederkomst. Ja Hij komt terug, zou het nu al zijn, op het wekenfeest? Hij zegende ons immers en Hij komt terug om zijn koninkrijk te vestigen, dus waarom niet vandaag?

En dan komt de Geest ineens, met orkaankracht en met vuur. En Hij geeft de leerlingen nieuwe woorden om uit te spreken, om Gods grote daden te verkondigen! Maar Hij vraagt ook iets. Wat dan? Wat is er nodig om in nieuwe talen Gods grote daden te verkondigen?

Het lijkt er vaak op dat de Geest buiten de wil van de deze gelovigen om, door hen heen werkt en zij geen eigen wil of invloed hebben. Maar dan rekenen we volgens mij niet genoeg met het diepe verlangen van deze eerste volgelingen van Jezus om Hem weer te ontmoeten. Ze waren geen robots geworden maar volgelingen die uitzagen naar hun God. En daarom kon de Geest hen direct in vuur en vlam zetten. Ze waren al gericht op Hem. Hun hart ging uit naar Jezus. En de Geest trok als het ware in de woningen die al voor Hem klaargemaakt waren, de harten die al open stonden. En daarna vervulde Hij hen en liet hen de grote daden van God verkondigen.

En wij dan? Verwacht ik de werking van de Geest van God in mijn leven? Staat mijn hart wel voor Hem open? Durf ik de Heilige Geest de controle te geven? Om te beginnen over mijn tong, mijn woorden? Wil ik wel getuigen van de grote daden van God? Hou ik wel van Hem? Verlangt mijn hart naar die ontmoeting met Jezus? Ben ik bereid de storm van de Heilige Geest, de adem van God door mijn leven te laten waaien?

Of wil ik alleen volgen op mijn voorwaarden? Maar dan zal er geen sprake zijn van een hevige wind van de Geest die mij laat opstijgen, want dan hou ik mijn ankers in de grond en ben ik maar heel beperkt bruikbaar voor de Heer.

Ik wil ons uitdagen hier biddend mee aan de slag te gaan. Petrus zei: gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. 39  Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen, die verre zijn.

De belofte is voor ons. Maar staan wij genoeg open voor de Heilige Geest? Mag Hij opnieuw een vuur in ons aansteken?

  • Open Doors Nacht van Gebed voor de vervolgde kerk. Helaas is fysieke deelname in een kerkgebouw zoals in voorgaande jaren niet mogelijk. Iedereen kan daarom in de nacht van 12 op 13 juni van 21.00 uur tot 01.00 uur een livestream volgen. Die is te vinden op opendoors.nl/nacht. Tijdens de Nacht van Gebed is het gebedsboekje een centraal onderdeel van het programma. Na aanmelding ontvang je op 12 juni een mail met daarin het programma en een directe link naar de livestream.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws met de tags , , . Bookmark de permalink.