Beschermde Gemeente

Colossenzen 1: 15  Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping, 16  want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; 17  en Hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem; 18  en Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente.

Lieve broeders en zusters,

Overdenking

Bovenstaande tekst benadrukt de almacht van de Here Jezus. Hij die gezegd heeft dat alle dingen aan Hem zijn overgegeven, dat Hij alle macht heeft in de hemel en op aarde. Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. In deze beeldspraak komt heel mooi de eenheid van Jezus en de gemeente naar voren. Vaak heb ik de indruk dat wij de gemeente wel eens teveel zien als een zelfstandig bewegend lichaam op aarde. Het lijkt er in ieder geval soms wel op. Maar onvoldoende beseffen dan dat we onlosmakelijk zijn verbonden aan het Hoofd, onze Here Jezus Christus. Hij is ons hoofd, Hij bestuurt het lichaam, ZIJN lichaam. Wij mogen ons niet los van Hem bewegen. Wij kunnen ons niet los van Hem bewegen. Als we dat doen, zijn we letterlijk als een kip zonder kop, een lichaam dat nog een paar stappen kan zetten, maar afgesneden is van het hoofd en ten dode opgeschreven. Nog een paar stuiptrekkingen en dan is het einde oefening. Zou ons dat kunnen overkomen?

Nee, nee, nee! Gelukkig heeft Jezus ons bemoedigd, en gezegd dat dit nooit kan gebeuren. De gemeente kan niet zonder Hem bestaan en zal niet zonder Hem bestaan. De poorten van het dodenrijk kunnen haar, dit lichaam, de gemeente van Jezus, ONS dus, niet overweldigen (Mat. 16:18). Dit geeft rust en troost. Ook als wij denken, of merken, of zien dat de gemeente wordt aangevallen, door ziekten, door beperking van bewegingsvrijheid, door ethische knelpunten, door wetgeving, door de overheid, door demonische machten, door onzichtbare vijanden, door angsten, door dwaling, door verdeeldheid, door machtsstructuren en ….

De Here Jezus is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem. Hij is ons Hoofd, ons Opperhoofd, onze bron en ons doel. En Hij regeert! Laten we daar ons vertrouwen op stellen.

Prijs onze Heer, Hij is de Almachtige. En Hij bouwt zijn Lichaam, de gemeente!

Dit bericht is geplaatst in Nieuws met de tags , , . Bookmark de permalink.