Bekleed!

Gal. 3:26  Want gij zijt allen zonen van God, door het geloof, in Christus Jezus.

27  Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed.

Lieve broeders en zusters,

Een mooie bemoediging van Paulus aan de gemeenten in Galatië en aan ons. Na een stuk onderwijs over de wet benadrukt hij dat we rechtvaardig worden door het geloof in Jezus Christus. En wat dit voor ons betekent: allen zijn zonen van (of: kinderen van) God. We hebben ons allemaal bekleed met Christus. Oftewel: Jezus bedekt ons. We hebben als het ware een soort van beschermende jas over ons heen, die bestaat uit Jezus. Daarom kan ik beter zeggen: we dragen een ondoordringbaar harnas: de Here Jezus Christus zelf staat voor ons in. Hij beschermt ons voor het oordeel, door zijn bloed.

Dit is ook een beeld dat verstopt zit in de doop. Zijn bescherming tegen het oordeel. Door zijn dood zijn wij daarvan gered. Hij bekleedt ons met Zijn rechtvaardigheid. Daardoor ziet de Vader ons net zoals Jezus: onberispelijk!

Dat staat vaak in schril contrast met ons leven hier op aarde, wanneer we toch vervallen in onheilig gedrag, of onheilige gedachten. Ik roep wel eens op om voor de regering te bidden, maar moet bekennen dat ik het afgelopen jaar regelmatig het demissionaire kabinet heb uitgescholden om diverse redenen. De aanleiding is vaak wanneer naar mijn mening de overheid onrechtvaardig handelt, of volgens mij grondrechten van burgers aantast. Ik besef wel: het zijn falende mensen, net als ik. Maar ik verwacht blijkbaar meer van hen. Mijn gedrag en gedachten zijn dan toch teveel: “Spiegeltje, spiegeltje aan de wand? Wie is het rechtvaardigst in het land?” En ben ik dan zoveel beter? Jullie weten het antwoord; want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods…

Alleen al daarom is het mooi om te weten dat Hij ons steeds weer wil wassen van zonde en bekleden met Zijn rechtvaardigheid. Dank U Here Jezus!

Dit bericht is geplaatst in Nieuws met de tags , . Bookmark de permalink.